Korwinów

Mikołajkowe atrakcje dla najmłodszych w CH Auchan

2016-12-05

 

Aż trzy dni mikołajkowych atrakcji czekają na najmłodszych gości Centrum Handlowego Auchan Poczesna. Maluchy spotkają się z samym Świętym Mikołajem, a także wezmą udział w licznych warsztatach kreatywnych i zabawach. Atrakcje zaplanowano na 6, 10 i 11 grudnia. Wstęp wolny!
Mikołajki to długo wyczekiwane przez najmłodszych święto. W Centrum Handlowym Auchan Poczesna maluchy będą je świętować aż przez trzy dni.
We wtorek 6 grudnia gościem galerii handlowej będzie sam Święty Mikołaj. Będzie to więc wspaniała okazja, aby spotkać się z nim i opowiedzieć o wymarzonych prezentach. Nie zabraknie także kreatywnych warsztatów, podczas których mali artyści stworzą ozdoby choinkowe, oraz gier i zabaw o tematyce świątecznej z upominkami dla uczestników.
Święty Mikołaj będzie gościem galerii handlowej także w sobotę 10 grudnia. Jego wizycie towarzyszyć będą warsztaty zdobienia pierników oraz liczne zabawy prowadzone przez Bałwanka. Ponadto w weekend 10 i 11 grudnia na maluchy czekają kreatywne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych.
Mikołajkowe atrakcje odbędą się w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ulicy Krakowskiej 10 w Nowej Wsi, we wtorek 6 grudnia w godzinach 14.00-18.00, a także w sobotę 10 grudnia w godzinach 11.00 – 17.00 oraz w niedzielę 11 grudnia w godzinach 12.00 – 17.00.

Źródło: CH Auchan

 

4 grudnia - Barbórka

2016-12-03

 

Z okazji tradycyjnej „Barbórki” pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Składamy wyrazy szacunku i uznania dla Ich codziennego górniczego trudu.
Niech górnicze szczęście nigdy Górników nie opuszcza, a Święta Barbara nieustannie otacza Was

i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego

i pewności dnia jutrzejszego.
Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże

 

Redakcja

 

Szansa na zatrudnienie dla osób zwolnionych z pracy

2016-11-30

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., realizująca projekt „Szansa na zatrudnienie” dla osób zwolnionych z pracy, informuje o rozszerzeniu kryteriów rekrutacji do projektu.
Projekt „Szansa na zatrudnienie” realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.
Projekt przewiduje wsparcie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (od 30 do 64 roku życia), zamieszkałych na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski):
- zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), w tym osób, którym nie przedłużono umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
- przewidzianych do zwolnienia z pracy z przyczyn zakładu pracy,
- zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.
Oferta projektu:
- szkolenia zawodowe dla 40 Uczestników/ek projektu dostosowane do indywidualnych potrzeb osób i pracodawców, z zakresu nabywania uzupełniających, podwyższających lub nowych kwalifikacji zawodowych. Średni koszt szkolenia na uczestnika/kę to 3000 zł; (dla 20 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo przewidziane stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu),
- staże zawodowe dla 12 osób na okres 6 miesięcy u pracodawców (dla wszystkich przewidziane stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu).
Rekrutacja ciągła.
Aktualne dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/szansa-na-zatrudnienie
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
e-mail: szansanazatrudnienie@arr.czestochowa.pl
tel.: (34) 360 56 88
Osoby do kontaktu:
Beata Blukacz-Krawiec, w. 27
Kamila Grochowina, w. 29
Maciej Szecówka, w. 27

Źródło: ARR w Częstochowie S.A.

 

XXII Sesja Rady Gminy Poczesna

2016-11-26

 

W dniu 28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XXI/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016 - 2030.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania inwestycyjnego pn.” Remont istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej DP 1058S ul. Staszica w miejscowości Brzeziny Kolonia od skrzyżowania z ul. Wirażową – I etap ”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XXI/16 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 roku.
20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie gospodarki gruntami.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia   do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna - strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego.
26. Wnioski i zapytania radnych
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
29. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Na sesji o współpracy powiatu z województwem

2016-11-25

 

