Korwinów

VII Jurajski Puchar w Nordic Walking oraz Bieg dla Nicoli i Franka

2017-09-22

 

W najbliższą niedzielę, 24 września 2017 r., odbędzie się w Słowiku VII Jurajski Puchar Nordic Walking oraz Bieg dla Nicoli i Franka.
Start zawodów Nordic Walking o godz. 10:00, start Biegu o godz. 11:00. Obie konkurencje na dystansie około 5 km.
Biuro zawodów w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słowiku (ul. Podlaska 4), czynne w dniu zawodów:
- dla Nordic Walking w godz. 8:00 - 9:45,
- dla Biegu w godz. 8:00 - 10:45.
Poczęstunek i zaplecze w remizie OSP w Słowiku.
Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.podkowa-janow.pl.
Wpisowe:
- Nordic Walking - dorośli 20 zł, dzieci do 18 roku życia bezpłatnie,
- Bieg - zbiórka dobrowolna w dniu zawodów, z której dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Nicoli Markowskiej i Franka Szewczyka.
Regulamin zawodów dostępny na stronie www.podkowa-janow.pl
Trasa zawodów będzie przebiegać od Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słowiku w kierunku Leśniczówki Kręciwilk, na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok.

Źródło: UG Poczesna

 

Targi edukacyjne w CH Auchan

2017-09-20

 

Piłka nożna, język angielski, francuski czy też korepetycje z innegoprzedmiotu? Każdy znajdzie coś dla siebie na zbliżających się w Centrum Handlowym Auchan Poczesna targach edukacyjnych. Organizowane w dniach 23-24 września wydarzenie pozwoli zapoznać się z szeroką ofertą zajęć dla dzieci i wybrać odpowiednie, dostosowane do zainteresowań czy predyspozycji.
Każdy rodzic wie, że nie wszystkie przedmioty w szkole pozwalają na rozwój pasji i zdolności ich pociech. Niezwykle ważna jest organizacja czasu po szkole, tak aby wykorzystać pokłady energii  drzemiące w małych odkrywcach. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nie tylko na rozwój zainteresowań, ale także ćwiczenie samodyscypliny i organizację czasu w ciągu dnia, a do tego są dla dzieci okazją do dobrej zabawy i poznawania rówieśników. Dla wszystkich niezdecydowanych, jakie zajęcia wybrać, świetną okazją do poznania oferty będą targi zajęć pozalekcyjnych.
Na zbliżającym się wydarzeniu swoją ofertę zaprezentuje wiele organizacji, w tym szkoły językowe, artystyczne, sportowe oraz ośrodki ogólnorozwojowe. Rodzice wraz z dziećmi będą mieć okazję do spotkań i rozmów z przedstawicielami, m.in: Anglojęzycznej Akademii Rozwoju Happy Kids, Szkoły Językowej Naczyńscy, Studium Języków Obcych TeddieEddie, Centrum Edukacji Nobel, czy szkoły terapeutycznej Akademia Marzeń. Na chętnych czekają bezpłatne badania logopedyczne, diagnoza dysortografii oraz trudności w pisaniu i czytaniu. Możliwość spotkania z organizacjami pozwoli na szybkie i wygodne poznanie oferty, podzielenie się wątpliwościami i wypytanie o szczegóły pod kątem własnych potrzeb.
Dodatkową atrakcją targów będą zabawy i gry dla dzieci, m.in: warsztaty kreatywne, gry planszowe, występy taneczne i wokalne. 24 września fani szachów zmierzą się w Turnieju Szachów Szybkich o Puchar Centrum Handlowego Auchan Poczesna.
Targi zajęć pozalekcyjnych odbędą się w dniach 23-24 września w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Nowej Wsi koło Częstochowy. Stoiska będą dostępne w godzinach od 9.00 do 21.00, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Źródło: CH Auchan

 

XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Architektura mojego krajobrazu"

2017-09-18

 

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej serdecznie zaprasza do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Architektura mojego krajobrazu". Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych województwa śląskiego.
W kategorii "malarstwo" obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VII szkoły podstawowej,
III grupa – klasy II-III gimnazjum,
IV grupa – młodzież w wieku 16-19 lat.
W kategorii "fotografia" konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich grup wiekowych.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę fotograficzną lub malarską (nie rysunkową) o wymiarach do 50 x 70 cm. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres, numer telefonu, opis pracy (techniki) oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane. Instytucje i osoby prywatne nadsyłające prace na konkurs proszone są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
Prace należy składać/nadsyłać (decyduje data stempla pocztowego) do 20 października 2017 r. na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
Tel.: 34 327 40 78, kom. 666 838 186.
Uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w budynku głównym GCKIiR w Poczesnej.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2017

