Korwinów

Walentynki w CH Auchan

2020-02-13

 

Z okazji walentynek Centrum Handlowe Auchan Poczesna przygotowało dla swoich gości wiele niespodzianek. W sobotę 15 lutego 2020 r. na zakochanych będzie czekać fotobudka, warsztaty układania bukietów z kwiatów, zabawne quizy i karaoke, a także warsztaty kreatywne dla najmłodszych. Wstęp wolny!
Walentynki wypadają w tym roku w piątek, ale dla tych, którzy szukają pomysłów, by świętowanie dnia zakochanych przedłużyć na kolejny dzień, Centrum Handlowe Auchan Poczesna przygotowało wiele propozycji.
W sobotę 15 lutego od godziny 11.00 na zakochanych będzie czekała fotobudka, w której będą mogli wykonać romantyczne zdjęcia. Ci, którzy będą chcieli wręczyć ukochanej osobie piękny bukiet, będą mogli go własnoręcznie wykonać podczas warsztatów układania kompozycji z kwiatów. Obecna na miejscu florystka podpowie, jak zestawiać ze sobą rośliny i dodatki, żeby wywołać dobre wrażenie na obdarowywanym. Na zakochanych czekają również zabawne quizy, a także karaoke. Ci, którzy odważą się wykonać ulubiony miłosny przebój, mogą liczyć nie tylko na zachwyt sympatii, ale także na drobne upominki. Z myślą o paniach w pasażu centrum handlowego pojawi się również kącik urody, w którym będzie można bezpłatnie wykonać makijaż.
Podczas sobotniego popołudnia w Centrum Handlowym Auchan Poczesna zaplanowano również warsztaty kreatywne dla dzieci. W trakcie wspólnej zabawy najmłodsi będą mogli własnoręcznie wykonać kolorowe walentynki i w ten sposób wyrazić ciepłe uczucia swojej sympatii.
Walentynkowe atrakcje odbędą się 15 lutego w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Poczesnej k. Częstochowy. W zabawie będzie można wziąć udział od godziny 11:00 do godziny 16:00. Wstęp wolny.

Źródło: CH Auchan

 

Gala wręczenia statuetek "Za zasługi dla powiatu"

2020-02-10

 

15 lutego 2020 r. zapraszamy do częstochowskiej filharmonii, gdzie o godzinie 17:00 rozpocznie się uroczysta gala wręczenia wyróżnień "Za zasługi dla powiatu". Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Starosta Częstochowski wybierze laureatów spośród osób i organizacji nominowanych przez Kapitułę Konkursu. Wśród tego zaszczytnego grona znaleźli się:
Edukacja i Kultura:
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona
- Teatr Dratwa, Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
- Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
- Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej z Lelowa
Sport i turystyka:
- Ireneusz Bartkowiak, Społecznik, wieloletni popularyzator turystyki jurajskiej
- Sekcja Strzelecka przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
- Uczniowski Klub Sportowy Speedway Rędziny
Samorządność i Polityka Społeczna:
- Ryszard Całus, Prezes Oddziału Rejonowego Związku Emerytów i Rencistów w Kłomnicach
- Krzysztof Ściubidło, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru w Starej Gorzelni, gm. Blachownia
- Jadwiga Zawadzka, Wójt Gminy Kruszyna
Przedsiębiorczość:
- Kamil Lara - Właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego „Pszczółka” w Garnku, gm. Kłomnice
- Monika i Dariusz Owczarek – Właściciele „Owczarkowej Zagrody” w Wąsoszu, gm. Konopiska
- Stefan Pustelnik – Właściciel Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „STEBUD” w Lusławicach, gm. Janów
Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia:
- III Festiwal Kabaretowy KABA-RADO 2019 w Radostkowie, gm. Mykanów
- dr Andrzej Kuśnierczyk, Filolog, dokumentalista, poeta
- Walenty Mazur, Przymiłowice, gm. Olsztyn
- Mistrzostwa Świata w Speedrowerze 2019 w Bargłach, gm. Poczesna

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Po XIII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

2020-02-07

 

