Korwinów

Sesja Rady Powiatu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitarnego

2020-03-27

 

Wczorajsze (26.03.2020 r.) obrady zdominowane zostały przez sprawy związane z obecnie trwającym stanem epidemii na terenie kraju, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela podkreślił gotowość służb Powiatu Częstochowskiego stale monitorujących sytuację na terenie powiatu. Zaznaczył także, że prowadzona jest współpraca w zakresie zwalczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Częstochowie, służbami Wojewody oraz służbami mundurowymi. Poinformował także, że pierwszy przypadek zakażenia na terenie powiatu częstochowskiego odnotowano 18 marca 2020 roku w gminie Blachownia, kolejne dwa pozostałe zachorowania zostały stwierdzone na terenie gminy Mykanów w miejscowości Borowno i Mykanów.
Obecnie nie zanotowano nowych zachorowań na terenie powiatu częstochowskiego. Zarząd Powiatu Częstochowskiego uruchomił rezerwę z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących i innych materiałów niezbędnych dla zmniejszania ryzyka potencjalnego zakażenia.
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela powołał Roboczy Sztab Kryzysowy, który zajmuje się opracowywaniem wszystkich informacji i szybko rozwiązuje pojawiające się problemy. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wraz ze swoimi jednostkami pracuje w trybie ograniczonym, ale pracownicy nieprzerwanie wykonują swoje obowiązki. Często otrzymujemy pytania o terminy odbioru dokumentów (najczęściej dotyczy to Wydziału Komunikacji). Pragniemy uspokoić, że wszystkie terminy zostaną wydłużone, a kary nie będą naliczane.
- Będziemy od dziś kupować nowy asortyment, kombinezony, maski ochronne, na respiratory nas nie stać. Co stwierdzamy wszyscy, musi pojawić się interwencja państwa, żeby zarówno producenci, jak i dystrybutorzy nie żerowali nadmiernie i nie próbowali się dorobić. Jest to taki czas, że w trakcie kryzysu niektórzy robią fortuny. Tak nie powinno być. Mamy nadzieję, że zostaną wprowadzone takie rozwiązania, żebyśmy przy okazji ponoszenia kosztów epidemii, nie ponosili ich nadmiernie. Życzmy sobie, żeby to się zatrzymało - mówił Starosta Smela
Zarząd Powiatu przeznaczył 30 tys. zł z rezerwy kryzysowej na uzupełnienie stanów magazynowych w niezbędne środki higieny, dezynfekcji i ochrony dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. W miarę potrzeb władze powiatu są gotowe do uruchomienia kolejnej transzy pomocowej. Wydział Zarządzania Kryzysowego zadysponował środki ochrony oraz łózka polowe dla Domów Pomocy Społecznej w celu utworzenia wewnętrznych sal kwarantannowych. Szpital w Blachowni otrzymał łóżka, namiot polowy oraz nagrzewnicę. Zgodnie z wytycznymi wojewody, lokalne samorządy są zobowiązane do wyznaczenia i przygotowania miejsc kwarantanny. Wydział Zarządzania Kryzysowego w konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i wojewodą śląskim wytypował dwa obiekty do przeprowadzania kwarantanny. Jest to internat przy Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz pałac w Nieznanicach. W kolejnej części sesji pracowano zgodnie z porządkiem obrad.
Sytuacja monitorowana jest na bieżąco. Poniżej przedstawiamy Raport dobowy, stan na godzinę 7:00 26 marca 2020 roku dotyczy powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy:
- ilość osób zakażonych łącznie: 7 z czego 3 osoby z terenu powiatu częstochowskiego : 2 osoby gmina Mykanów, 1 osoba gmina Blachownia
- ilość osób objętych kwarantanną powiat: 205
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym powiat: 204
- ilość osób diagnozowanych w kierunku SARS-COV – 2 powiat: 41
- ilość osób w izolacji domowej powiat: 3
- ilość osób objętych kwarantanną miasto: 316
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym miasto: 261
- ilość osób diagnozowanych w kierunku SARS-COV – 2 miasto: 35
- ilość osób w izolacji domowej miasto: 5

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Komunikat Wójta Gminy Poczesna

2020-03-27

 

W związku z epidemią koronawirusa informujemy wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy Poczesna o możliwości odroczenia zapłaty należności podatkowych oraz o możliwości ubieganie się o umorzenie podatków lokalnych oraz odsetek za okres nie prowadzenia działalności. Podatnicy, którzy w związku z epidemią utracili możliwość zarobkowania oraz mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej terminowe płacenie podatków oraz czynszów mogą ubiegać się o udzielenie ulgi przez Wójta Gminy Poczesna.

