Korwinów

Mistrzostwa Okręgu Południowego Młodzieżowców w speedrowerze

2019-04-29

 

Parafialny Klub Sportowy Victoria Poczesna - Sekcja Speedrowerowa - zaprasza na:
Mistrzostwa Par Okręgu Południowego Młodzieżowców oraz
Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Południowego Młodzieżowców
1 maj 2019 r. (środa)
godzina 14:00
Miejsce zawodów: tor speedrowerowy w Bargłach, ul. Śląska 84 (za OSP)
WSTĘP WOLNY

Źródło: PKS Victoria Poczesna

 

Przedstawienie o początkach państwa polskiego w CH Auchan

2019-04-27

 

Już 28 kwietnia 2019 r. mali goście Centrum Handlowego Auchan Poczesna przeniosą się do znanej osady Biskupin, aby zobaczyć jak wyglądało życie w pradawnej Polsce. Dzieci wezmą czynny udział w przedstawieniu oraz poznają dawne zwyczaje i tradycje. Wstęp bezpłatny!
Przedstawienie o tematyce historycznej, które odbędzie się 28 kwietnia w Centrum Handlowym Auchan Poczesna pokaże, jak wyglądało życie na ziemiach polskich tysiące lat temu. W fabule spektaklu nie zabraknie historycznych faktów, które zostaną przedstawione w przystępny i zabawny sposób, a także obrazów życia codziennego mieszkańców starego Biskupina.
Mali widzowie będą współtworzyć przedstawienie i wezmą udział w zabawach przypominających codzienne czynności i pracę w pradawnych czasach. Oprócz dialogów pojawią się piosenki wykonywane na żywo przez aktorów, a uwagę widzów dodatkowo zwróci zmieniająca się scenografia. Spektakl przemówi do wyobraźni maluchów i zachęci ich do poszukiwania ciekawostek historycznych.
Teatrzyk odbędzie się 28 kwietnia w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Nowej Wsi koło Częstochowy. Przedstawienie zostanie odegrane dwukrotnie, o godz. 15.00 i 17.00. Wstęp bezpłatny!

Źródło: CH Auchan

 

Po VI sesji Rady Powiatu

2019-04-26

 

Prośbę o przychylną atmosferę i wsparcie przy powstawaniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie im. Jana Długosza wystosowała rektor uczelni prof. Anna Gawrońska-Wypych podczas VI sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.
Rektor UJD wspomniała jak wielka jest obecnie konieczność kształcenia nowych kadr medycznych. Wskazała jednocześnie na trzy zagadnienia, nad którymi pracuje obecnie zespół ds. powołania kierunku lekarskiego: poszukiwanie odpowiednich kadr, rozwój infrastruktury i budowa przychylności otoczenia. Jak zadeklarowała prof. A. Gawrońska-Wypych, optymistyczne plany zakładają start kierunku od kolejnego roku akademickiego. Rektor ds. rozwoju Zygmunt Bąk prof. UJD zauważył, że w Polsce jest najmniejszy odsetek lekarzy na 100 tys. mieszkańców w całej UE i trzeba pilnie zacząć inwestować w rozwój nowych kadr. Prof. Wiesław Pilis opracowujący wniosek zadeklarował, że do połowy czerwca br. powstanie kompletny dokument. Największy problem jest ze znalezieniem wykładowców z tytułem dr i dr hab. Radni odnieśli się bardzo przychylnie do propozycji przedstawicieli UJD i zadeklarowali pomoc w dalszych pracach.
Radni wysłuchali informacji Komendy Miejskiej Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2018 r. przedstawionej przez zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Rafała Zemłę. Z danych komisariatów gminnych wynika, że liczba przestępstw ogółem wzrosła z 1488 w 2017 r. do 1576 w 2018 r. Spadła liczba kradzieży z włamaniem z 60 (2017 r.) do 55 (2018 r.), wykrywalność w tej kategorii wyniosła 41,8%. Trzeba zaznaczyć, że duża część włamań dokonana była przez grupy z innych regionów. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2018 r nie było żadnej kradzieży pojazdu na terenie powiatu. Do bardzo dobrych wyników można zaliczyć wykrywanie przestępczości narkotykowej – 92,9%. Nadkomisarz R. Zemła zachęcił również do używania policyjnych aplikacji „KMZB” i „Moja Komenda”.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewa Stachowiak przedstawiła stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu w 2018 r. Pracownicy inspektoratu wykonali 59 kontroli planowanych i 183 kontrole interwencyjne. Stwierdzono 23 ogniska chorób podlegających rejestracji. Kontrolowano także transporty żywności, gospodarstwa trzody chlewnej oraz żywność. Nie stwierdzono poważnych zagrożeń.
Starosta wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Adrianem Klimkiem wręczyli pamiątkowe medale na okoliczność realizacji zadań obronnych. Uhonorowana została Powiatowa Komisja Lekarska, która od 20 lat pełni swoją funkcję i z końcem marca zakończyła tegoroczną pracę.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Konkurs dla organizacji pozarządowych Mój Głos, Moja Europa

