Korwinów

XLIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2023-02-14

 

XLIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 roku (czwartek), o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K.Smela.
7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku, referent komendant PSP bryg. Marek Radosz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
10. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 19 stycznia 2023 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji współpracy ze społecznością lokalną Ukrainy, referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatu Częstochowskiego, referent sekretarz H. Sobel.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2022 rok, referent naczelnik wydziału. ZO A. Ujma.
16. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w 2022 roku:
a) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referent przewodniczący A. Wochal,
b) sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referent przewodnicząca B. Lara,
c) sprawozdanie Komisji Budżetu, referent przewodnicząca M. Dziura,
d) sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, referent przewodnicząca M. Kosielak,
e) sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, referent przewodniczący M. Chudzik,
f) sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, referent przewodnicząca D. Tomza,
g) sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, referent przewodniczący A. Jaruga.
17. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2022 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
18. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w II półroczu 2022 roku, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
19. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat, referuje naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
20. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
21. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
22. Zamknięcie obrad XLIV Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Spotkanie informacyjne

2023-02-13

 

Gmina Poczesna zaprasza wszystkich mieszkańców na specjalne spotkanie informacyjne WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA - NOWY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE.
Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia:
1. Na czym polega nowy PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?
2. Jak łączyć dotację i uzyskać od 03.01.2023 dofinansowanie do 135.000 zł?
3. Kto może dostać dotację i w jakiej wysokości?
4. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - do kiedy wymiana starego pieca?
5. Co to jest CEEB (ewidencja kotłów) i do kiedy trwa spis?
6. Jakie ogrzewanie podlega największym dotacjom?
7. Czym dzisiaj najtaniej ogrzać dom - omówienie wszystkich rozwiązań. Węgiel, gaz, pellet, pompa ciepła, drewno a może system akumulacyjny? Masa termoizolacyjna zastępująca styropian - największa nowość na rynku.
8. Fotowoltaika - Mój Prąd 4.0, nowe zasady, upusty i rabaty.
Ponadto na spotkaniu będą omawiane kotły węglowe, pelletowe (nowej generacji), pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno, systemy akumulacyjno - buforowe, kotły gazowe, maty grzewcze, podczerwień, instalacje fotowoltaiczne i inne.
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka (Sala Konferencyjna), ul. Szkolna 2, Poczesna, środa 15.02.2023 r. godzina 18:00.
Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu a interesuje Cię bezpłatny pomiar budynku wyślij sms na numer 501 707 358 o treści „TAK".

Źródło: UG Poczesna

 

Nawłociowa Pasieka dzieciom

2023-02-10

 

Zachęcamy do przeczytania następnej części bajki z cyklu Nawłociowa Pasieka dzieciom pod tytułem "Maniek".

Czytaj artykuł


Autor: Ewa Zawadzka

 

Paliwo rolnicze 2023

2023-02-08

 

Jak co roku, także w 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Wnioski można składać w urzędach miast i gmin od 1 lutego do 28 lutego 2023 roku.
Od 2023 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,20 zł za litr. Dotychczas była to stawka 1,00 zł/l.
Obowiązują dwa terminy na wniosek o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2023 roku. Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:
- w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Foto: Redakcja

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Poczesna

2023-02-06

 

W dniu 8 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 14:30, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy. Informacja o planie działań klubów sportowych i stowarzyszeń na rok 2023.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok. Informacja o planie działań na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Szczytowejw miejscowości Brzeziny – Kolonia.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:Nawłociowa Pasieka dzieciom      - Rójka

Nawłociowa Pasieka dzieciom - Miodobranie

Nawłociowa Pasieka dzieciom      - To jest napad!Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.