Korwinów

Ogólnopolskie zawody żaków w speedrowerze

2019-05-13

 

Radło i Kweczke najszybszymi 10-latkami w Polsce na zawodach w Bydgoszczy! Bardzo dobre występy najmłodszych zawodników Victorii Poczesna w Orbico Grand Prix Żaków!
W słoneczne sobotnie popołudnie 11 maja 2019 r. na torze speedrowerowym w Bydgoszczy odbyły się ogólnopolskie zawody żaków do lat 6, 8, 10 i 12 nazwane Orbico Grand Prix Żaków. Jednocześnie zawody te były I rundą Pucharu Polski Żaków. W kategorii do lat 6 barwy Victorii Poczesna reprezentował pięcioletni Filip Nowak, który zajął bardzo dobre 5 miejsce wyprzedzając 4 rywali. Ten sam zawodnik startował również w zawodach do lat 8, jednak ze starszymi kolegami dużo trudniej było mu walczyć o punkty. Największym sukcesem dla klubu PKS „Victoria” Poczesna okazały się występy wychowanków w zawodach do lat 10. Młodzi pocześnianie zdominowali tą kategorię wiekową nie dając się wyprzedzić żadnym z 15 rywali. Miano najlepszego zawodnika w Polsce do 10 lat na torze w Bydgoszczy wywalczył Aleks Radło, natomiast tuż za nim – na drugiej pozycji uplasował się Piotr Kweczke. Nasi mistrzowie nie odpoczywali jednak długo, gdyż startowali także w zawodach do lat 12. W tej kategorii wiekowej zajęli 18 miejsce – Kweczke oraz 24 miejsce – Radło. Jednak dużo lepiej wśród zawodników do lat 12 radził sobie inny wychowanek drużyny z Poczesnej – Jakub Nowak. Wygrał on dwa wyścigi i zajął ostatecznie 14 miejsce. Bardzo dobry występ w tym turnieju zaliczył również Jakub Ordon, który wywalczył 21 miejsce. Kategoria U12 była najliczniej obsadzona, gdyż startowało w niej aż 31 zawodników z całej Polski. Zawody w Bydgoszczy były dopiero pierwszą z czterech rund Pucharu Polski (Grand Prix) Żaków. Kolejne turnieje odbędą się na torze w Żołędowie, Bargłach i Lesznie.
Gratulujemy najmłodszym zawodnikom Victorii Poczesna świetnych wyników i trzymamy za nich kciuki w kolejnych turniejach!
Szczegółowe wyniki zawodników PKS „Victoria” Poczesna w Orbico Grand Prix Żaków – 1 runda:
Turniej do 6 lat:
5 miejsce – Filip Nowak (Victoria Poczesna) (3,3,2,3,3,2) 16 pkt.
Turniej do 8 lat:
6 miejsce – Filip Nowak (Victoria Poczesna) (2,2,2,-) 6 pkt.
Turniej do 10 lat:
1 miejsce – Aleks Radło (Victoria Poczesna) (4,4,4,4,4) 20 pkt.
2 miejsce – Piotr Kweczke (Victoria Poczesna) (4,4,4,4,3) 19 pkt.
Turniej do 12 lat:
14 miejsce - Jakub Nowak (Victoria Poczesna) (2,2,4,1,4) 13 pkt.
18 miejsce - Piotr Kweczke (Victoria Poczesna) (2,3,2,3,2) 12 pkt.
21 miejsce - Jakub Ordon (Victoria Poczesna) (2,2,1,3,3) 11 pkt.
24 miejsce - Aleks Radło (Victoria Poczesna) (1,2,1,2,3) 9 pkt.

Autor / Foto: Damian Krzyczman

 

IX Powiatowy Konkurs Malarski "Moja Mama Jest..."

