Korwinów

Zmiana regulacji prawnych w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów

2017-06-20

 

Urząd Gminy Poczesna informuje, iż w związku z kolejną zmianą ustawy o ochronie przyrody z 11 maja br. (Dz. U. z 2017r. poz. 1074), która wchodzi w życie 17 czerwca 2017 r. wprowadzono m.in. obowiązek zgłoszenia przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew właściwym organom.  
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Ustawa wprowadza szczególne reguły postępowania dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewiduje m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa.
Właściciel nieruchomości (będący osobą fizyczną, który planuje usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu - Wójta Gminy Poczesna, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.
Nasadzenia zastępcze wynikające z wydanych (w ubiegłych latach) decyzji Wójta Gminy Poczesna na usunięcie drzew i krzewów stanowiące kompensację przyrodniczą wykonane na nieruchomościach nie mogą być usuwane na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Szczegółowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 pok. 38 lub pod numerem telefonu (34) 3274 116, wew.4.

Źródło: UG Poczesna

 

XXIV sesja Rady Powiatu

2017-06-19

 

W najbliższy czwartek (22 czerwca 2017 roku) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje starosta K. Smela
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja nt. zadań i inwestycji wspólnie realizowanych przez Miasto Częstochowa i Powiat Częstochowski, referent prezydent K. Matyjaszczyk.
10. Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2016 roku, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2016 rok, referent skarbnik K. Toczko.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok:
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej  wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2016 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej J. Michalik,
c. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2016 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat,
d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat,
e. dyskusja,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2016 roku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
16. Podjęcie uchwały w sprawie budowy obok autostrady jednolitego ciągu drogowego od Bogusławic do węzła Rząsawa w związku z planowaną przebudową drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Tuszyna, referent członek zarządu J. Miarzyński.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie drogi alternatywnej w związku z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową odcinka autostrady A1 od Tuszyna do Częstochowy, referent członek zarządu J. Miarzyński.
18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności, referent naczelnik wydz. OK H. Sobel.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Częstochowskiego w zakresie skutków działania dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. Jesiennej w Korwinowie, gm. Poczesna, referent sekretarz L. Krawczyk.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.
22. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
23. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Pomoc dla pogorzelców

2017-06-19

 

Stowarzyszenie „WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A”, z dniem 12 czerwca 2017 roku zostało zarejestrowane w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie na portalu zbiórek publicznych pod numerem 2017/2811/OR pod nazwą „Pomoc dla pogorzelców”.
Powyższa pomoc jest dedykowana mieszkańcom Huty Starej A, 7-mio osobowej rodzinie, która w dniu 04.06.2017 r. w wyniku żywiołu straciła domostwo.
Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie od dnia 19.06.2017 do dnia 31.12.2017. Sposób przeprowadzenia zbiórki: zbiórka do puszek, skarbon i dary rzeczowe.
Telefon kontaktowy: 503 026 774.
Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia na numer 54 8260 0006 2001 0010 8911 0001 z dopiskiem "POMOC DLA POGORZELCÓW".

Źródło: UG Poczesna

 

Igrzyska Olimpijskie w Rio

2017-06-17

 

Wójt Gminy Poczesna zaprasza na wystawę i prelekcję pt. "Igrzyska Olimpijskie w Rio oraz Brazylia okiem kibica i turysty".
Prelekcję poprowadzi Maciej Hupa - utytułowany działacz sportowy i społeczny.
Wydarzenia odbędą się w Sali Konferencyjnej Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej (ul. Szkolna 1).
Program 19.06 2017 r.:
09:30 rozpoczęcie
10:00 - 11: 00 prelekcja gr. I
11:15 - 12:15 prelekcja gr. II
Program 20.06.2017 r.:
09:00 - 10:00 prelekcja gr. III
10:15 - 11:15 prelekcja gr. IV
Wystawa będzie czynna do 1.07 2017 roku.

Źródło: UG Poczesna

 

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

2017-06-16

 

Tauron Dystrybucja S.A. informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej, wyłaczona zostanie energia elektryczna
- w dniu 19.06.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 08:00-14:00, w miejscowości Sobuczyna od 67 do 69,
- w dniu 20.06.2017 r. (wtorek) w godzinach 08:00-15:00, w miejscowości Zawodzie, ul. Długa od 70 do 152 i od 71 do 133.

Źródło: www.tauron-dystrybucja.pl
Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Wady i zalety Wiślańskiej Trasy Rowerowej 

 

Urodzinowy Bieg Auchan

 

Drzewa urosną, szyszki i tak spadną... czyli zdrowy rozum

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.