Korwinów

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna

2017-11-10

 

W niedzielę, 12 listopada 2017 roku, o godzinie 16:00, w Hali Sportowej w Poczesnej (ul. Szkolna 2) odbędzie się II Powiatowo - Archidiecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna". Patronat honorowy Ks. Bp Antoni Długosz, Wsparcie Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Gwiazdą przeglądu będzie Zespół wokalno - muzyczny Karlik. Regulamin dostępny na stronie www.parafia-poczesna.pl

Źródło: Parafia Poczesna

 

Święto Niepodległości

2017-11-10

 

Wójt Gminy Poczesna zaprasza mieszkańców gminy na Uroczystość Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku.
Program uroczystości:
10:15 - zbiórka na placu przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie,
- Hymn Państwowy,
- przemówienie Wójta Gminy Poczesna,
- złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy,
10:30 - uroczysta Msza Święta za Ojczyznę,
11:30 - część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie.

Źródło: UG Poczesna

 

Po XXVI sesji Rady Powiatu

2017-11-09

 

Aż sześć z dziesięciu uchwał podjętych podczas sesji XXVI Rady Powiatu (8 października 2017 r.) dotyczyło wynikających z nowego prawa oświatowego przekształceń prowadzonych przez powiat częstochowski szkół ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe oraz przekształcenia szkół zasadniczych w szkoły branżowe. Przekształceniu uległa także dotychczas sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Bogumiłku wchodząca w skład tamtejszego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, która obecnie funkcjonuje jako szkoła 8-letnia. Uchwały te mają charakter deklaratoryjny, czyli potwierdzający obecny stan prawny, bowiem z dniem 1 września br. szkoły zasadnicze z mocy prawa stały się szkołami branżowymi, a szkoły ponadgimnazjalne szkołami ponadpodstawowymi. Podjęte dziś uchwały stanowią akty założycielskie dla przekształconych szkół w Bogumiłku, Złotym Potoku i Koniecpolu.
Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli także uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaakceptowali wysokość opłat za usuwanie z dróg pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach oraz zgodzili się na propozycję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dotyczącą przeznaczenia niewykorzystanej z powodu rezygnacji uczestników z udziału w turnusach rehabilitacyjnych kwoty 13 tys. 377 zł na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w środki ortopedyczne i pomocnicze.
Na wniosek Zarządu Powiatu do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzono punkt dotyczący powierzenia gminie Mykanów opracowania dokumentacji oraz realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w Cykarzewie Północnym (gm. Mykanów).
Starosta Krzysztof Smela poinformował radnych o promesie na kwotę 3 mln 932 tys. zł, którą  30 października br. powiat częstochowski otrzymał na usuwanie skutków powodzi z lat 2010 i 2013. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań drogowych: remont drogi powiatowej Raczkowice – Soborzyce (gm. Dąbrowa Zielona) na odcinku o długości 2,3 km oraz remont 1,6 km odcinka drogi powiatowej Kuźnica Grodziska – Oblasy. Przetarg na realizacje tych zadań został już ogłoszony.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Nagroda im. Karola Miarki dla Mirosława Zwolińskiego

2017-11-08

 

W poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach wręczono tegoroczne Nagrody im. Karola Miarki. Wyróżnienia przyznawane są osobom upowszechniającym kulturę i naukę, które w swojej pracy i twórczości nawiązują do idei wcielanych w życie przez patrona nagrody i wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury regionalnej i narodowej. Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są od 1983 roku, zawsze w październiku w rocznicę urodzin Karola Miarki. Wyróżnienie przyznają marszałkowie województw opolskiego i śląskiego. Laureatami 35. edycji są:
Laureaci opolscy:
- dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak – ekonomistka,
- Tadeusz Chrobak – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- Jacek Wawrzynek– adwokat (dla Fundacji im. Jana i Wojciecha Wawrzynków).
Laureaci śląscy:
- ks. bp dr Marian Niemiec – biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
- Andrzej Niedoba – publicysta i dramaturg,
- Mirosław Zwoliński – krajoznawca i regionalista.
Mirosław Zwoliński, o którym pisaliśmy tutaj, należy do najbardziej znanych przewodników krajoznawczych po regionie częstochowskim. Jest autorem wielu publikacji oraz odczytów i wykładów na temat zabytków i walorów turystycznych ziemi częstochowskiej i Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Od dziesięcioleci bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Częstochowy i regionu, uczestnicząc w sympozjach, zjazdach i imprezach o charakterze kulturalnym, promujących miasto i subregion północny województwa śląskiego.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Autor / Foto: S & B Lesińscy
Źródło: www.slaskie.pl

 

XXXI Sesja Rady Gminy Poczesna

2017-11-07

 

W dniu 9 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nieradzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nieradzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słowiku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słowiku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słowiku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słowiku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/XXX/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie  stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się własnością Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4.Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
22. Wnioski i zapytania radnych
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Druga Wycieczka Rowerowa po gminie Poczesna

 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poczesna

 

Dożynki Gminne w Poczesnej

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.