2019-05-11

 

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej serdecznie zaprasza do udziału w IX Powiatowym Konkursie Malarskim "Moja Mama Jest..." pod honorowym patronatem Wójta Gminy Poczesna.
Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci i młodzieży powiatu częstochowskiego. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola,
II grupa – klasy I-III szkoły podstawowej,
III grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
IV grupa – klasy VII – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum,
V grupa - młodzież ponadgimnazjalna.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną farbami (np. akwarele, plakatówki, akryle, techniki mieszane) w formacie nie większym niż A3. Prosimy o nieoprawianie prac. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dokładny adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (w godzinach pracy Centrum Kultury) do 29 maja 2019 roku tj. piątek na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
tel. 34 327 40 78, 666 838 186.
Uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Poczesnej. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. Nagród nieodebranych nie wysyłamy. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

2019-05-10

 

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach pow iatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.
W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: Zgłoszenie kandydata, listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata, pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce: "WYBORY DO IZB ROLNICZYCH".
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesiać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres:
Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
Spis członków izby rolniczej uprawniony ch do glosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice (32) 258 04 45, Częstochowa (34) 368 15 12.
IZBA ROLNICZA - TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW.

Źródło: www.sir-katowice.pl

 

4. Bieg Strażacka 10-ka

2019-05-09

 

11 maja 2019 roku w Poczesnej odbędzie się 4. edycja Biegu Strażacka 10-ka. W poprzedniej edycji uczestniczyło prawie 300 biegaczy. W tym roku organizatorzy liczą na podobną liczbę uczestników.
- Cieszę się, że po raz kolejny możemy zorganizować Bieg. Dziękuję za zaangażowanie członków Stowarzyszenia, wolontariuszy z grupy biegaczy SPORTCZESNA oraz strażaków z OSP Poczesna. – mówi  prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna Robert Chądzyński - Zainteresowanie bieganiem z roku na rok wzrasta. Na co dzień organizujemy treningi, wspólne wybiegania, wyjazdy na maratony. W kalendarz imprez biegowych na stałe wpisaliśmy dwa nasze biegi. Strażacką 10–kę oraz jesienny Bieg Papieski. Sport, a zwłaszcza bieganie, staje się sposobem spędzania wolnego czasu. Spędzaniem wolnego czasu aktywnie z pożytkiem dla zdrowia.
- Dobrze że również w naszej okolicy można pobiegać w doborowym towarzystwie i świetnej atmosferze – wskazuje Artur Nowicki, autor logo biegu i zapalony biegacz z Bargłów.
- Mam porównanie z różnych biegów w całej Polsce. Bieg Strażacka 10-ka na swój unikalny klimat i chce się tu wracać. Jako członek grupy biegowej Press-Glass Biegamy i wspieramy, chętnie polecam ten bieg – dodaje Michał Maciejewski, maratończyk z Poczesnej.
Co w programie biegu? Biuro zawodów czynne będzie od 8:30. O godzinie 10.45 bieg dzieci na dystansie 200 m, około 10.55 rozgrzewka, a o 11.00 start biegu i 11.05 start Nordic Walking.
Nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwać będzie około 40 strażaków, 20 wolontariuszy oraz funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego i posterunku policji w Poczesnej.
Od 10.40 do ok. 12.30 drogi, po których odbywać się będzie bieg, zostaną wyłączone z ruchu drogowego.
Na Bieg zapisać się można za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowejwww.biurozawodow.pl  lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów od 8.30.

Źródło: Stowarzyszenie w Gminie Poczesna

 

Ekologiczna Zagroda 2019

2019-05-08

 

Nagrody rzeczowe o wartości 15 tyś. zł czekają na uczestników Konkursu Powiatowego „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2019”.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska.
Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.
Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2019”: położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego oraz jest zgłoszenie na piśmie dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie do Etapu Gminnego Konkursu. Zgłoszenia  do etapu powiatowego  dla gmin, które przeprowadzają etap gminny konkursu dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy. Zgłoszenia do etapu powiatowego konkursu z terenu gmin, które nie przeprowadzają etapu gminnego, dokonuje się z pomocą pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej oraz znających teren pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zgłoszenie dokonywane jest w konsultacji z Burmistrzem/Wójtem danej Gminy.
Do  konkursu na szczeblu powiatowym, gminy które przeprowadzają etap Gminny konkursu wyłaniają do konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym.
Zajęcie  I,  II,  III  miejsca  w etapie  powiatowym powoduje  ograniczenie  w  możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.
Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:Grand Prix Żaków i Młodzików w speedrowerze

Sobótka Korwinowska
 

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.