Korwinów

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach - bezpłatne szkolenie

2018-03-29

 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu „Zmian w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach”. Szkolenie adresowane jest do członków organów stowarzyszeń, członków stowarzyszeń oraz pracowników, którzy są odpowiedzialni za bieżącą działalność stowarzyszeń, w tym w szczególności za dostosowanie treści statutów do znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności zastosowania w praktyce znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie poprowadzi specjalista JOWES – radca prawny Michał Wójcik.
Zajęcia mają charakter treningowo - warsztatowy, pozwalający uczestnikom i prowadzącemu na prowadzenie swobodnych dyskusji, wzajemną wymianę praktycznych informacji oraz doświadczeń w zakresie zmian, które niesie ze sobą nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie zgłoszeń do Marty Kowalczyk na adres: martak@jowes.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby oraz nazwy organizacji.
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 04.04.2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lokal 3
42-202 Częstochowa
tel. (34) 325 71 42
e-mail: jowes@jowes.pl
www.jowes.pl

Źródło: JOWES

 

Dużury terapeutyczne

2018-03-28

 

Informujemy mieszkańców Gminy Poczesna, że zmianie uległ harmonogram dyżurów pomocy terapeutyczno - psychologicznej realizowanej przez Panią mgr Marzenę Pierz.
Porady będą udzielane w pierwszy i drugi piątek każdego miesiąca w godzinach od 11:00 do 13:00.
Świetlica Środowiskowa w Brzezinach Nowych, ul. Biała 33
dnia 6 i 13 kwietnia 2018 r., dnia 6 i 13 lipca 2018 r. oraz dnia 5 i 12 października 2018 r.
Wiejskie Centrum Informacji i Rekreacji w Bargłach, ul.Śląska 84
dnia 4 i 11 maja 2018 r., dnia 3 i 10 sierpnia 2018 r. oraz dnia 2 i 9 listopada 2018 r.
Świetlica Wiejska w Nowej Wsi, ul. Częstochowska 8
dnia 1 i 8 czerwca 2018 r., dnia 7 i 14 września 2018 r. oraz dnia 7 i 14 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Poczesna informuje także mieszkańców, że od marca 2018 r. do grudnia 2018 r. funkcjonować będzie punkt pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w lokalu przy ul. Czystej 1, w Hucie Starej B (Przedszkole Publiczne).
Harmonogram dyżurów pomocy terapeutyczno - psychologicznej realizowanej przez Panią mgr Marzenę Pierz:
w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 19:20 do 21:20 (od marca do listopada 2018 r.) i ostatnie spotkanie w dniu 18 grudnia 2018 r. w godzinach od 19:20 do 21:20.

Źródło: UG Poczesna

 

XXIX sesja Rady Powiatu

2018-03-27

 

W najbliższy czwartek (29 marca 2018 roku) o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 rozpoczną się obrady XXIX sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek sesji:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wręczenie Honorowej Odznaki Primus in Agendo.
10. Informacja nt. wyborów samorządowych w 2018 roku, referent Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie T. Doruchowski.
11. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2017 roku, referent komendant D. Atłasik.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok, referent skarbnik  K. Toczko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, referent skarbnik  K. Toczko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2017 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, referent naczelnik wydziału EZK J. Krakowian.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Brzechwy w Bogumiłku, referent naczelnik wydziału OK H. Sobel.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Częstochowski pomocy rzeczowej dla Gminy Kłomnice z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych, referent naczelnik wydziału OK H. Sobel.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
25. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
26. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Decydujesz, pomagamy - pieniądze dla organizacji społecznych w całej Polsce

2018-03-26

 

Informujemy, że aktywni mieszkańcy i organizacje pozarządowe z całego kraju jeszcze przez kilka dni mają szansę na zgłoszenie pomysłów na inicjatywy społeczne w swoim regionie w ramach programu "Decydujesz, pomagamy". Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.tesco.pl/pomagamy aktywny będzie do północy 30 marca 2018 roku.
Organizacje społeczne na realizację swoich pomysłów mogą zdobyć 375 grantów o łącznej sumie 1 125 000 złotych. W każdym ze 125 mikroregionów zostaną przyznane granty w wysokości 5000, 3000 i 1000 złotych.
"Decydujesz, pomagamy" to program od 2016 roku wspierający lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz otoczenia. W ciągu trzech dotychczasowych edycji mieszkańcy całego kraju zrealizowali 400 projektów społecznych, na które otrzymali od Tesco i Fundacji Tesco łącznie 2,15 mln złotych.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy.

Źródło: www.tesco.pl/pomagamy

 

Zmiana na czas letni

2018-03-24

 

25 marca 2018 roku nastąpi zmiana z czasu zimowego na letni. W nocy z soboty (24 marzec) na niedzielę (25 marzec) przestawić należy zegarki z godziny 2:00 na 3:00.
W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego. Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego.

Autor: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Indywidualny i Drużynowy Puchar Polski w speedrowerze

 

Bieg o Puchar Św. Floriana Strażacka 10-ka

 

(KA)prawym łokiym w krainie metamorfików, granitoidów i wód termalnych

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.