Korwinów

Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych oraz pisanek

2018-03-02

 

Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic serdecznie zaprasza sympatyków rękodzielnictwa na bezpłatne warsztaty wykonywania palm wielkanocnych oraz warsztaty pisankarskie z cyklu "Zdobimy Wielkanoc".

Bezpłatny warsztat wykonywania palm wielkanocnych odbędzie się w dniu 07.03.2018 r. (środa) o godzinie 09:30 w GCKIiR w Poczesnej (ul. Modrzewiowa 3).
Celem warsztatu jest kultywowanie lokalnej tradycji poprzez wykonanie palm ozdobionych bibułowymi kwiatami.
Uwaga - uczestnik warsztatu zobowiązuje się do przyniesienia gałązek bukszpanu.

Bezpłatne warsztaty pisankarskie odbędą się w dniach:
05.03.2018 r., godz. 15:30 (GCKiR Konopiska, ul. Sportowa 7)
14.03.2018 r., godz. 09:30 (GCKIiR Poczesna, ul. Modrzewiowa 3)
20.03.2018 r., godz. 09:30 (GOKSiR Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12)
Swoim 20-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie podzieli się pan Arkadiusz Belica, który uchyli rąbka tajemnicy i wprowadzi uczestników w pisankarski świat.
Uwaga - uczestnik warsztatów zobowiązuje się do przyniesienia: jajka gotowane (ok. 10 szt.), nożyczki, stare rajstopy, ręcznik papierowy, gumki recepturki, miskę plastikową, łuski cebuli, roślinki (np. natka pietruszki, liść paprotki itp.).

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa w biurze LGD (osobiście, telefonicznie lub e-mailem).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
LGD „Bractwo Kuźnic”
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna
tel./fax: (34) 327 40 14; 728 958 673
e-mail: biuro@bractwokuznic.pl
www.bractwokuznic.pl

Źródło: LGD Bractwo Kuźnic

 

(KA)prawym łokiym w krainie metamorfików, granitoidów i wód termalnych

2018-03-01

 

Wody termalne to oczywiście te wypływające z głębi Ziemi, z obszarów które stykają się z warstwami skał ogrzewanymi przez ciepło naszej planety.

 

Czytaj artykuł i zobacz galerię

 

Autor / Foto: Marek Morzyk

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

2018-02-27

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Źródło: KRUS

 

Konkurs Plastyczny "Moja Wielkanoc"

2018-02-23

 

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej serdecznie zaprasza do udziału w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym "Moja Wielkanoc". Tematem konkursu jest próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską). Cele konkursu to: uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, pobudzenie dziecięcej wyobraźni, ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I - III szkoły podstawowej,
III grupa – klasy IV - VI szkoły podstawowej,
IV grupa – klasy VII szkoły podstawowej i klasy II - III gimnazjum.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej - „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac - A4, A3. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Prace należy składać do dnia 21.03.2018 r. (środa) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
tel. (34) 327 40 78, 666 83 81 86, w godzinach od 7:00 do 18:00
prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej.
Pytania można kierować przez Facebook - kultura poczesna lub pod nr tel. (34) 327 40 78.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 28.03.2018 r. (środa) o godzinie 12:00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

Wręczono Statuetki Starosty Częstochowskiego

2018-02-21

 

Ponad 700 osób przybyło w sobotni wieczór (17 lutego br.) do Filharmonii Częstochowskiej, by uczestniczyć w uroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”.
Na widowni zasiedli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa śląskiego, miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatów ościennych, włodarze  gmin, goście z zaprzyjaźnionych powiatów: bodeńskiego w Niemczech i śniatyńskiego na Ukrainie, szefowie urzędów i instytucji oraz służb mundurowych, kombatanci i laureaci „Statuetek” z lat ubiegłych oraz tegoroczni nominowani z rodzinami i przyjaciółmi.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się mieszkanki Blachowni - Wiktoria i Weronika Konieczne – Laureatki XI Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego, które wprowadziły wszystkich przybyłych w podniosły nastrój imprezy.
W imieniu władz powiatu gości powitał starosta częstochowski Krzysztof Smela. On też pogratulował wyróżnionym i nagrodzonym w tegorocznej edycji konkursu. Przypomniał najważniejsze dane o powiecie częstochowskim, wymienił zadania, którymi zajmują się pracownicy częstochowskiego starostwa oraz przedstawił kilka ciekawostek związanych z powiatem.
Po prezentacji multimedialnej prezentującej osiągnięcia tegorocznych kandydatów do Statuetek, starosta Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Henrykiem Kasiurą wręczyli wszystkim nominowanym dyplomy i wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem imprezy było wręczenie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka i radnych wojewódzkich: Marty Salwierak i Stanisława Dzwonnika złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zaszczytny medal otrzymali: Andrzej Kubat, Leonard Smolarski i Krystyna Skoczylas. Na najbardziej oczekiwany punkt programu, czyli ogłoszenie ostatecznego werdyktu, goście musieli jeszcze chwilę poczekać. Czas oczekiwania uprzyjemnił im występ kolejnego laureata powiatowego przeglądu wokalistów – Piotra Woldana, mieszkańca Zawady (gm. Kłomnice).
Zarówno widzowie jak i nominowani z napięciem czekali na werdykt starosty mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym roku Statuetki. Gdy werdykt został ogłoszony przez starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kubata, gorącymi oklaskami witano kolejno pojawiających się na scenie laureatów:
- w kategorii „Kultura i Edukacja” zwyciężyła Anna Tarczyńska - dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowie,
- w kategorii „Sport i turystyka” laureatem został Grzegorz Dors - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Piasku, trener Kabex LKS „Podkowa” w Janowie,
- w kategorii „Polityka społeczna” uhonorowano Kazimierza Słobodziana – prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”
- w kategorii „Samorządność i przedsiębiorczość” statuetkę zdobył Jerzy Żurek - Wójt Gminy Konopiska,
W kategorii „Wydarzenie Roku” statuetką (którą odebrała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie Ewa Molenda) nagrodzono Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu”, Lelowskie Spotkanie Kultur.
Po raz drugi w historii konkursu w jednej kategorii („Osobowość/Instytucja Roku”) wręczono dwie statuetki – otrzymali je: Bożena Zalewska – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” z Konopisk.
W imieniu nagrodzonych podziękowania za to najwyższe powiatowe wyróżnienie złożył wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której wystąpił Janusz Radek. Koncert spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem publiczności. Artysta zszedł ze sceny dopiero po długich oklaskach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Prezentacja Stołów Wielkanocnych

 

(KA)prawym łokiym w krainie metamorfików, granitoidów i wód termalnych

 

Dzień Kobiet w Korwinowie

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.