Korwinów

X Sesja Rady Gminy Poczesna

2019-09-24

 

W dniu 26 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 15:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się X Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych.
4. Przyjęcie protokołu z VI, VII, VIII, IX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie Statutu Gminy Poczesna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poczesna.
17. Wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

2019-09-22 Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie"

2019-09-23

 

W niedzielę, 22 września 2019 r., w Kościele Ewangelicko - Augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, odbył się wernisaż debiutanckiej wystawy fotografii Julii Zawadzkiej pt. "PRZEMIJANIE". Fotografie młodej autorki zostały bardzo ciepło przyjęte przez oglądających, a ona sama usłyszała wiele słów uznania dla swoich pomysłów i talentu. Należy dodać, że niespełna 18-letnia Julia Zawadzka, mieszkanka Bargłów w gminie Poczesna, jest uczennicą piątej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie na kierunku złotnictwo, a jej pasją - co odzwierciedla jej pierwsza wystawa "Przemijanie" - jest fotografia.
Wystawę można oglądać przez najbliższy miesiąc, do 20 października 2019 r., w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Częstochowie (ul. Śląska 20) w soboty (w godz. 10-13) i niedziele (w godz. 10:30-11:30). Serdecznie zapraszamy!


Zobacz galerię

Autor / Foto: Sylwia Lesińska

 

Debiutancka wystawa fotografii Julii Zawadzkiej

2019-09-20

 

Serdecznie zapraszamy na debiutancką wystawę fotografii Julii Zawadzkiej pt. "PRZEMIJANIE". Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 22 września 2019 r. (niedziela), o godzinie 10:30 w Kościele Ewangelicko - Augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie (ul. Śląska 20, 42-217 Częstochowa).
Julia Zawadzka - uczennica piątej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, mieszkanka Bargłów w gminie Poczesna.
Organizatorzy i partnerzy wystawy: Kościół Ewangelicko - Augsburski w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gazeta Częstochowska oraz Gazeta Internetowa korwinow.com.

Autor: Redakcja

 

Grzybobranie w Korwinowie i Słowiku

2019-09-19

 

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju "Słowikor" oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Słowiku zapaszają mieszkańców Słowika i Korwinowa na Grzybobranie, które odbędzie się 21.09.2019 r. Miejsce: teren OSP Słowik. Przewidziano nagrody w dwóch konkurencjach: najcięższe zbiory oraz największy okaz.
Pogram zawodów:
7:00 - 7:30 rejestracja zawodników
7:30 - 10:30 czas zbiorów grzybów
10:30 - 11:00 ocena zbiorów
11:15 ogłoszenie wyników.
W trakcie imprezy organizatorzy zapewniają ognisko intergracyjne z kiełbaskami i pieczonkami.

Źródło: Tablica ogłoszeń UG

 

Po IX Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

2019-09-19

 

Dziś (19.09.2019 r.) odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Sesję rozpoczęła wizyta Pana Waldemara Tuszyńskiego wraz z żoną przedstawiciela Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, który przekazał na ręce Starosty Częstochowskiego podziękowania za wsparcie działalności stowarzyszenia i środowisk osób niepełnosprawnych, następnie Mieczysława Michalik z Polskiego Związku Niewidomych wręczyła Staroście Częstochowskiemu wraz z Bogdanem Gosławskim Złotą Honorową odznakę Polskiego Związku Niewidomych. W dalszej części sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Urbaniak przekazał informację o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany dalej PUP Częstochowa, obejmuje swoim działaniem miasto Częstochowę i powiat częstochowski, w tym Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu. W końcu stycznia 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Częstochowa wynosiła 7 629 osób i w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 446 osób (o 6,2%). Bezrobotni poprzednio pracujący w liczbie 6 553 osoby stanowili 85,9% ogółu zarejestrowanych, natomiast dotychczas niepracujący – 1 076 osób tj. 14,1%. W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 4 316 osób i w porównaniu z grudniem 2018 r. zwiększyła się o 256 osób (o 6,3%). Liczba bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego wynosiła na koniec stycznia 2019 r. 2 768 osób i w stosunku do grudnia 2018 r. wzrosła o 152 osoby. Zamieszkali na wsi stanowili 83,6% wszystkich bezrobotnych z powiatu częstochowskiego. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych z obszarów wiejskich wynosił 52,3%. Prawo do zasiłku posiadało 476 osób zamieszkałych na wsi (17,2% zarejestrowanych). W styczniu 2019 r. zarejestrowało się 500 bezrobotnych mieszkańców wsi, a z rejestrów wykreślono 348 osób. Napływ i odpływ bezrobotnych: w styczniu 2019 r. w PUP Częstochowa zarejestrowało się 1 467 osób bezrobotnych (w grudniu 2018 r. – 1 217 osób). Z miasta Częstochowy zarejestrowało się 876 osób, a z powiatu częstochowskiego – 591. Po raz pierwszy do rejestracji zgłosiło się 228 osób, natomiast po raz kolejny – 1 239. Liczba wyłączonych z ewidencji wyniosła 1 021 osób (w grudniu 2018 r. – 1 150). Z miasta Częstochowy z rejestrów wyłączono 620 osób, natomiast z powiatu częstochowskiego – 401. W m-cu sprawozdawczym pracę podjęło 499 osób bezrobotnych (z Częstochowy – 296, z powiatu – 203) tj. o 221 mniej niż miesiąc wcześniej. Kolejnym referentem był Przedstawiciel PGW Wody Polskie, który złożył Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku. Kolejnymi tematami były zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Pałac i park w Korwinowie
 


Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie" 


W obiektywie Julii - galeria autorska


Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.