Korwinów

Marszałkowski Konkurs Inicjatywa Sołecka 2020

2020-04-04

 

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:
- działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.
Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.
Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 22 kwietnia 2020 roku.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentacji na adres:Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania wniosku o pomoc (data stempla pocztowego).
Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2020 roku znajdują się na stronie konkursu www.slaskie.pl.

Źródłio: www.slaskie.pl

 

2020-04-02 Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie!

2020-04-02

 

Robert Tomalski, płynący kajakiem pod prąd rzeką Warta, na trasie swej aktualnej podróży zawitał w gościnne progi miejscowości Korwinów. Po noclegu i krótkim odpoczynku wyruszył dziś rano w dalszą trasę aż do źródła Warty w Zawierciu.
Pan Robert pływa w niespotykany sposób i nagłaśniając swoje wyprawy stara się pomóc Kubie, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.
Kajakarz przyznaje, że pomysł zrodził się przypadkiem, kiedy kolega powiedział mu, że przepłynął Wisłę pod prąd. Pan Robert też postanowił spróbować: wsiadł do kajaka i przemierzył pod prąd najdłuższą polską rzekę - pokonanie 1000 km zajęło mu 27 dni. Od tamtego czasu co roku podejmuje nowe wyzwanie: w 2017 roku była najdłuższa rzeka w Europie, czyli Wołga (3690 km w 53 dni), w 2018 r. Odra (900 km w 18 dni), w 2019 r. przepłynął z Sewastopola do Moskwy (3000 km w 52 dni, w tym płynął rzeką Don 1950 km w 34 dni). W tym roku - dla uczczenia swoich 50 urodzin - postanowił przepłynąć od ujścia do źródła aż trzy rzeki. Realizację pomysłu zaczął 2 stycznia od Dunaju, drugiej pod względem długości rzeki Europy, a zajęło mu to 64 dni. 8 marca wrócił z zagranicy i pomimo braku styczności z ludźmi, postanowił zrobić sobie kwarantannę spędzając ten czas na wodzie. 14 marca wyruszył z Kostrzyna nad Odrą, by zmierzyć się z nurtami Warty. Podczas wypraw - jak podkreśla Pan Robert - w kajaku ma wszystko czego potrzebuje, przede wszystkim niezbędną do przedzierania się przez zarośla maczetę :) Nocuje przeważnie w namiocie przy brzegu lub jak tu w Korwinowie, na poleconym przez znajomego polu biwakowym. Przed kajakarzem został jeszcze do pokonania najtrudniejszy odcinek do źródła Warty. Potem planuje pieszo dostać się do Pilicy i nią spłynąć do domu, tym samym pokonując trzecią rzekę w bieżącym roku. Pan Tomalski wszystkie swoje zmagania z siłami natury relacjonuje na facebooku Kajakiem pod prąd.
Robert Tomalski mieszka w Lesiowie koło Radomia. Na co dzień prowadzi z żoną działalność gospodarczą. Wyprawy kajakowe są jego sposobem na radzenie sobie z bólem po tragedii rodzinnej, ale też mają na celu - dzięki rozgłosowi - pomóc Kubie Jędrzejewskiemu, który urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Nagłaśniając każdą akcję, wraz z Fundacją Dietering, zachęca do wspierania zbiórki na rzecz chorego piętnastolatka, dostępnej na stronie www.zrzutka.pl Razem Możemy Wszystko - Kajakiem pod Prąd dla Kuby. Opowiadając o przeżyciach w trakcie podróży zawsze mówi w liczbie mnogiej: "przepłynęliśmy", "mieliśmy", "byliśmy", tym samy podkreślając swój duchowy związek z Kubą, na rzecz którego płynie.

Zobacz galerię

Autor / Foto: Sylwia Lesińska

 

Konkurs na rzeźbę parkową

2020-03-30

 

Szkoła Podstawowa w Hucie Starej B, pod patronatem Wójta Gminy Poczesna, serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na rzeźbę parkową z ewentualnym zagospodarowaniem terenu nawiązującym do tradycji osiedla w Hucie Starej B.
Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VIII.
Celem konkursu jest wyłonienie projektu będącego podstawą do realizacji wielkoformatowej rzeźby przestrzennej, która powstanie w przestrzeni publicznej osiedla w Hucie Starej B. Ideą konkursu jest nawiązanie i upamiętnienie miejsca i historii naszego osiedla.
Realizacja zadań konkursowych może mieć formę: malarską, rysunkową, kolażu lub formy przestrzennej.
Każdy z uczestników może wykonać 1 pracę konkursową. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną załączoną do regulaminu, zawierającą dane autora: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem.
Uczestnicy składający prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje swoich prac i wykorzystanie projektu dla celów związanych z konkursem. Oceny prac dokona niezależne jury. Decyzje jury są ostateczne. Dla wyróżnionych prac przewidziane są nagrody. Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do p. Joanny Zjawionej nauczyciela plastyki. Prace należy składać do p. Joanny Zjawionej w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2020 r. Biorąc pod uwagę obecną sytuację termin składnia prac może ulec zmianie.