2019-04-25

 

Mój Głos, Moja Europa - 2000 euro na działania statutowe.
Uwaga: termin zgłoszeń tylko do 30 kwietnia 2019 r.!
Chcesz poprawić jakość powietrza w Twojej miejscowości, zrealizować marzenia dzieciaków z okolicy, pokazać młodzieży, że warto się angażować społecznie czy też zaktywizować seniorów?
Weź udział w konkursie MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA, zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Przedmiotem Konkursu jest wybór organizacji pozarządowej (fundacji lub stowarzyszenia), która wspiera rozwój lokalnych społeczności, grup obywateli, poprzez pomoc m.in. w zdobywaniu wiedzy, edukacji obywatelskiej, rozwijaniu pasji, rozwoju osobistym i której działania statutowe są zbieżne z wartościami promowanymi przez Komisję Europejską w ramach kampanii "EUandME". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w miejscowościach do 200 000 mieszkańców.
Nagrodą w konkursie jest 2 000 euro na działania statutowe i projekty związane z rozwojem lokalnych społeczności. Zasady konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.mojglos.euin.pl.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I (23 - 30.04.2019) - Nominacje:
zgłoszenie organizacji pozarządowej do konkursu. Nominacje mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty.
NGOsy mogą też zgłaszać się same / prosić o nominację od zaprzyjaźnionych fundacji, lokalnych mieszkańców / obywateli / instytucji. Do II etapu zakwalifikowane zostanie 5 NGOsów, które uzyskają największą liczbę nominacji.
Organizację pozarządową można nominować w jednej z 5 kategorii, która najbardziej pasuje do obszaru działań/projektów realizowanych przez organizację:
• Mobilność (praca i życie za granicą, nauka, leczenie, podróże, sposób transportu)
• Zrównoważony rozwój (technologia, ochrona przyrody, zielone społeczeństwo, walka ze zmianami klimatu, zdrowe jedzenie)
• Umiejętności i biznes (prawa socjalne, firma, edukacja, praca)
• Cyfrowy świat (dane osobowe, internet)
• Prawa (prawa obywatela, prawa konsumenta, prawa podstawowe)
Etap II (11 - 22.05.2019) - Głosowanie:
zwycięzcą Konkursu zostanie organizacja pozarządowa, która w etapie II uzyska największą liczbę głosów. Głosować będzie można poprzez stronę internetową Konkursu www.mojglos.euin.pl oraz w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, podczas pikniku europejskiego (11.05.2019).
Konkurs został ogłoszony z okazji obchodów Dnia Europy (9 maja 2019) oraz prowadzonej przez Komisję Europejską kampanii "EUandME".
 
Źródło: www.mojglos.euin.pl

 

VI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2019-04-24

 

VI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019, o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie pamiątkowych medali na okoliczność realizacji zadań obronnych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Informacja o stopniu zaawansowania prac nad utworzeniem kierunku lekarskiego w Uniwersytecie im. Jana Długosza, referent rektor A.Wypych-Gawrońska.
9. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2018 roku, referent Komendant Policji D. Atłasik.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku, referent Powiatowy Lekarz Weterynarii E. Stachowiak.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K.Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2018 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koniecpolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Złotym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2018 roku, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu, referent sekretarz powiatu H. Sobel.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kłomnice zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi, referent dyrektor PZD B. Zalewska.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent Przewodniczący Rady A. Kubat.
23. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
24. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
25. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
26. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:Grand Prix Żaków i Młodzików w speedrowerze

Sobótka Korwinowska
 

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.