Źródło: UG Poczesana

 

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Poczesna

2020-03-26

 

Psycholog, terapeuta Marzena Pierz udziela konsultacji indywidualnych przez telefon w każdy piątek w godzinach 15:30 - 17:30 pod numerem tel.: 575 302 120.

Źródło: UG Poczesna

Foto: Redakcja

 

Zmiany w komunikacji miejskiej

2020-03-26

 

Limity pasażerów w autobusach i tramwajach, zawieszenie ważności okresowych biletów ulgowych dla uczniów i seniorów, mycie i dezynfekcja wiat - to odpowiedź częstochowskiego MPK oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na rządowe obostrzenia związane z nasileniem epidemii koronawirusa. Od kwietnia obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy.
W związku z koniecznością dostosowania się do kolejnych wytycznych Rządu RP dotyczących także organizatorów komunikacji miejskiej i miejskich przewoźników, mających na celu ograniczanie zagrożenia epidemicznego dla pasażerek i pasażerów publicznego transportu zbiorowego, informujemy, że:
• Od 25 marca (środa) do odwołania Miejski Zarząd Dróg i Transportu we współpracy z MPK w Częstochowie w obliczu wdrożenia przez Rząd RP zaostrzonych przepisów - wprowadzają limit pojemności tramwajów i autobusów na wszystkich liniach komunikacyjnych. Maksymalna liczba pasażerów, którzy mogą jednocześnie podróżować danym pojazdem, podana będzie na drzwiach tramwajów i autobusów MPK. Stanowi ona połowę miejsc siedzących danego pojazdu. Prosimy pasażerów o bezwzględne stosowanie się do zasad.
• Od 25 marca (środa) do odwołania Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie we współpracy z MPK w Częstochowie – zawiesza możliwość przejazdu na podstawie okresowych biletów ulgowych, a także doładowanie i sprzedaż okresowych biletów ulgowych. Ważność biletów wydanych przed 25 marca będzie przedłużona na okres równy zawieszeniu. Termin wynika z wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń w przemieszczaniu się i konieczności zapewnienia stosownych warunków podróżowania w środkach komunikacji miejskiej. W obecnej sytuacji – zgodnie z krajowymi wytycznymi i ostatnimi obostrzeniami – należy czasowo ograniczyć przemieszczenie się dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów środkami częstochowskiego MPK, pierwszeństwo muszą mieć osoby dojeżdżające do pracy.
• Od 1 kwietnia autobusy i tramwaje częstochowskiego MPK będą w dni powszednie kursować według rozkładów wakacyjnych. Wprowadzone przez MZDiT zmiany są podyktowane rządowymi wytycznymi dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się oraz wcześniejszym zawieszeniem obowiązku szkolnego. Korekta jest dokonywana w formie jak najmniej uciążliwej dla pasażerów. Nieco mniejsza częstotliwość kursów (według tymczasowych rozwiązań) dotyczyć będzie głównie połączeń, z których korzystała młodzież szkolna.
• Od 1 kwietnia rozpoczyna się pierwszy z tegorocznych cyklów gruntownego czyszczenia i naprawy ok. 400 wiat przystankowych na terenie Częstochowy. Usługa zlecona przez MZDiT polega także na odkażaniu miejsc oczekiwania pasażerów na autobus i tramwaj środkami chemicznymi, a także substancjami z zawartością alkoholu przy użyciu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Ponadto dotychczasowa częstotliwość wykonania kompleksowej usługi czyszczenia wiat na terenie całego miasta, zostanie w obliczu zagrożenia epidemicznego zwiększona.
Szczegóły wszystkich tymczasowych wytycznych dotyczących komunikacji miejskiej w Częstochowie dostępne są na stronach www.mzd.czest.pl i www.mpk.czest.pl oraz profilach w mediach społecznościowych.

Źródło: MZDiT w Częstochowie

 

XIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2020-03-25

 

XIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek), o godzinie 10:00. Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XIV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Częstochowski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań w zakresie utrzymania zimowego odcinków dróg powiatowych, referent dyrektor PZD B. Zalewska.
16. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
17. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
18. Zamknięcie obrad XIV Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

Promocja książki "Legendy Jury"

Pałac i park w KorwinowiePolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.