Korwinów

Od 1.01.2018 roku zmiany na liniach nr 1, 20, 24, 36 i 65

2017-12-29

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w oparciu o wnioski pasażerów i UG Poczesna od 1 stycznia 2018 roku zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdu, poprawiające dojazdy do szkół i zakładów pracy na liniach nr 1, 20, 24, 36 i 65. W przypadku linii nr 24 zostanie dodatkowo wprowadzony przejazd przez pętlę i przystanek Błeszno. Linia nadal będzie kończyła swoją trasę na pętli Jesienna.

Źródło: MZDiT w Częstochowie

 

XXXII Sesja Rady Gminy Poczesna

2017-12-27

 

W dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018 – 2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego we Wrzosowej i podjętej uchwały z dnia 27.09.2017 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – Strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
19. Wnioski i zapytania radnych
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Wesołych Świąt !

2017-12-23

 

Z okazji nadchodzących Świąt, nasi mili Czytelnicy,
Wszystkiego co najlepsze Redakcja Wam życzy.
 
Niech Święta będą dla Was dostatnie, miłe,

ciepłe i pogodne,
W rodzinnym gronie, przytulne i zgodne.
Aby nikogo i niczego Wam nie brakowało
I w każdym z Was coś dobrego po nich pozostało.
 
Dobrym wzorem bądźcie, przykład zawsze dawajcie,
A swoim rozsądkiem i ciepłem inne serca napełniajcie.


Redakcja

 

Zgłaszanie kandydatów do Statuetek Starosty Częstochowskiego 2017

2017-12-22

 

Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, jakie wprowadziła Kapituła konkursu w regulaminie. Do najważniejszych można zaliczyć możliwość zgłaszania przez wnioskodawcę jednej propozycji w każdej z kategorii oraz zmianę liczby kategorii, dodano również dwie nowe. Obecnie można zgłaszać kandydatury w sześciu kategoriach:
- Edukacja i Kultura,
- Samorządność i Przedsiębiorczość,
- Sport i Turystyka,
- Polityka Społeczna,
- Wydarzenie Roku,
- Osobowość Roku, Instytucja Roku.
 Kandydatów - mogą to być osoby fizyczne jak i prawne - zgłaszają:
- radni powiatu częstochowskiego,
- wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin i miast z terenu powiatu częstochowskiego,
- organizacje pozarządowe, realizujące zadania na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego,
- laureaci poprzednich edycji.
Wnioski można składać do dnia 30 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok. nr 3).
Regulamin można pobrać ze strony: www.czestochowa.powiat.pl.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Budżet powiatu na 2018 rok przyjęty

2017-12-21

 

Poparcie 19 radnych (3 wstrzymało się od głosu) uzyskał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Do najważniejszych założeń budżetu można zaliczyć:
- dochody ogółem: 98 936 084 zł,
- wydatki ogółem: 97 196 949 zł,
- nadwyżka w kwocie 1 739 135 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
Zarówno projekt budżetu jak i wieloletniej prognozy finansowej zyskał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Budżetu i Mienia Powiatu. Został uznany za kompletny i nie budzący zastrzeżeń.
Radni wysłuchali przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w roku 2016. Na  terenie powiatu stacja badająca zanieczyszczenie powietrza mieści się w Złotym Potoku i w jej obszarze w mijającym roku odnotowano minimalna poprawę. Stężenie roczne pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 25 ug/m3 (wartość dopuszczalna to 40). Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń normy pyłu zawieszonego oraz benzopirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Emisja ta występuje ze zróżnicowanym natężeniem zależnym od temperatury i warunków meteorologicznych związanych z bezwietrzną pogodą i brakiem opadów. Jakość rzek i cieków wodnych jest dobra, jednak w kilku miejscach wymaga poprawy, główne ze względu na zbyt duże ilości nawozów stosowanych przez rolników. W czterech miejscach: Blachowni, Hutkach, Kłomnicach i Kruszynie zmierzono poziom pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100kHz do 3 gHz. W każdej z tych lokalizacji natężenie pola elektrycznego nie przekroczyło zalecanej normy.
Na zakończenie wszystkim obecnym życzenia złożyli Przewodniczący Andrzej Kubat i Starosta Krzysztof Smela.

Źródło: Starostwo Powiatyowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Druga Wycieczka Rowerowa po gminie Poczesna

 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poczesna

 

Dożynki Gminne w Poczesnej

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.