Korwinów

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

2017-05-17

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” . Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy planują likwidację starych kotłów/ pieców opalanych paliwem stałym w i ich miejsce zabudowanie nowoczesnego źródła ciepła- opalanego gazem, węglem, olejem, biomasą, pompą ciepła lub kocioł elektryczny. Regulamin naboru wniosku, jak i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl
UWAGA : Nabór wniosków trwać będzie od 15 maja do 26 maja 2017r.
Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne o dofinasowanie z budżetu gminy mogą ubiegać się:
- osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie gminy Poczesna,
- osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie gminy Poczesna,
- właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Poczesna,
- wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Poczesna.
Kwota dotacji wynosi:
- wymiana pieca w domu jednorodzinnym 1500 zł,
- wymiana pieca (centralnego źródła) w domu wielorodzinnym w kwocie 3000 zł,
- modernizacja źródła ciepła - (tylko ogrzewanie gazowe) w lokalu mieszkalnym w kwocie 500 zł,
- modernizacja źródeł ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej w kwocie wynikającej z iloczynu liczby lokali mieszkalnych oraz kwoty 500 zł,
- wykorzystanie źródła energii odnawialnej (ogrzewanie kolektorem słonecznym) w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym w kwocie 1500 zł .
Uchwała Nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne: www.bip.poczesna.pl.

Źródło: UG Poczesna

 

Ekologiczna zagroda 2017

2017-05-16

 

Od 1 maja 2017 roku do 27 sierpnia 2017 roku trwa etap gminny konkursu „Ekologiczna Zagroda 2017”. Zgodnie w regulaminem (dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie www.czestochowa.powiat.pl) zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku (karta zgłoszeniowa dostępna w Urzędzie Gminy Poczesna lub do pobrania ze strony www.czestochowa.powiat.pl). Wizje lokalne przeprowadzane będą od 12 czerwca do 5 lipca 2017 roku, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Źródło: UG Poczesna
Foto: Redakcja

 

2017-05-12 Spotkanie z podróżniczką Marzeną Filipczak

2017-05-15

 

12 maja 2017 r. w sali GCKIiR w Poczesnej odbyło się spotkanie z podróżniczką Marzeną Filipczak. O swoich wyprawach napisała trzy książki: „Jadę sobie. Azja. Przewodnik dla podróżujących kobiet”, „Lecę dalej. Tanie podniebne podróże”, „Między światami”.
Na spotkaniu Autorka barwnie relacjonowała podróże przez Armenię, Osetię Północną, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Iran, Kurdystan, a także z innych miejsc. Wspaniale mówiła o własnych przeżyciach oraz o kulturze i tradycjach panujących w odwiedzanych przez siebie krajach. Należy dodać, że cała sala GCKIiR wypełniona była po brzegi, a uczestnicy spotkania z wielką ciekawością słuchali opowiadania P. Marzeny Filipczak.


www.korwinow.com

www.korwinow.com

www.korwinow.com

www.korwinow.com
Autor / Foto: Sylwia Lesińska

 

Powiatowy Konkurs Ekologiczna Zagroda 2017

2017-05-13

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił Powiatowy Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2017”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.
Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie (Karta zgłoszenia) dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie do Etapu Gminnego Konkursu wedługg zasady określonej przez Burmistrza/Wójta danej gminy. Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonuje  Wójt/Burmistrz Gminy. Do konkursu na szczeblu powiatowym gminy przeprowadzające etap gminny konkursu wyłaniają jedną zagrodę - laureata, która bierze udział w etapie powiatowym. Pozostałe gminy zgłaszają po jednej zagrodzie do konkursu. Zajęcie  I,  II,  III  miejsca w etapie powiatowym powoduje ograniczenie w możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia z wyrażoną zgodą, potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym regulamin Konkursu i oświadczenia.
Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Spotkanie z pisarką Marzeną Filipczak

2017-05-10

 

W piątek, 12 maja 2017 r., o godzinie 17:00, w sali Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej (ul. Modrzewiowa 3) odbędzie się spotkanie z podróżniczką i pisarką Marzeną Filipczak. Wstęp wolny.

Źródło: UG Poczesna
Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Bogactwo geologiczne Korwinowa 

 

Drzewa urosną, szyszki i tak spadną... czyli zdrowy rozum

 

Pierwsi osadnicy - rodzina Ujmów

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.