Czwartkowa (6.02.2020 r.) XIII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego była bardzo merytoryczna i sprawna.
Jednym z punktów porządku obrad było przekazanie informacji nt. bieżącego stanu sanitarnego w powiecie częstochowskim, którą przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz Nowicki. Informacja uwzględniała obecną sytuację dotyczącą Koronawirus 2019-nCoV. W powiecie częstochowskim nie występuje ww. wirus. Jak podkreślał Dariusz Nowicki, obawy zawsze budzi to co nie znane. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie jakie niesie dobrze znana nam grypa i zachorowania grypopodobne. Na terenie powiatu częstochowskiego w samym styczniu zanotowano 2500 przypadków grypy i zachorowań grypopodobnych. W bieżącym sezonie epidemicznym odnotowano 13 zgonów na powikłania grypowe w kraju. Mimo to wskaźnik szczepień jest bardzo niski. Na ten moment w przypadku Koronawirusa nie mamy do czynienia z pandemią. Stan przygotowania obiektów szpitalnych jest dobry, dysponujemy szpitalem zakaźnym. Bardzo ważna jest higiena, częste mycie rąk i stosowanie środków dezynfekcyjnych.
Gościem Sesji był Poseł na Sejm RP Andrzej Szewiński, który wyraził gotowość do wspierania powiatu częstochowskiego w ramach swojej działalności parlamentarnej, podkreślił również, że jest mieszkańcem powiatu częstochowskiego i tym bardziej jego sprawy są mu bliskie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XIII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2020-02-05

 

XIII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek), o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja nt. bieżącego stanu sanitarnego w powiecie częstochowskim, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.
8. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2019 roku, referent komendant PSP J. Piotrowski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 listopada 2019 r., referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 listopada 2019 r., referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 listopada 2019 r., referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 listopada 2019 r., referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania, referent naczelnik Wydziału OŚ M. Stępień.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku, referent sekretarz H. Sobel.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku, referent sekretarz H. Sobel.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2019 rok, referent naczelnik wydziału ZO A. Ujma.
21. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2019 rok, referent naczelnik wydziału. ZO A. Ujma.
22. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat, referuje naczelnik Wydziału EZK Smolarski.
23. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za II półrocze 2019 roku, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
24. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w II półroczu 2019 roku, referent skarbnik K. Toczko.
25. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w 2019 roku.
a) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referent przewodniczący A. Wochal,
b) sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referent przewodnicząca B. Lara,
c) sprawozdanie Komisji Budżetu, referent przewodnicząca M. Dziura,
d) sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, referent przewodnicząca M. Kosielak,
e) sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, referent przewodniczący M. Chudzik,
f) sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, referent przewodniczący G. Dyner,
g) sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, referent przewodniczący A. Jaruga.
26. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
27. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
28. Zamknięcie obrad XIII Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Spotkania z psychoterapeutą

2020-02-04

 

W Urzędzie Gminy Poczesna od stycznia 2020 roku działa Punkt Konsultacyjny. Prowadzi go specjalista psychoterapeuta. Terapeuta przyjmuje w każdą środę, w godzinach 16-19, w pokoju nr 2A w Urzędzie Gminy Poczesna (ul. Wolności 2), tel. 34/ 327 41 26.
Celem działalności Punktu jest realizowanie zadań własnych Gminy Poczesna wynikających z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w zakresie:
- możliwości kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
- motywowanie osób do podjęcia leczenia,
- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
- kierowanie na leczenie osób współuzależnionych do grup samopomocowych oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
W 2019 roku specjalista psychoterapii i uzależnień udzielił 174 porady. Spotkania, które odbyły się miały także na celu uświadomienie klientom chronicznego charakteru choroby alkoholowej i sposobu radzenia sobie z nim. Jak również rozpoznania destrukcji alkoholowej w różnych obszarach życia oraz motywowanie do wprowadzenia zmian w swoim postępowaniu.

Źródło: UG Poczesna

Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Zrzutka.pl - Pomoc dla Eli i Jacka z Korwinowa

 


Najczęściej czytane:


Promocja książki "Legendy Jury"

Pałac i park w Korwinowie


Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie" Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.