Korwinów

23 czerwca - Dzień Ojca

2021-06-23

 

Dziś, 23 czerwca, z okazji Dnia Ojca podarujmy naszym Ojcom prezenty, upominki, laurki i kwiaty, napiszmy wiersz, ale przede wszystkim złóżmy Im życzenia.

Wszystkim Tatusiom życzymy dużo szczęścia, wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz miłości, a także ogromnej wyrozumiałości dla swoich pociech.

Z okazji tego szczególnego dnia życzymy także spełnienia najskrytszych marzeń, zarówno tych malutkich jak i tych wielkich.

W  ten  dzień  przyjmijcie  podziękę za wiarę,  mądrość i ojcowską rękę.

Wysłuchajcie życzeń, które z serca Waszych pociech płyną.

Redakcja

 

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

2021-06-22

 

Przy 16 głosach poparcia i 7 wstrzymujących się, Zarządu Powiatu Częstochowskiego uzyskał wotum zaufania za 2020 rok.
Podczas XXVI sesji przedstawiony został Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok. Po licznych wystąpieniach w debacie nad raportem, Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.
W kolejnym punkcie radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych, dotyczącymi wykonania budżetu powiatu w 2020 r. Rada Powiatu Częstochowskiego przy 16 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się” udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XXVI Sesja Rady Gminy Poczesna

2021-06-21

 

W dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 14:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2021/2022.
7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
12. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
13. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XX/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 17 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 188/XXV/21 z dnia 25 maja 2021 roku.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna na rok szkolny 2021/2022.
22. Wolne wnioski.
23. Odpowiedzi na wnioski.
24. Zakończenie obrad.
W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna proszę osoby zainteresowane o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem: www.poczesna.pl/sesja

Źródło: UG Poczesna

 

XXVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2021-06-18

 

W dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek), o godzinie 10:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko;
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A. Wochal.
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2020 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;
e) dyskusja;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021 - 2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021-2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2029, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadań z zakresu organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej na terenie gminy Olsztyn, referent dyrektor PZD R. Pakuła.
18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
19. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
20. Zamknięcie obrad XXVI Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Warsztaty z Literaturą Mazurską

2021-06-16

 

Wójt Gminy Poczesna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej serdecznie zapraszają na warsztaty z Literaturą Mazurską z Katarzyną Enerlich. Warsztaty odbędą się 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek), o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej (ul. Modrzewiowej 3). Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.