Korwinów

XXVI sesja Rady Powiatu

2017-11-06

 

W najbliższą środę (8 listopada 2017 roku) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje starosta K. Smela
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Bogumiłku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bogumiłku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Bogumiłku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koniecpolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 26, w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia w Koniecpolu, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złotym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 7, w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia w Złotym Potoku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Złotym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 7, w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych w Złotym Potoku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koniecpolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 26, w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych w Koniecpolu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK H. Sobel.
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2016/2017, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian.
20. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2016 rok, referent naczelnik wydz. OK H. Sobel.
21. Informacja starosty częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnychza 2016 rok, referent starosta K. Smela.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
24. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
25. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Indywidualny Mistrz Poczesnej 2017

2017-10-31

 

28 października 2017 r. na torze w Bargłach rozegrano turniej o tytuł Indywidualnego Mistrza Poczesnej 2017 w speedrowerze. Tytuł zdobył Daniel Ordon. Częstochowianin reprezentujący barwy PKS Victorii Poczesna nie pozostawił rywalom złudzeń wygrywając wszystkie swoje wyścigi. Na drugim stopniu podium stanął zawodnik Parafialnego Klubu Sportowego "Wiraż" Ostrów Wlkp. - Piotr Kupczyk. Trzecie miejsce wywalczył wychowanek klubu z Poczesnej - Daniel Kamionka, który stając na podium tych zawodów potwierdził, że mimo 5 lat przerwy w organizacji IM Poczesnej nadal jest w czołówce tego turnieju. Warto dodać, że Daniel czasach amatorskiego speedrowera zdobywał dwukrotnie tytuł mistrza Poczesnej - w 2011 oraz podczas ostatniej edycji - w 2012 roku.
Wyniki Indywidualnych Mistrzostw Poczesnej 2017:
1. Daniel Ordon (Victoria Poczesna) (4,4,4,4,4) 20
2. Piotr Kupczyk (Wiraż Ostrów Wlkp.) (4,3,4,3,4) 18
3. Daniel Kamionka (Victoria Poczesna) (4,4,2,3,4) 17
4. Damian Natoński (Victoria Poczesna) (3,2,4,4,3) 16
5. Nikodem Mlek (Śląsk Świętochłowice) (3,3,3,4,3) 16
6. Emil Krakowian (Victoria Poczesna) (1,4,3,4,3) 15
7. Jan Knapiński (Victoria Poczesna) (2,1,4,3,4) 14
8. Arkadiusz Dudek (Victoria Poczesna) (4,3,2,2,2) 13
9. Kamil Paruzel (Lwy Częstochowa) (2,4,3,1,2) 12
10. Maciej Wywiał (Victoria Poczesna) (1,3,1,3,3) 11
11. Szymon Kowalski (Victoria Poczesna) (3,1,3,1,1) 9
12. Konrad Kubiak (Wiraż Ostrów Wlkp.) (2,2,1,2,2) 9
13. Łukasz Mastalerz (Lwy Częstochowa) (3,1,2,2,T) 8
14. Patryk Szymczak (Wiraż Ostrów Wlkp.) (2,2,1,1,1) 7
15. Patryk Lukas (Lwy Częstochowa) (2,1,2) 5
16. Oliver Klink (Victoria Poczesna) (1,2,1,1,-) 5
17. Jakub Gutkowski (Victoria Poczesna) (1,1,2,-,-) 4
R2. Konrad Cinkowski (Lwy Częstochowa)
R3. Damian Krzyczman (Victoria Poczesna)

Źródło: PKS Victoria Poczesna

 

