Korwinów

Zamknięcie SPSZOK w Sobuczynie przedłużone

2021-04-12

 

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie, w związku z ogłoszonymi w dniu 07.04.2021 r. przedłużeniem obostrzeń wprowadzonych w dniu 25.03.2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów informuje, że od dnia 11.04.2021 r. do 18.04.2021 r. zostaje nadal zamknięty Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.
W okresie tym nie będą również odbierane przez pracowników CzPK Sp. z o. o. od mieszkańców miasta Częstochowy odpady elektroniczne i elektryczne (elektrośmieci).
Jednocześnie informujemy, że okres ten może zostać wydłużony z uwagi na dynamiczną sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa covid-19.

Źródło: CzPK w Sobuczynie

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

2021-04-10

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
- działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
- kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
- przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:
- wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
- koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
- stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I wojewódzkiego,
II ogólnopolskiego.
W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.
Termin naboru do Konkursu upływa 18 kwietnia br.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe znaleźć można na stronie www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

 

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

2021-04-07

 

Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa.
Co roku startuje w nim ponad tysiąc rolników z całej Polski, w tym kilkadziesiąt gospodarstw z województwa śląskiego. Ich właściciele mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także zdobycia cennych nagród na każdym etapie konkursu – regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Główną nagrodą
w konkursie jest ciągnik rolniczy, ufundowany przez prezesa Kasy, dr Aleksandrę Hadzik.
Konkurs promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Jest największym spośród wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Udział w nim mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Realizację Konkursu wspierają samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.
W myśl regulaminu udział w konkursie biorą osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Komisje złożone z pracowników instytucji zajmujących się rolnictwem dokonują w każdym gospodarstwie profesjonalnego audytu.
Ważne terminy:
- 23 kwietnia - nieprzekraczalny termin zgłoszenia udziału do konkursu,
- do 25 czerwca - zakończenie etapu wojewódzkiego,
- lipiec - sierpień - wizytacja gospodarstw finałowych.
Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty: formularze i regulamin konkursu, znajdują się na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Źródło: www.krus.gov.pl

 

Wielkanoc 2021

2021-04-03

 

Zdrowych, radosnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Smacznego jajka, mokrego Dyngusa

oraz odpoczynku

w rodzinnym gronie

życzy Szanownym Czytelnikom

Redakcja Gazety Internetowej

www.korwinow.com

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

2021-04-01

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzony zostanie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Należy jednak zaznaczyć, że trwają daleko zaawansowane prace nad nowelizacją Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., obejmującą m.in. wydłużenie czasu przeprowadzenia Spisu o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r.
Spis powszechny jest podstawowym badaniem i źródłem danych z zakresu statystyki ludności, mającym na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i będzie realizowany za pomocą interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przez rachmistrza spisowego.
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
- osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), Ustawa zobowiązuje do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana na stronie internetowej GUS i na stronie Spisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Szczegóły na stronie internetowej: www.spis.gov.pl. Infolinia spisowa: (22) 279 99 99.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.