Korwinów

Pierwszy dzień wiosny 2024

2024-03-20

 

W środę, 20 marca, rozpoczyna się astronomiczna wiosna. Zwyczajowo początek wiosny świętujemy 21 marca, kiedy topimy marzanny, żegnając w ten sposób zimę i witając upragnioną wiosnę.
Dlaczego astronomiczna wiosna rozpoczyna się 20 marca, a kalendarze jako pierwszy dzień wiosny wskazują dopiero 21 marca? Różnica między kalendarzowym a astronomicznym początkiem wiosny jest związana z ruchem Słońca. Astronomiczna wiosna na półkuli północnej zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej, gdy Słońce przekroczy punkt Barana na równiku niebieskim. Od tego momentu wszystkie kolejne dni są dłuższe niż noce, aż do czerwcowego przesilenia letniego. W 2024 roku wiosna przychodzi więc dzień wcześniej niż to wskazują kalendarze i przez kolejne lata, aż do roku 2047, wiosnę witamy właśnie 20 marca.

Autor / Foto: Redakcja

 

Od 18 marca przedłużenie linii nr 15 do Poczesnej

2024-03-18

 

W uzgodnieniu z UG Poczesna, od 18 marca 2024 roku część kursów autobusu linii nr 15, dotychczas kończących trasę na pętli przy ul. KORKOWEJ, zostanie przedłużona przez: Brzeziny-Kolonia, Wrzosowa, Huta Stara B, Huta Stara A oraz ulice: Chabrową, Południową, Handlową i Strażacką do przystanku POCZESNA BOCIANIA GÓRKA.
Od przystanku „Wrzosowa–Sabinowska I” autobus nr 15 będzie kursował taką samą trasą jak linia nr 53, ale bez wjazdu w ulicę Łąkową w Poczesnej.
Pozostałe kursy będą w dalszym ciągu wykonywane tylko do pętli KORKOWA. W realizacji dotychczasowej, tj. Korkowa - Kukuczki, rozkład jazdy ulegnie nieznacznej korekcie.
Na terenie gminy Poczesna zostaną uruchomione nowe przystank dla linii nr 15:
- Brzeziny-Kolonia (na ul. Staszica w kier. Wrzosowa)
- Brzeziny-Kolonia - Muzealna
- Wrzosowa - Sabinowska II
- Wrzosowa - Sabinowska I (na ul. Sabinowskiej)
Na całej długości trasy linii nr 15, w tym również na terenie gminy Poczesna, obowiązywać będzie miejska taryfa biletowa.

Źródło: UG Poczesna

 

Konkurs plastyczny dla dzieci

2024-03-16

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych mieszkańców wsi do udziału w kolejnej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, a jej treść powinna dotyczyć tematyki kampanii prewencyjnych, realizowanych w ramach projektu "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś".
Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/krus, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie.
Termin zgłaszania prac upływa 5 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu pracy do Oddziału).

Źródło: KRUS

 

Konkurs plastyczny „20 lat Polski w Unii Europejskiej”

2024-03-15

 

Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „20 lat Polski w Unii Europejskiej”.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu przedstawiającego własną interpretację 20-ej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone prace: wykonane w formacie od A3 do A2 w dowolnej technice plastycznej 2D – praca płaska (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, collage) lub wykonane w technice komputerowej i przesłane w postaci wydruku.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Szkoła wyłoni w wewnętrznym konkursie pracę, która weźmie udział w wojewódzkim etapie konkursu. Każda szkoła może przesłać tylko jeden plakat.
Prace konkursowe należy przesyłać do 4 kwietnia 2024 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach).
Osoba do kontaktu:
Kuratorium Oświaty w Katowicach, starszy wizytator Anita Szlęzak, tel. 32 606 30 14.
Więcej informacji oraz Regulamin dostępne na stronie internetowej www.katowice.uw.gov.pl.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

 

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci

2024-03-12

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS:
1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”;
3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”,
odbywających się w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.
Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej sześciu słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.
Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną na adres:
Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie
ul. Korczaka 5
42-200 Częstochowa
(liczy się data stempla pocztowego)
lub elektroniczną na adres: czestochowa@krus.gov.pl.
Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.
Z 48 rymowanek, które wejdą do finału Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Dla autorów tych prac przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.
Szczegóły konkursu oraz Regulamin na stronie: www.gov.pl/krus

Źródło: KRUS

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.