Komunikacja autobusowa w dniu 1.11.2017

2017-10-30

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w dniu Wszystkich Świętych 1.11.2017 roku komunikacja będzie funkcjonować wg następujących zasad:
1. W środę 1.11.2017 roku w całej sieci  komunikacyjnej obowiązują rozkłady sobotnie.
2. W dniu 1.11.2017 r. linie nr 22 i 29 będą kończyć trasę na przystanku FIELDORFA-NILA – CMENTARZ KULE zamiast na pętli GOMBROWICZA. Obsługa pasażerów na przystankach GOMBROWICZA będzie się odbywać przy ulicy Fieldorfa-Nila a nie na pętli.
3. W dniu 1.11.2017 r. zostaną uruchomione linie specjalne  nr 94, 95, 96 i 97, które  będą kursować wg następujących relacji:
Linia 94 – Cmentarz Kule – Cmentarz Komunalny. Linia będzie w obu kierunkach kursować ulicami Cmentarną, (Tartakową - tylko w kier. Cm. Komunalnego), Warszawską, Garibaldiego, Wilsona (w kier. przeciwnym przez Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską), II Aleją NMP, Kościuszki,  al. Jana Pawła II, św. Rocha i Radomską. W sąsiedztwie Cm. Kule obowiązuje 1 wspólny przystanek początkowy i końcowy usytuowany przy ul. Tartakowej za skrzyżowaniem z Cmentarną.
Linia 95 – Fieldorfa-Nila – Cmentarz Kule – Cmentarz Komunalny. Linia będzie kursować w obu kierunkach od przystanku FIELDORFA-NILA – CMENTARZ KULE ulicami Fieldorfa-Nila, Michałowskiego, al. Wyzwolenia, al. Armii Krajowej, Dekabrystów, Okulickiego, św. Krzysztofa,  św. Rocha i Radomską.
Linia 96 – Błeszno – Cmentarz Komunalny.
W kierunku Cmentarza Komunalnego linia będzie kursować ulicami: z Bohaterów Katynia przez Rakowską i al. Wojska Polskiego, Kanał Kohna, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Garibaldiego, Wilsona, II Aleję NMP, Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II,  św. Rocha i Radomską do pętli przy Cmentarzu Komunalnym.
W kierunku Błeszna: Z Radomskiej przez św. Rocha, al. Jana Pawła II, al. Armii Krajowej, Kościuszki, II Aleję NMP, Piłsudskiego, Katedralną, Krakowską, al. Wojska Polskiego, al. 11 Listopada i Bohaterów Katynia do pętli Błeszno.
Linia 97 – Cmentarz Kule – Cmentarz Zacisze. Linia będzie kursować w obu kierunkach ulicami Cmentarną, (Tartakową - tylko w kier. Cm. Zacisze), Warszawską, Garibaldiego, Wilsona (w kier. przeciwnym przez Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską), II Aleję NMP, Wolności, 1 Maja, al. Bohaterów Monte Cassino i Piastowską (powrót przez Przestrzenną, Konwaliową i Matejki do Piastowskiej). W sąsiedztwie Cm. Kule obowiązuje 1 wspólny przystanek początkowy i końcowy usytuowany przy ul. Tartakowej za skrzyżowaniem z Cmentarną.
Przejazd autobusami linii nr 94, 95, 96 i 97 podlega opłatom zgodnie z obowiązującą taryfą na liniach miejskich.
Rozkłady linii specjalnych dostępne są na stronie www.mzd.czest.pl
W dniu 1.11.2017 roku linie nr 10 i 36 w kierunku szpitala Parkitka i Gazowni będą na Błesznie kursować z ulicy Bohaterów Katynia przez Rakowską i Aleję Wojska Polskiego, a nie jak zwykle przez Bohaterów Katynia i Aleję 11. Listopada. Przystanki BIENIA, CMENTARZ RAKÓW i BRZOZOWA dla linii 10, 36 i 96 w kierunku centrum będą zawieszone.

Źródło: MZDiT w Częstochowie

 

Zmiana na czas zimowy

2017-10-27

 

Zmiana z czasu letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty (28 października) na niedzielę (29 października) 2017 r. Wtedy należy przestawić zegarki o godzinę do tyłu: z godziny 3:00 na 2:00.
W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu zimowego.
Czas zimowy będzie obowiązywał do 25 marca 2018 roku, kiedy to ponownie nastąpi zmiana na czas letni.

Autor: Redakcja

 

Poznaj swojego Parlamentarzystę - Poseł Lidia Burzyńska

2017-10-25

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia w Gminie Poczesna odpowiedziała Pani Poseł Lidia Burzyńska, a spotkanie odbyło się 19.10.2017 roku w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Poczesnej.

 

Czytaj artykuł

 

Źródło: Stowarzyszenie w Gminie Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Druga Wycieczka Rowerowa po gminie Poczesna

 

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Poczesna

 

Dożynki Gminne w Poczesnej

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.