2017-09-16

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - tydzień, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 roku, odbywający się regularnie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej.
W ramach kampanii poszczególne miasta przygotowują szereg atrakcji: wystawy, konkursy z nagrodami, happeningi. Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu, podczas którego tradycyjnie wyłączony z ruchu zostaje fragment infrastruktury drogowej danego miasta.
Tegoroczna edycja ETZT odbywa się pod hasłem "Inteligentny i zrównoważony transport - inwestycja dla Europy".

Źródło: www.wikipedia.org
Foto: Redakcja

 

Po XXV sesji Rady Powiatu

2017-09-15

 

Podczas XXV sesji Rady Powiatu (14 września br.) radni jednogłośnie przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad uchwały. Wicestarosta H. Kasiura zgłosił również dodatkową uchwałę dotyczącą pomocy powiatowi chojnickiemu. Radni jednogłośnie poparli pomysł wsparcia poszkodowanych w trakcie nawałnic kwotą 10 tys. zł.
Wicestarosta, w czasie wystąpienia na temat działalności międzysesyjnej zarządu, skupił się na prowadzonych inwestycjach. Środki finansowe przeznaczone na realizowanie zadań drogowych opiewają na kwotę 25 792 002,00 zł. Do końca sierpnia br. zrealizowano 9 zadań:
1. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S odc. Radoszewnica – Okołowice – Koniecpol
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów – Biała Wielka
3. Przebudowa drogi powiatowej DP 1024 S odc. Krasice – Mokrzesz
4. Remont drogi powiatowej Nr 1039 S na odc. Żuraw – Zalesice
5. Remont drogi powiatowej nr 1054 S na odc. Sobuczyna – Młynek
6. Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny – Stanisławice
7. Remont drogi powiatowej nr 1040 S na odc. Małusy Wielkie – Małusy Małe
8. Remont drogi powiatowej nr 1006 S w m. Wikłów
9. Remont drogi powiatowej nr 1047 S ul. Piastów w m. Blachownia
W trakcie wykonania jest 12 inwestycji:
1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S i 1106 S długości 1.580 mb w m. Lgota Mała
2. Przebudowa drogi powiatowej 1057 S dł. 830 m w m. Wrzosowa
3. Przebudowa mostu w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) – Mykanów (ul. Słoneczna)
5. Remont pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 1022S i 1052S w m. Hutki
6. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna
8. Remont drogi powiatowej Nr 1050 S w m. Walaszczyki
9. Remont drogi powiatowej Nr 1115 S na odc. Nakło – Zawada
10. Remont drogi powiatowej Nr 1087 S na odc. Nowa Wieś – Dąbrowa Zielona
11. Remont drogi powiatowej Nr 1023 S w m. Kamienica Polska
12. Remont drogi powiatowej Nr 1028 S w m. Wancerzów
Zakończono budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku oraz zmodernizowano bazę dydaktyczną kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku.
Radni wysłuchali informacji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyny Klamek, która gościła na sesji wraz z Piotrem Krawczykiem Dyrektorem Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie częstochowskim. Bezrobocie w naszym regionie jest obecnie na poziomie 9,4%, co jest zdecydowaną poprawą w porównaniu do roku 2014, kiedy wynosiło 18%. Stale zwiększa się również liczba ofert pracy jaką dysponuje PUP. Od stycznia do sierpnia br. zanotowano 10 204 oferty, dla porównania w 2014 w ciągu całego roku zgłoszono 5 339 propozycji pracy. Łącznie w powiecie częstochowskim na dzień 31 sierpnia br. zarejestrowane były 3 922 osoby, co jest spadkiem o 19,4% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jak zauważyła Dyrektor PUP, obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a PUP pomimo wielu ofert pracy ma trudności ze znalezieniem odpowiednich osób. Składa się na to niedopasowanie osób bezrobotnych do potrzeb pracodawców, niechęć części osób do podejmowania pracy oraz „szara strefa” w zatrudnieniu. Z tego powodu odnotowano również rekordowa liczbę oświadczeń o zamiarze zatrudnienia pracowników z zagranicy, która wynosi obecnie 7,5 tys.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Wycieczka Rowerowa po gminie Poczesna

 

Dożynki Gminne w Poczesnej

 

XVIII Dożynki Powiatowe w Kruszynie

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.