Korwinów

Konkurs Fotograficzny "Piękno Ziemi Częstochowskiej"

2017-10-09

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad którym patronat objął Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach naszej ziemi. Powiat częstochowski, jako największy powiat w województwie śląskim, daje ogrom możliwości i pole do popisu dla umiejętności artystycznych. Zachęcamy zatem wszystkich miłośników fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych oraz architektury i zabytków ziemi częstochowskiej. Pula nagród – 5 000 zł. Termin przyjmowania zgłoszeń – 30.11.2017 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie: www.czestochowa.powiat.pl (baner: Konkurs Fotograficzny), e-mail: promocja@czestochowa.powiat.pl.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XIII Kampania Białych Serc - Powiedz stop uzależnieniom

2017-10-07

 

12 października 2017 roku rozpocznie się XIII Kampania Białych Serc -€“ Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy, których symbolem są białe serduszka pojawiające się w oknach, nie tylko na terenie Mławy i powiatu mławskiego, ale także wielu miast w Polsce. Tegoroczna kampania odbędzie się pod hasłem „Powiedz stop uzależnieniom”, a przesłaniem będzie zapobieganie zagrożeniu jakim jest brak właściwego autorytetu u dziecka i konsekwencje, jakie niesie to za sobą, czyli dokonywanie wyboru przez młodego człowieka, jakim jest często wejście na drogę uzależnienia pod presją nieodpowiedniego środowiska.
Od 12 do 22 października 2017 roku - w czasie trzynastej już edycji Kampanii Białych Serc - nie zabraknie licznych głośnych, ale pokojowych przemarszów ulicami miast, prelekcji o tematyce antyuzależnieniowej, warsztatów, spotkań z przedstawicielami policji oraz osobami uzależnionymi, debat z młodzieżą, konsultacji społecznych, imprez sportowych. Kampania od samego początku stawia na zdrowy i sportowy tryb życia, wolny od używek. Jest także poświęcona ofiarom uzależnień i w ostatni dzień kampanii (tj. 22 października) pojawi się mnóstwo zniczy na grobach osób uzależnionych, bezdomnych i NN.
Swoim patronatem tegoroczną XIII Kampanię Białych Serc objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Biskup Płocki Piotr Libera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Mławski Włodzimierz Wojnarowski, Komendant Powiatowej Policji w Mławie insp. Artur Ryfiński, Zofia Klepacka - mistrzyni olimpijska, Kamil Bazelak - były strongam i zawodnik MMA oraz firma SPORT MASTERS z Wilczej Góry, która wspiera kampanię.
Grupa Zalewski zaprasza przedszkola, szkoły, instytucje, organizacje charytatywne w Polsce do włączenia się w solidarny protest przeciwko narkotykom i przemocy. Zgłoszenia można dokonać wchodząc na oficjalną stronę Kampanii Białych Serc www.bialeserca.pl.tl i klikając zakładkę "karta zgłoszeniowa". Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 9 października 2017 r.

Źródło: Grupa Zalewski

 

Jesienna akademia rzemiosła w CH Auchan

2017-10-05

 

