Korwinów

Nowe władze powiatu wybrane

2018-11-21

 

Odśpiewaniem hymnu, wręczeniem zaświadczeń o wyborze oraz złożeniem przez radnych ślubowania rozpoczęła się I sesja Rady Powiatu częstochowskiego VI kadencji, która miała miejsce 20 listopada br. Pierwszą część obrad (do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady) prowadziła Urszula Całusińska –  najstarsza wiekiem radna obecna na sali. Na wniosek radnego Andrzeja Kubata pierwotny porządek obrad, który przewidywał tylko wybór przewodniczącego Rady Powiatu i dwóch jego zastępców, rozszerzono o punkty związane z wyborem także starosty, wicestarosty i trzech członków Zarządu Powiatu.
Radni pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Powiatu powierzyli Andrzejowi Kubatowi (PSL), na którego zagłosowało 16 osób (spośród 25 radnych), zaś wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Urszula Całusińska (Wspólnota Samorządowa) – 19 głosów, Sebastian Cierpiał (Nowoczesna. Platforma Koalicja Obywatelska) – 17 głosów.
W głosowaniu na starostę częstochowskiego zwyciężył dotychczasowy starosta, czyli Krzysztof Smela, (PSL), którego poparło 17 radnych. Na zgłoszonego przez PiS Adama Markowskiego oddano 8 głosów. Tak więc to Krzysztof Smela będzie nadal stał na czele władz powiatu częstochowskiego. Jego zastępcą, czyli wicestarostą częstochowskim  został Jan Miarzyński (Wspólnota Samorządowa). Etatowymi Członkami Zarządu Powiatu zostali: Henryk Kasiura (PSL) i Adam Morzyk (Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego, zaś nieetatowym - Gwidon Jelonek (Wspólnota Samorządowa).
Dla przypomnienia: w 25-osobowej Radzie Powiatu Częstochowskiego powstała 17-osobowa koalicja, w skład której wchodzą radni z PSL (9 mandatów), Wspólnoty Samorządowej (5 mandatów), Porozumienia dla Powiatu Częstochowskiego (2 mandaty) i Koalicji Obywatelskiej (1 mandat).  Poza koalicją funkcjonują radni z PiS (8 mandatów).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Spotkanie Mikołajkowe w Bargłach

2018-11-20

 

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Radny Michał Markowski, Sołtys Grażyna Nowak, Rada Sołecka, opiekunka świetlicy w Bargłach Grażyna Jarawka, KGW, OSP w Bargłach i Gminne Centrum Kultury zapraszają dzieci na spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 17:00 w Remizie OSP Bargły, ul. Śląska 84.
Zgłaszanie uczestnictwa do dnia 25 listopada 2018 r. do p. Grażyny Jarawki. Koszt uczestnictwa 25 zł.

Źródło: UG Poczesna

 

I sesja Rady Gminy Poczesna

2018-11-19

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§1 Zwołać w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w sali sesyjnęj nr 16 w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 sesję Rady Gminy Poczesna.
§2 Pierwszą sesję Rady Gminy Poczesna, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§3 Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
§4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 9 listopada 2018 r. - Porządek obrad I sesji Rady Gminy Poczesna:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
6. Ustalenie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Źródłoi: UG Poczesna

 

Latino Solo dla Pań

2018-11-17

 

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach Latino Solo dla Pań. Rozpoczęcie zajęć odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 roku, w godzinach 20.15 - 21.15, w Świetlicy w Nowej Wsi, ul. Częstochowska 8.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Tradycyjne Ozdoby Choinkowe"

2018-11-16

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zapraszają do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Plastycznym "Tradycyjne Ozdoby Choinkowe".
Cele konkursu:
- poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,
- rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,
- spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, ponaagimnazjalnych. Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac. Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (RODO) znajdujące się na stronie internetowej www.poczesna.pl lub w GCKliR w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3.
Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:
1 - przedszkolaki do 5 lat,
II - dzieci z klas O-III,
III - dzieci z klas IV-VI,
IV - dzieci z klas VII-VIII i klasa III gimnazjum,
V - szkoły ponadgimnazjalne.
Termin nadsyłania prac upływa dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek) Prace należy dostarczyć na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42 - 262 Poczesna
tel.: 34 327 40 78, 666 838 186
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
Regulamin dostępny na stronie internetowej www.poczesna.pl lub w GCKliR w Poczesnej.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Finał IME Weteranów

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Finał IME Kobiet

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Ceremonia Finału

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.