Korwinów

CS SUPERLIGA speedrowerowa w Bargłach

2020-06-19

 

Parafialny Klub Sportowy Victoria Poczesna - Sekcja Speedrowerowa - zaprasza na:
CYCLE SPEEDWAY SUPERLIGA
PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno
21 czerwiec 2020 r. (niedziela), godzina 12:00
Miejsce zawodów: tor speedrowerowy w Bargłach, ul. Śląska 84 (za OSP)
Relacja live video:
Facebook - pksvictoriapoczesna

Źródło: PKS Victoria Poczesna

 

XVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2020-06-17

 

W czwartek, 18.06.2020 r. o godzinie 10:00, w trybie zdalnym, odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XVI Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2019 roku.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2019 roku.
9. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2019 rok, referent skarbnik K. Toczko.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2019 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2019 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A.Wochal,
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2019 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021”, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1032 S w m. Zawada, gm. Kłomnice, referent dyr. PZD R. Pakuła.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Olsztyn zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1065 S – połączenie dwóch ścieżek rowerowych w Olsztynie ul. Kuhna, referent dyr. PZD R. Pakuła.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku wniesionej w interesie publicznym, referent sekretarz H. Sobel.
22. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
23. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
24. Zamknięcie obrad XVI Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XVIII Sesja Rady Gminy Poczesna

2020-06-16

 

W dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek), o godzinie 14:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021.
7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
9. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
13. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
14. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
21. Wolne wnioski.
22. Odpowiedzi na wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Niezwykły świat pszczół w CH Auchan

2020-06-15

 

Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprasza do udziału w kampanii edukacyjnej pt. „Świat pszczół”. W ramach akcji przy galerii handlowej staną domki dla owadów zapylających,a w pasażu będzie można obejrzeć wystawę tematyczną. Galeria udostępni również filmy prezentujące ciekawostki na temat owadów i wskazówki, jak sprawić, by ogród i balkon były im przyjazne. Kampania rozpocznie się 17 czerwca.
Owadom zapylającym zawdzięczamy nie tylko miód, ale też aż 75 proc. pożywienia, które trafia na nasze stoły. Dlatego tak ważne jest, aby poznać je bliżej i przede wszystkim chronić. Dlatego Centrum Handlowe Auchan Poczesna organizuje kampanię edukacyjną, której tematem będzie życie pszczół i owadów zapylających.
Od 17 czerwca do 1 lipca w pasażu Centrum Handlowego Auchan Poczesna pojawią się plansze edukacyjne, dzięki którym będzie można bliżej poznać i nauczyć się rozpoznawać owady. To również będzie okazja, by dowiedzieć się, jak stworzyć miejsce przyjazne pszczołom w przydomowym ogródku lub na balkonie. Na wystawie pojawią się także prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych z sąsiedztwa.
Kto jeszcze nie widział, jak wygląda hotel dla owadów, będzie miał taką możliwość. Przed centrum handlowym ustawione zostaną domki dla owadów, które żyją na pobliskich łąkach i innych terenach zielonych. Domki zostały wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej Przyjaciele z Poznania.
Z kolei na profilu centrum handlowego na Facebooku będą dostępne cztery filmy poruszające tematykę ochrony pszczół i owadów zapylających. Widzowie dowiedzą się z nich, jak wygląda życie pszczół i poznają pracę pszczelarza, a także nauczą się, jak zaprojektować przyjazny owadom balkon i ogród, a także samodzielnie wykonać domki dla pszczół oraz poidełka.
Wystawa w ramach kampanii „Świat pszczół” będzie dostępna od 17 czerwca do 1 lipcaw pasażu Centrum Handlowego Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Filmy edukacyjne będą dostępne na stronie internetowej: www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPoczesna

Źródło: CH Auchan

 

Kampania Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

2020-06-12

 

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.
Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie.
Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.
W tym trudnym czasie bądźmy solidarni z naszymi przedsiębiorcami i rolnikami, wspierając krajową gospodarkę i jednocząc się we wspólnych działaniach.

Źródło: www.polskasmakuje.pl/produkt-polski

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.