Znudzeni wszechobecnym plastikiem i sztucznymi tworzywami wokół? Już wkrótce dzieci będą miały okazję cofnąć się w czasie i podobnie jak dziadkowie stworzyć zabawki i ozdoby wyłącznie z naturalnych materiałów, czyli drewna, wikliny czy siana. Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprasza na cztery spotkania z cyklu „Akademia rzemiosła”.
Wszechobecny plastik od dawna wygrywa w masowej produkcji z naturalnymi tworzywami. Tymczasem z prostych materiałów, takich jak drewno, wiklina, glina, a nawet siano można stworzyć prawdziwe perełki, które mogą służyć jako zabawki dla dzieci, ozdoby do domu i prezenty dla najbliższych. Październikowe warsztaty „Akademia rzemiosła” to cotygodniowe spotkania, na których najmłodsi stworzą prace wykorzystując wyłącznie ekologiczne materiały.
Na pierwszych warsztatach mali artyści będą korzystać zdrewna i udekorują figurki ptaków i innych zwierzęcych postaci. Kolejne warsztaty skupią się na glinie, a uczestnicy zajęć będą mieć okazję popracować przy kole garncarskim i stworzyć wymyślne, gliniane ozdoby. Nie zabraknie motywów ludowych, a wiejskie pejzaże i sceny z życia wsi będą uwieczniane na szklanych płytkach. Na jednym ze spotkań dzieci pod okiem wyszkolonych animatorów będą próbować swoich sił w wyplataniu wikliny. Efektem warsztatów będzie mnóstwo unikatowych prac, które najmłodsi zabiorą do domu!
Harmonogram zajęć:
07.10 – Drewniane zabawki
15.10 – Garncarstwo
22.10 – Wikliniarstwo
28.10 – Tradycyjne malarstwo ludowe na szkle
Akademia rzemiosła odbędzie się w soboty lub niedziele w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Nowej Wsi koło Częstochowy. Pierwsze spotkanie już 7 października, kolejne: 15, 22 oraz 28 października, od godziny 11:00 do 17:00. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia organizator. Wstęp wolny!

Źródło: CH Auchan

 

II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

2017-10-02

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni serdecznie zapraszają do udziału w II Konkursie Powiatowym „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego, skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego.
Pierwszy konkurs zakończył się dużym sukcesem, nadesłano ponad 650 prac z 15 gmin powiatu częstochowskiego, a komisja konkursowa nagrodziła 42 osoby. Druga edycja konkursu jest współorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni.
Nagrody zostaną ufundowane przez Powiat Częstochowski, a podsumowaniem konkursu będzie wydanie kalendarza na rok 2018 z pracami laureatów.
Cele konkursu: zapoznanie z pięknem polskiej przyrody, pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, przegląd różnorodnych technik plastycznych oraz prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu częstochowskiego. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 prace, po jednej w każdej kategorii: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Technika wykonania jest dowolna (forma płaska – rysunek, malarstwo), format prac A3 lub A4. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosi o właściwe zabezpieczenie prac.
Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejone z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.
Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. Nagrodzeni zostaną laureaci czterech oddzielnych kategorii – Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub mailowo. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl.
Termin nadsyłania/ składania prac: do 17.10.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy wysłać/dostarczyć:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni
ul. Sienkiewicza 8
42-290 Blachownia
z dopiskiem „II Powiatowy Konkurs „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”.
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować:
Starostwo Powiatowe – Patryk Jeziak, tel. (34) 32 29 123 (promocja@czestochowa.powiat.pl) lub Szkoła Podstawowa w Blachowni – Bożena Kozak, tel. (34) 327 03 24.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie powiatu częstochowskiego

2017-09-28

 

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresaie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie informuje, iż od dnia 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. świadczenia będą realizowane w Ambulatoriach Stacji Pogotowia Ratunkowego:
- w Filii w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 6a,
- w Filii w Kłomnicach, ul. Częstochowska 3.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Placówki medyczne, którym 30 września br. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8:00 w dniu 1 października (niedziela). Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8:00.

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdujące się najbliżej naszej gminy to:
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowska 15, tel. 34 370 21 57,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, ul. PCK 7 tel. 34 325 74 10, 609 348 811, 607 929 022, 605 497 117,
- PGM Szpital w Blachowni, ul. Sosnowa 16, tel. 785 057 973, 664 779 849,
- SP ZOZ w Myszkowie al. Wolności 29, tel. 34 315 82 34, 505 172 402, 508 687 731, 508 687 752, 508 687 772.

Pełna lista placówek udzielających świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki znajduje się na stronie Śląskiego OW NFZ w Katowicach pod adresem www.nfz-katowice.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Druga Wycieczka Rowerowa po gminie Poczesna

 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poczesna

 

Dożynki Gminne w Poczesnej

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.