Korwinów

Poznaj tajniki wypieku pierników i dawne świąteczne tradycje

2020-12-07

 

Pieczenie i dekorowanie pachnących korzennymi przyprawami pierniczków to jeden z najpopularniejszych świątecznych zwyczajów w naszych domach. W Centrum Handlowym Auchan Poczesna będzie można poznać historię wypieku pierników i pierniczków oraz zaznajomić się z innymi, dawnymi świątecznymi zwyczajami. Przybliży je wystawa w pasażu galerii handlowej dostępna od 8 do 24 grudnia. Dodatkowo w mediach społecznościowych centrum mistrzowie piernikarstwa z Toruńskiego Żywego Muzeum Piernika podzielą się wskazówkami na udane, świąteczne wypieki.
Przepis na świąteczne pierniki wydaje się bardzo prosty – do mąki pszennej i żytniej należy dodać rozpuszczony gorący miód, masło oraz mleko, a następnie wyrobić gładkie ciasto. Jednak w każdym domu, w którym się je piecze, receptura i sposób przygotowywania różnią się. Niektóre rodzinne przepisy mają dziesiątki lat i są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Podczas akcji pt. „Święta pachnące piernikiem”, która rozpocznie się 8 grudnia w Centrum Handlowym Auchan Poczesna, będzie można poznać tradycje piernikarstwa oraz dawne rzemiosło, a także odkryć sekrety wypieku i dekoracji wybornych świątecznych pierników.
Wystawa pełna świątecznych ciekawostek
Od 8 grudnia aż do Wigilii Bożego Narodzenia w pasażu Centrum Handlowego Auchan Poczesna będzie dostępna wyjątkowa wystawa. Zostaną na niej zaprezentowane tradycje piernikarstwa oraz dawnego rzemiosła. Na wystawie będzie można podziwiać zdjęcia piernikowych wypieków przypominających dzieła sztuki oraz poznać historię wielu świątecznych tradycji.
Poznaj tajniki wypieku świątecznych pierników
Centrum Handlowe Auchan Poczesna przygotowało również świąteczne niespodzianki dla tych, którzy w trakcie akcji odwiedzą profil galerii w serwisie Facebook. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem będzie można obejrzeć cztery filmy, na których mistrzowie piekarnictwa z Toruńskiego Żywego Muzeum Piernika opowiedzą o tajemnicach tego niezwykłego przysmaku oraz podpowiedzą, jak przygotować ciasto i upiec pierniki, a także efektownie udekorować je tradycyjnym lukrem. Emisja pierwszego filmu już 9 grudnia pod adresem www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPoczesna. Odwiedzający profil będą mogli również wziąć udział w świątecznym konkursie. Wśród osób, które prześlą zdjęcia własnoręcznie upieczonych i udekorowanych pierników, jury wybierze trzy najciekawsze kulinarne dzieła. Nagrodą będą atrakcyjne, świąteczne zestawy toruńskich pierników wypiekanych tradycyjną metodą.
Akcja pt. „Święta pachnące piernikiem” odbędzie się od 8 do 24 grudnia w pasażu Centrum Handlowego Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Poczesnej. Filmy oraz konkurs dla internautów będą dostępne pod adresem: www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPoczesna

Źródłio: CH Auchan

 

4 grudnia - Barbórka

2020-12-04

 

Z okazji tradycyjnej „Barbórki” pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Składamy wyrazy szacunku i uznania dla Ich codziennego górniczego trudu.
Niech górnicze szczęście nigdy Górników nie opuszcza, a Święta Barbara nieustannie otacza Was

i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego

i pewności dnia jutrzejszego.
Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże


Redakcja

 

Biblioteki publiczne znów czynne

2020-12-01

 

Informujemy, że od poniedziałku tj. 30 listopada Gmina Biblioteka Publiczna w Poczesnej wraz z filiami jest czynna.
Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091) „Do dnia 27 grudnia 2020r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie".

Źródło: Biblioteka Publiczna w Poczesnej

 

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-11-30

 

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 grudnia 2020 roku.
W dniu 29 października 2020 r. Rada Gminy Poczesna podjęła uchwalę Nr 156/XXI/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 grudnia 2020 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 18,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i popiół.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów zostanie wydana z urzędu decyzja określająca wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która zgodnie z uchwałą Nr 156/XXI/20 wynosi 36,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Zmienione stawia opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania oraz korzystania z kompostownika przydomowego).
Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Pani podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Magdalena Tomczyk pod numerem telefonu: 34 327 41 16 wew. 1.

Informacja w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z uchwalą Nr 157/XXI/20 zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obowiązującym wzorze. Obowiązujący wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Poczesna - www.poczesna.pl w zakładce „Odpady komunalne" - System gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w Urzędzie Gminy Poczesna. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePuap.
W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów, odpady te nie będą odbierane z posesji, a także w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Zachęca się właścicieli nieruchomości do założenia kompostownika przydomowego. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,
w drodze decyzji zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: UG Poczesna

 

Dzień Otwarty Notariatu 2020

2020-11-26

 

Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana już po raz 11. przez Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie
dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych decyzji.
Jak zawsze informacje prawne udzielane przez notariuszy w czasie Dnia Otwartego Notariatu dotykają ważnych spraw związanych z ochroną majątku i bezpieczeństwem obrotu prawnego. Warto skorzystać z okazji i zapytać notariusza, jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu, jak podzielić majątek spadkowy, dokonać podziału majątku przed rozwodem i po rozwodzie, jak prawidłowo sporządzić testament, odrzucić spadek czy zrzec się dziedziczenia. Rejenci doradzą również, jak ustrzec się przed złymi pożyczkami oraz nie dać się oszukać przy umowach przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.
Powszechnie notariusz kojarzy się ze sprawami spadkowymi oraz nieruchomościami, tymczasem w kancelarii notarialnej można załatwić także sprawy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, takie jak m.in. zabezpieczenie roszczeń, zawarcie ugody czy powołanie zarządcy sukcesyjnego. Mało kto wie, że wielu czynności prawnych można dokonać alternatywnie przed sądem i w kancelarii notarialnej (np. sprawy związane z dziedziczeniem czy umowy alimentacyjne), tym samym oszczędzając czas i pieniądze. Przykładowo potwierdzenie praw do spadku u notariusza (poświadczenie dziedziczenia) trwa ok. 2 godzin a nie, jak w sądzie, kilka miesięcy. Na temat wszystkich czynności notarialnych – na kilka różnych sposobów – będzie można porozmawiać z rejentem w ostatnią sobotę listopada.
W tym roku notariuszom będą towarzyszyć eksperci z biura Rzecznika Finansowego, którzy mailowo i na czacie poinformują, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu, także hipotecznego, oraz zawieraniu umowy pożyczki. Tzw. nieautoryzowane transakcje to coraz większy problem klientów banków w Polsce – warto wiedzieć, co zrobić, gdy z naszego konta znikną pieniądze, a nam nic nie wiadomo o realizowanych przez nas transakcjach. Rzecznik Finansowy jest partnerem merytorycznym tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu.
W jaki sposób możesz porozmawiać z notariuszem?
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 11. edycji DON-u organizatorzy zrezygnowali z dotychczasowej formuły stacjonarnych spotkań. W tym roku informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów:
- w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie: Katowice i okolice: (32) 205 05 08
- w odpowiedzi na pytania nadesłane mailem na adres: pytanie@porozmawiajznotariuszem.pl
- na czacie i w trakcie transmisji prowadzonej na żywo na profilu Porozmawiaj z Notariuszem na FB.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.porozmawiajznotariuszem.pl

Źródło: www.porozmawiajznotariuszem.pl

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.