Korwinów

Komunikacja w okresie świąteczno - noworocznym

2020-12-22

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w okresie od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. będą obowiązywały kolejno następujące rodzaje rozkładów jazdy na wszystkich liniach komunikacyjnych:
23.12.2020 - środa - ROBOCZE WAKACYJNE
24.12.2020 - czwartek - Wigilia - SOBOTNIE
25.12.2020 - piątek - Boże Narodzenie - NIEDZIELNE
26.12.2020 - sobota - Boże Narodzenie - NIEDZIELNE
27.12.2020 - niedziela - NIEDZIELNE
28.12.2020 - poniedziałek - SOBOTNIE
29.12.2020 - wtorek - SOBOTNIE
30.12.2020 - środa - SOBOTNIE
31.12.2020 - czwartek - Sylwester - SOBOTNIE
01.01.2021 - piątek - Nowy Rok - NIEDZIELNE
02.01.2021 - sobota - SOBOTNIE
03.01.2021 - niedziela - NIEDZIELNE

Źródło: MZDiT w Częstochowie

Foto: Redakcja

 

XXII Sesja Rady Gminy Poczesna

2020-12-21

 

W dniu 22 grudnia 2020 roku (wtorek), o godzinie 14:00, w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz Powiatu Częstochowskiego.
18. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poczesna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.
W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna proszę osoby zainteresowane o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem: www.poczesna.pl/sesja.

Źródło: UG Poczesna

 

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok przyjęty

2020-12-18

 

Stosunkiem głosów: 17 za, 8 wstrzymujących się, Rada Powiatu Częstochowskiego przyjęła projekt budżetu na 2021 r.
Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem, do Powiatu Częstochowskiego dotarło Betlejemskie Światło, które symbolizuje pokój, porozumienie i pojednanie między narodami. Harcerze z częstochowskiego Hufca ZHP przekazali je staroście częstochowskiemu. Zwracając się do harcerzy, starosta Krzysztof Smela podziękował za pełnioną misje i przekazywanie światła i nadziei. Zwrócił również uwagę, że kończący się rok 2020 to trudny rok, pełen niepewności i walki. Pozostaje nam wierzyć, że światełko i życzliwość przekazywana przez harcerzy przyniesie dobre nowiny w nowym roku.
Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
W dalszej części obrad omówiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Budżetu, wnioski stałych komisji Rady oraz przedstawiono stanowiska klubów radnych.
Przyjęty projekt zakłada:
Dochody Powiatu w wysokości: 116 990 398 zł
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 101 643 341 zł
2) dochody majątkowe w wysokości: 15 347 057 zł
wydatki Powiatu w wysokości: 116 203 676 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości: 92 489 551 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości: 23 714 125 zł
Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie 786 722 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Rezerwy zaplanowane są w wysokości w tym: 1 782 023 zł.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat złożył życzenia świąteczne oraz zaapelował o przestrzeganie wymogów sanitarnych i poważne potraktowanie szczepień przeciwko COVID-19, które są szansą na normalne życie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Jarmark Świąteczny w CH Auchan

2020-12-16

 

Święta Bożego Narodzenia są już coraz bliżej! Świąteczny jarmark rękodzieła i produktów regionalnych w Centrum Handlowym Auchan Poczesna ułatwi przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Od 17 do 20 grudnia na stoiskach w pasażu galerii handlowej będzie można znaleźć rękodzieło, które zainteresuje wszystkich tych, którzy poszukują pomysłu na świąteczne prezenty oraz wiele smakołyków.
Niewiele ponad tydzień dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia, dlatego warto już teraz zaplanować gwiazdkowe zakupy! Na świątecznym jarmarku w Centrum Handlowym Auchan Poczesna będzie można znaleźć rękodzieło, które zainteresuje wszystkich tych, którzy poszukują pomysłu na niebanalne świąteczne prezenty, a także miody z lokalnej pasieki oraz góralskie sery.
Moc wyjątkowych produktów czeka na odwiedzających na stoiskach rękodzielniczych. Będzie tam można kupić różnorodne ozdoby bożonarodzeniowe, przedmioty wykonane z wikliny oraz artystycznie grawerowane łyżeczki czy koszulki ze świątecznymi wzorami. Jako oryginalny prezent dobrze sprawdzi się dostępna na stoiskach biżuteria artystyczna czy kamienie naturalne, a także naturalne kosmetyki.
Na świątecznym jarmarku w Centrum Handlowym Auchan Poczesna coś dla siebie znajdą również miłośnicy literatury. Będą mogli wybierać spośród różnorodnych tytułów, w tym książek z przepisami świątecznymi. Wszystkie zakupione prezenty będzie można zapakować w pudełka i szkatułki dostępne u jednego z wystawców jarmarku.
Dodatkowo na stoiskach spożywczych będzie można zakupić naturalne miody, które doskonale sprawdzą się jako składnik pysznych świątecznych potraw, a także chałwę i góralskie sery.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich kupujących centrum handlowe przypomina o zasadach bezpiecznych zakupów. Klienci w trakcie wizyty w obiekcie powinni mieć zasłonięte usta i nos oraz utrzymywać 1,5 metra odległości od innych osób przebywających na terenie pasażu galerii handlowej. Przy wejściu do obiektu i hipermarketu można znaleźć dozowniki z płynem dezynfekującym.
Świąteczny jarmark produktów regionalnych odbędzie się w dniach 17-20 grudnia 2020 r. w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Stoiska będą dostępne w pasażu galerii handlowej w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do soboty od 9:00 do 21:00, a w niedzielę handlową 20 grudnia od 9:30 do 20:00.

Źródło: CH Auchan

 

XX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2020-12-14

 

XX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w czwartek 17 grudnia 2020 r., o godzinie 10:00 w trybie zdalnym. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028 wraz z autopoprawką oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką, referent skarbnik K. Toczko.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik K. Toczko;
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodnicząca komisji budżetu M. Dziura;
c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz wniosków komisji, referuje skarbnik K. Toczko;
d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028;
e) dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2021 rok;
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, referent przewodniczący Rady A. Kubat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, referent przewodniczący komisji A. Wochal.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027", referent naczelnik wydz. OŚ M. Stępień.
16. Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego za lata 2018 – 2019", referent naczelnik wydz. OŚ M. Stępień.
17. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
18. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
19. Zamknięcie obrad XX Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.