Korwinów

IV Sesja Rady Gminy Poczesna

2019-03-13

 

W dniu 14 marca 2019, o godzinie 14:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Poczesna. Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Informacja o planie działań na rok 2019.
8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2019 r.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada 2018 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Żłobkowi w Hucie Starej B.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
28. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
30. Wolne wnioski.
31. Odpowiedzi na wnioski.
32. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem

2019-03-12

 

Wójt Gminy Poczesna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej zapraszają na spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem, które odbędzie się 14.03.2019 r. (czwartek), o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Podczas spotkania autor wielu książek historycznych przybliży dzieje ziemi częstochowsko - radomszczańskiej z okresu II wojny światowej.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej

 

2019-03-08 Dzień Kobiet w Korwinowie

2019-03-11

 

W piątkowy wieczór (08.03.2019 r.), w świetlicy wiejskiej w Korwinowie, miało miejsce spotkanie Pań - mieszkanek Korwinowa, zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęli Sołtys Marcin Puchała oraz Radny Piotr Brzozowski, składając Paniom serdeczne życzenia oraz wręczając kwiaty.
Tradycyjnie, gdyż spotkanie odbyło się już po raz czwarty, był dla Pań ciekawy konkurs z nagrodami, słodki poczęstunek, ale przede wszystkim świetna zabawa i sympatyczna atmosfera. Należy dodać, że z roku na rok nasze sołeckie obchody Święta Kobiet cieszą się coraz większą popularnością.

Zobacz galerię

Autor / Foto: Sylwia Lesińska

 

11 marca - Dzień Sołtysa

2019-03-11

 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najlepsze życzenia osobom pełniącym tę dostojną lecz niedocenianą funkcję. Wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich życzymy zdrowia, pomyślności, wytrwałości oraz spełnienia marzeń.

 

Redakcja


Dzień Sołtysa to coroczne polskie święto obchodzone 11 marca, choć lokalnie można napotkać inne daty. Pochodzenie tej daty nie jest znane, jednak z roku na rok staje się coraz bardziej popularne w polskich gminach wiejskich.
Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie w sprawy mieszkańców oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta w wielu miejscach organizowane są spotkania, wyjazdy czy konkursy dla sołtysów.

Źródło: www.wikipedia.pl

 

Koncert z okazji Dnia Kobiet

2019-03-09

 

Wójt Gminy Poczesna zaprasza na Koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbedzie się 11.03.2019 r. (poniedziałek), o godzinie 18:00, w Hali Sportowej w Poczesnej, ul. Szkolna 2. Wystąpi Chór Canto Cantare działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej. Wstęp wolny.

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem

 

Dzień Kobiet w Korwinowie

 

Mistrzostwa Europy w speedrowerze - Ceremonia Finału

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.