Korwinów

Konsultacje nad zmianą programu współpracy z NGO

2017-12-20

 

Zarządzenie Nr URO. 0050.334.2017 Wójta Gminy Poczesna z dnia 19.12.2017 r. w sprawie: konsultacji zmiany „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 342/XLIII/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 września 2010r w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 233, poz. 3449) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji nad zmianą „Rocznego Programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2. Zmiana Programu dotyczy sposobu oceny realizacji programu określonej w § 10.
Dotychczasowe i nowe brzmienie § 10 programu określa załącznik do zarządzenia.
§ 2
Projektowana zmiana programu dostępna będzie:
- na stronach internetowych Urzędu Gminy Poczesna
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- w Urzędzie Gminy Poczesna w pokoju Nr 38
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna
§ 3
Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017r. o godz. 1100, sala nr 16 Urzędu Gminy Poczesna.
§ 4
1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane w dniu 28 grudnia 2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Źródło: UG Poczesna

 

XXVII sesja Rady Powiatu

2017-12-19

 

W czwartek, 21 grudnia 2017 roku, o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje starosta K. Smela.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018-2027, referent skarbnik powiatu K. Toczko;
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących  projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik powiatu K. Toczko;
b. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodniczący komisji T. Ciastko;
c. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu i Mienia Powiatu oraz wobec wniosków komisji, referuje skarbnik powiatu K. Toczko;
d. dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2018 rok;
e. dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018-2027;
f. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok;
g. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, referent: przedstawiciel WIOŚ; naczelnik wydz. OŚ M. Stępień.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik K. Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017–2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku,referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok, referent  przew. Rady A. Kubat.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok, referent przew. komisji J. Michalik.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok, referent przew. rady A. Kubat.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.
21. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
22. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kandydatki na żonę w GCKIiR

2017-12-17

 

W piątek, 15 grudnia 2017 roku, w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej odbyło się przedstawienie pt. „Kandydatki na Żonę”. Grupa teatralna A CO! (w składzie: Daria Kierasińska, Monika Śmietana, Emilia Woźniak, Martyna Krok, Jakub Kołek, Julian Nowicki, Jakub Wójcik, Oliwia Leszczyńska i Daria Sitek) fantastycznie zaprezentowała sztukę Andrzeja Dembończyka. Po premierze brawom nie było końca. Widzowie szczerze gratulowali wspaniałego występu młodym aktorom - podopiecznym GCKIiR, a także reżyserom, którymi byli Janusz Koniecki i Grzegorz Loenarcik.

 

www.korwinow.com

www.korwinow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.korwinow.com

www.korwinow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor / Foto: S & B Lesińscy

 

Prezentacja Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych

2017-12-15

 

Gmina Janów i Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie wraz z Powiatem Częstochowskim oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie zapraszają na „Prezentację Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych” w dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) o godzinie 15:00 do Szkoły Podstawowej w Piasku, ul. Żurawska 2.
Degustację i prezentację potraw świątecznych przygotowują Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z pięciu gmin: Dąbrowy Zielonej, Janowa, Mstowa, Olsztyna i Poczesnej. Prezentowane będą tradycyjne dania wigilijne i świąteczne, a każdy przybyłych gości będzie mógł doświadczyć świątecznych smaków Polskiego stołu.
Nad tą świąteczną imprezą patronat honorowy przyjęli: J.E. Ks. Biskup Antoni Długosz, Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela i Wójt Gminy Janów Joanna Ścigaj.
Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła i wyrobów świątecznych oraz przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Pań z KGW, z poszczególnych gmin. W programie wystąpi także z inauguracyjnym koncertem Chór Złotopotocki im. Zygmunta Krasińskiego. Będą życzenia świąteczne i dzielenie się opłatkiem. W tym dniu świąteczna atmosfera nie ominie nikogo z uczestników spotkania. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a organizatorzy zapraszają z rodzinami do gościnnej gminy Janów, aby poczuć smak Świąt Bożego Narodzenia.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Snowboardowe wyzwanie dla dzieci w CH Auchan

2017-12-14

 

Gotowi na sezon zimowy? Już wkrótce małych sportowców czeka rozgrzewka przed rozpoczęciem białego szaleństwa. W sobotę 16 grudnia goście Centrum Handlowego Auchan Poczesna będą mieć okazję spróbować swoich sił na symulatorze jazdy na snowboardzie, a także wezmą udział w zabawach sportowych i konkursach. Wstęp wolny!
Choć sezon zimowy nie zawsze wita nas śniegiem i odpowiednimi warunkami do uprawiania sportów zimowych, to warto zadbać o odpowiednie przygotowanie i z nadzieją wypatrywać białego puchu. W zbliżającą się sobotę, 16 grudnia 2017 roku, mali goście Centrum Handlowego Auchan Poczesna będą mogli spróbować swoich sił na symulatorze jazdy na snowboardzie. Miękkie lądowanie gwarantowane!
Fani innych sportów i gier zespołowych wezmą udział w licznych zabawach i konkursach. Na dzieci czekają narty wieloosobowe, tor przeszkód oraz „śniegowe” kule, które zapewnią moc dobrej zabawy. Uczestnicy sportowych zmagań i konkursów będą nagradzani drobnymi upominkami. Po takiej rozgrzewce sezon zimowy nam nie straszny!
Sportowe zabawy odbędą się 16 grudnia w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Zabawa sportowa rozpocznie się o 12.00 i potrwa do 18.00, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Źródło: CH Auchan

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Druga Wycieczka Rowerowa po gminie Poczesna

 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poczesna

 

Dożynki Gminne w Poczesnej

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.