Źródło: UG Poczesna

 

Zmiana na czas letni

2020-03-28

 

29 marca 2020 roku nastąpi zmiana z czasu zimowego na letni. W nocy z soboty (28 marzec) na niedzielę (29 marzec) przestawić należy zegarki z godziny 2:00 na 3:00.
W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego. Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego.

Autor: Redakcja

 

Godzina dla Ziemi... zostań w domu i zgaś światło

2020-03-28

 

Od 13 lat w ostatnią sobotę marca odbywa się finał największej ekologicznej akcji na świecie. Godzina dla Ziemi WWF w tym roku, jak i cały świat – jest inna. Jednak i tym razem Fundacja WWF zachęca do symbolicznego zgaszenia światła w geście solidarności z ideą ochrony naszej planety. Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć i działać razem w trosce o naszą przyszłość. W sobotę 28 marca o 20:30 wyłączmy światło i pamiętajmy, że jesteśmy częścią wielkiego ekosystemu, a Ziemia to nasz wspólny dom.
W tym roku finał Godziny dla Ziemi WWF ma nieco inny charakter. Świat jest sparaliżowany i opanowany jednym tematem. Uwaga skupia się wokół pandemii koronawirusa i solidarności zarówno z pracownikami ochrony zdrowia, jak wszystkimi dotkniętymi pośrednio i bezpośrednio COVID-19. To również czas refleksji nad naszą relacją ze środowiskiem, zarówno w aspekcie nielegalnego handlu dziką fauną i florą, który mógł leżeć u podstaw obecnej sytuacji, jak i tej relacji z poziomu nam bliższego, krajowego – toczącej się wciąż dyskusji o ingerencji człowieka w naturę. Nasz wpływ na środowisko jest niepodważalny, a konsekwencje w krótszym lub dłuższym horyzoncie czasowym dotykają nas samych.
Co roku Godzina dla Ziemi WWF poświęcona jest ważnym problemom nurtującym nasze środowisko. Ta edycja szczególnie, ponieważ Fundacja WWF Polska zwraca tym razem uwagę na trudny temat przerywania nurtów rzek przez tamy i zapory. Kampania „Nie tamuj rzek, niech płyną” ma na celu uświadomić Polakom, że tamy wbrew powszechnej opinii - nie chronią nas przed suszami i powodziami, a wręcz odwrotnie - pogłębiają problem. Na stronie godzinadlaziemi.pl dostępne są informacje o tamach i ich szkodliwym wpływie na środowisko. Wciąż zbierane są też podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego, w której WWF Polska zwraca się z apelem o zaniechanie budowy nowych tam. Świat odchodzi od tam, są burzone, aby rzeki mogły swobodnie płynąć – a tym samym zmniejszać zagrożenie powodziowe i problem susz.
Finał Godziny dla Ziemi WWF wypada w sobotę 28 marca, o godzinie 20:30.
W ubiegłym roku w działania wyłączyło się aż 188 państw na całym świecie. W Polsce światła zgasiło 98 miast. Tegoroczna edycja odbędzie się głównie w domach, choć są miasta, instytucje czy obiekty handlowe, które postanowiły także i w tym trudnym okresie dołączyć do inicjatywy. Wszystkie są wyszczególnione na stronie www.godzinadlaziemi.pl. W Warszawie będą to tak duże obiekty jak np. PGE Narodowy, Pałac Kultury i Nauki, Kancelaria Prezydenta RP, w Gdańsku Stadion Energa czy „Spodek” w Katowicach. Ze względu na konieczność pozostania w domach Fundacja WWF zwraca się prośbą do mieszkańców miast biorących udział w akcji o nagranie z okien lub balkonów momentu zgaszenia świateł. Nagrania prosimy przesyłać na adres mailowy godzinadlaziemi@wwf.pl. Po finale stworzymy wspólny film będący kompilacją nagrań. Mieszkańców tych wszystkich miast, którym w tym roku nie udało się dołączyć do akcji zachęcamy do zgaszenia świateł w swoich domach i przesłania nagrania wideo.
Podczas tegorocznego finału szczególnie liczymy, że uda nam się zjednoczyć w tej symbolicznej godzinie. Teraz w sposób szczególny widzimy, jak bardzo nasza planeta i ludzie na niej żyjący potrzebują wsparcia i troski o naszą przyszłość.

Źródło: godzinadlaziemi.pl

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

Promocja książki "Legendy Jury"

Pałac i park w KorwinowiePolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.