Korwinów

Bieg o Puchar Św. Floriana - Strażacka 10-ka

2018-04-25

 

28 kwietnia 2018 roku odbędzie się trzecia edycja Biegu o Puchar Św. Floriana Strażacka 10-ka. Rywalizacja będzie odbywać się na dystansie 5 i 10 km dla biegaczy oraz na dystansie 5 km dla miłośników Nordic Walking i około 200 m dla dzieci.  
Wzorem lat ubiegłych, dla każdego uczestnika przewidziano pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny, a dla zwycięzców pamiątkowe statuetki.
- Cieszę się, że dzięki pasji do biegania udaje się promować zdrowy tryb życia. Święto patrona strażaków jest dodatkowym argumentem, aby zawody rozgrywać na przełomie kwietnia i maja – mówi organizator biegu Robert Chądzyński. - Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego udało się znacząco ograniczyć wysokość opłaty startowej, co mamy nadzieję sprawi, że do rywalizacji włączą się również osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem.
- Współpracujemy w różnymi klubami biegaczy. Dziękujemy za wsparcie zaprzyjaźnionej organizacji Zabieganych Częstochowa, która w tym roku włącza się w przygotowanie naszej imprezy biegowej – podkreśla Rafał Dobosz, wiceprezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna i Radny Gminy Poczesna.
- W tym roku chcemy przygotować wyjątkowe koszulki, które będzie można wykorzystywać nie tylko w czasie naszego biegu. Pomysłem przewodnim jest zawołanie „Zapaliłem się do biegania” - mówi Artur Nowicki, autor logo biegu.
Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej www.biurozawodow.pl oraz na miejscu w dniu zawodów w godzinach 8:00-10:30.
Program imprezy:
8:00 otwarcie biura zawodów
10:30 zamknięcie biura zawodów
10:40 rozgrzewka
10:45 zamknięcie ruchu na ulicach
10:45 bieg dla dzieci
11:00 start biegu głównego na 10 km i 5 km
11:05 start Nordic Walking
13:00 dekoracja zawodników, losowanie nagród, zakończenie i otwarcie ruchu.
Start biegu: Huta Stara A, skrzyżowanie przy kaplicy.
Zapraszamy do udziału w Biegu!

Źródło: Stowarzyszenie w Gminie Poczesna

 

Tymczasowe zmiany rozkładów jazdy autobusów

2018-04-25

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie przypomina, że zgodnie z opublikowanym w dniu 11.12.2017 roku komunikatem, dotyczącym wyjątków w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku, w „długi weekend majowy” w całej sieci komunikacyjnej obowiązują następujące typy rozkładów:
30 kwietnia (poniedziałek) – poniedziałek przed Świętem Pracy – rozkłady sobotnie
1 maja (wtorek) – Święto Pracy – rozkłady niedzielne
2 maja (środa) – Święto Flagi Państwowej – rozkłady sobotnie
3 maja (czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja – rozkłady niedzielne
4 i 5 maja (piątek i sobota) – rozkłady sobotnie
6 maja (niedziela) – rozkłady niedzielne

MZDiT informuje, że w związku z organizacją w dniu 28 kwietnia 2018 roku przez OSP w Hucie Starej A biegu ulicznego 2 kursy linii nr 53 (o 11:40 z Piłsudskiego i o 12:40 z Poczesnej - Południowej) zostaną skierowane trasą objazdową przez trasę DK - 1 (ulica Katowicka) od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z ulicą Południową i następnie dalej tą ulicą do pętli Poczesna – Południowa.
W czasie trwania biegu od 10:55 do 13:10 zostaną w Hucie Starej wyłączone z ruchu ulice Główna, Lipowa i Tkacka oraz zawieszone w obu kierunkach przystanki: WRZOSOWA, WRZOSOWA-DŁUGA, WRZOSOWA-SABINOWSKA I, HUTA STARA B – OSIEDLE, HUTA STARA B, HUTA STARA A i HUTA STARA A-PSZENNA.
UWAGA: Organizatorzy biegu informują dodatkowo, że w przypadku wcześniejszego zakończenia biegu kurs o 12:40 z Poczesnej - Południowej odbędzie się zgodnie z planem i przejazdem tradycyjną trasą.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej MZDiT w zakładce Publiczny Transport Zbiorowy oraz w wiatach przystankowych.

Źródło: MZDiT w Częstochowie

 

XXXV Sesja Rady Gminy Poczesna

2018-04-24

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
7. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji za 2017 rok oraz informacja o programie działania na 2018 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap V”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
20. Wnioski i zapytania radnych.  
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

XXX sesja Rady Powiatu

2018-04-24

 

W najbliższy czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2017 roku, referent powiatowy lekarz weterynarii E. Stachowiak.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok, referent skarbnik  K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Olsztyn zadań z zakresu zarzadzania drogami publicznymi w zakresie wykonania budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta gm. Olsztyn, referent dyrektor PZD B. Zalewska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1029 S w m. Pacierzów ul. Częstochowska na wysokości działki gminnej nr ewidencyjny 270 gm. Kłomnice, referent dyrektor PZD B. Zalewska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
19. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
20. Zamknięcie XXX Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

2018-04-23

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa  i ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.
Z początku planowano związać je z datą 7 października, domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecznie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930. Od 1964  tradycja ta kultywowana jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.
Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu, w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.
W Wielkiej Brytanii i Irlandii Światowy Dzień Książki wyjątkowo obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, tak aby święto to wypadało w trakcie semestru szkolnego.
Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich celebrowany jest na całym globie – od Nowej Zelandii po Kanadę.

Źródło: www.wikipedia.pl
Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Indywidualny i Drużynowy Puchar Polski w speedrowerze

 

Bieg o Puchar Św. Floriana Strażacka 10-ka

 

(KA)prawym łokiym w krainie metamorfików, granitoidów i wód termalnych

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.