- To wszystko, co robimy, robimy nie dla pochwał, nie dla ugrupowań politycznych, ale dla naszych mieszkańców. Pamiętajcie o tym – apelował do radnych powiatowych wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, obecny podczas XIX sesji Rady Powiatu (24 listopada br.) – Jako mieszkaniec naszego subregionu widzę potrzeby powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego… Widzę je i naprawdę chcę poprawić jakość życia mieszkańców. Chcę, by mogli jeździć dobrymi, bezpiecznymi drogami, by mieli czystą wodę w kranach….
O znajomości potrzeb i problemów powiatu częstochowskiego mówiła także zaproszona na sesję poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska - radna powiatu częstochowskiego III i IV kadencji. – Tylko dobra współpraca, wzajemny szacunek i miłość do swoich małych ojczyzn da możliwość rozwoju i polepszenia naszego życia – podkreśliła pani poseł.
Zarówno wojewoda Trepka jak i poseł Burzyńska uczestniczyli w XIX sesji Rady Powiatu na zaproszenie Rady i Zarządu Powiatu. Zaproszeni zostali także przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego: wicemarszałek województwa śląskiegoStanisław Dąbrowa, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu WojewódzkiegoAndrzej Szczeponek i dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu MarszałkowskiegoJerzy Motłoch, leczniestety,ważne sprawy służbowe uniemożliwiły im przyjazd do Częstochowy.
Zaproszenie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego miało związek m.in. z punktem porządku obrad poświęconym omówieniu współpracy powiatu częstochowskiego z władzami województwa śląskiego. Oceny tej współpracy dokonał wicestarosta Częstochowski Henryk Kasirura.
- Wiele z naszych działań nie zostałoby zrealizowanych bez dobrej współpracy z naszymi partnerami szczebla wojewódzkiego: bez wsparcia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego - mówił wicestarosta. - Kierujący pracami tych urzędów ludzie od lat okazują nam wiele życzliwości i zrozumienia. W najtrudniejszych chwilach zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie.
Wicestarosta przypomniał zaangażowanie władz wojewódzkich w usuwanie skutków klęsk żywiołowych (trąby powietrzne z lat 2007 i 2008 oraz powodzie w latach 2010 i 2013), które nawiedziły nasz powiat. Poinformował, że tylko na odbudowę dróg zniszczonych przez wspomniane wyżej powodzie powiat nasz otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego ponad 83 mln zł, dzięki którym odbudowano 113 km dróg. Ponadto, dzięki będącym w dyspozycji wojewody środkom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i obecnego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, powiat wspólnie z gminami przebudował prawie 41 km dróg, na które otrzymał dofinansowanie w wysokości 21 mln zł.
Równie znacząca była pomoc otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego. Tylko w latach 2007 – 2015 powiat częstochowski korzystając ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie blisko 34,5 mln zł przebudował prawie 50 km dróg, utwardził ponad 51 km poboczy, wybudował blisko 26 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudował 4 mosty. Wicestarosta przypomniał także o wsparciu finansowym projektu E-Powiat Częstochowski, projektów termo modernizacyjnych oraz o 100-procentowym sfinansowaniu scaleń gruntów, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na które powiat nasz w latach 2005 – 2015 otrzymał ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 33 mln 54 tys. zł.
Henryk Kasiura podziękował także poseł Lidii Burzyńskiej, dzięki której staraniom kilka tygodni temu powiat nasz otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 4,6 mln zł na odbudowę zniszczonych przez powódź dwóch dróg powiatowych na odcinkach: Witkowice – Rzerzęczyce w gminie Kłomnice oraz Kłobukowice – Skrzydlów w gminach Mstów i Kłomnice o łącznej długości 7,7 km.
Zaproszeni goście w ramach podziękowania otrzymali od władz naszego powiatu wiązanki kwiatów i pamiątkowe grawer tony.
Po zakończeniu części uroczystej radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał przewidzianych w porządku obrad. Ponieważ każda z nich została wyczerpująco omówiona podczas posiedzeń komisji Rady Powiatu, wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie. Tradycyjnie już większość wnoszonych przez radnych interpelacji dotyczyła dróg. Niemniej jednak radni, wykorzystując obecność gości, podnieśli też kwestie związane z oświatą, utrudnieniami wynikającymi z prac związanych z budowa autostrady, a nawet z kwestią utworzenia województwa częstochowskiego. Wicewojewoda poinformował, iż obecnie rząd nie pracuje nad żadnymi zmianami związanymi z podziałem administracyjnym kraju, zaś poseł Burzyńska, która, jak zapewniła, jest zwolennikiem utworzenia województwa częstochowskiego, zaproponowała zwrócenie się w tej sprawie do ojca tej idei, czyli do posła Szymona Giżyńskiego.
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Biegamy i maszerujemy dla Nikoli i Franka

 

Warsztaty terenowe w Korwinowie

 

Bądź odpowiedzialny – kontroluj lub zabezpiecz swoją własność

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.