Korwinów

Ogólnopolskie zawody speedrowerowe

2021-10-14

 

Parafialny Klub Sportowy Victoria Poczesna Sekcja Speedrowerowa oraz firma Endo Estetic Med zapraszają w najbliższą sobotę (16 października) na ogólnopolskie zawody speedrowerowe:
- Indywidualny Puchar Polski Juniorów (do lat 18), godzina 11:00
- Indywidualny Puchar Polski Młodzieżowców (do lat 23), godzina 12:30
- Indywidualny Puchar Polski Weteranów, godzina 14:00
- Indywidualny Puchar Polski OPEN, godzina 15:30
Miejsce wszystkich zawodów: tor speedrowerowy w Bargłach, ul. Śląska 84 (za OSP).

Źródło: PKS Victoria Poczesna

 

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

2021-10-14

 

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
pragniemy gorąco podziękować
za Wasz codzienny trud, wyrozumiałość

i spokój ducha.

Życzymy Wam takich myśli i marzeń,

które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,

jakie podszeptuje serce,
cierpliwości i wrażliwości,

aby służba młodym ludziom i całemu

środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

 

Redakcja

 

Targi budowlane w CH Auchan

2021-10-13

 

Wszystkich, którzy planują remont lub budowę domu i szukają ciekawych pomysłów oraz ofert Centrum Handlowe Auchan Poczesna zaprasza na weekend budowlany „Nowoczesny dom”. Wydarzenie, które odbędzie się 15 i 16 października 2021 r. zgromadzi specjalistów i przedstawicieli firm z branży budowlanej oraz wystroju wnętrz. Wstęp bezpłatny.
Październikowy weekend budowlany pod hasłem „Nowoczesny dom” będzie doskonałą okazją do zaplanowania remontu lub budowy domu od A do Z. Przez dwa dni odwiedzający Centrum Handlowe Auchan Poczesna będą mogli zapoznać się z ofertą firm z branży budowlanej, zasięgnąć opinii i porad ekspertów, a także znaleźć inspiracje i pomysły na budowę domu oraz ciekawą aranżację wnętrz.
Podczas targów swoją ofertę zaprezentują m.in. wykonawcy oferujący usługi kamieniarskie oraz dostawcy marmurów i granitów. Ci, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań zapewniających energię i ciepło w domu, będą mogli zapoznać się z ofertą instalacji fotowoltaicznych, systemów grzewczych, pomp ciepła oraz kotłów. Nie zabraknie też propozycji nowoczesnych technologii, które zapewnią bezpieczeństwo i pozwolą stworzyć inteligentny dom. Obecni na stoiskach specjaliści pomogą dopasować prezentowane rozwiązania do konkretnego budynku oraz przygotują kosztorys zakupu i montażu.
Podczas weekendu budowlanego będzie można również poznać szeroką ofertę materiałów do aranżacji wnętrz. Obecni w Centrum Handlowym Auchan Poczesna wystawcy zaprezentują m.in. schody, balustrady, kominki, dekoracje na szkle, tapety oraz płytki.
Osoby, które zajmują się zawodowo budową domów będą mogły zapoznać się z ofertą odzieży roboczej oraz elektrycznych pojazdów budowlanych czy samochodów dostawczych.
Weekend budowlany „Nowoczesny dom” odbędzie się w dniach 15 i 16 października w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Poczesnej koło Częstochowy. Stoiska będą dostępne od godziny 10.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny.

Źródło: CH Auchan

 

Kampania społeczna: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

2021-10-11

 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!".
Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych "Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza".
Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.
Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:
- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące,
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy,
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.
Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:
- prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
- brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanie przez nie organizowane:
- "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy,
- "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich,
- "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego,
- "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska,
- "Bezpieczne Ciepło" organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarzy,
- "Bezpieczeństwo i ekologia z kominiarzem" organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy,
- "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów
tel. (14) 626 03 95, kom. 531 650 650
e-mail: kontakt@kominiarskicech.pl
www.kominiarskicech.pl

Źródło: Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

 

Cztery Pory Roku Oczami Dziecka

2021-10-08

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w V Powiatowym Konkursie "Cztery Pory Roku Oczami Dziecka". W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu częstochowskiego.
Cele konkursu: zapoznanie z pięknem polskiej przyrody, pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, przegląd różnorodnych technik plastycznych, prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac, po jednej w każdej kategorii: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1. Technika wykonania jest dowolna (forma płaska – rysunek, malarstwo, kolaż), format prac A3 lub A4.
Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejone z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyda kalendarz z pracami laureatów na rok 2022.
Nagrodzeni zostaną laureaci w pięciu oddzielnych kategoriach: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub mailowo.
Termin nadsyłania/składania prac: do 31.10.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy wysłać/dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12 A
42-261 Kamienica Polska
z dopiskiem „V Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”.
Pytania dotyczące konkursu można kierować:
sp2kp@poczta.onet.pl tel. 34 327 33 04 lub promocja@czestochowa.powiat.pl tel. 34 32 29 123
Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.czestochowa.powiat.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-09-04 Indywidualny Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Kobiet


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie


Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.