Korwinów

Sytuacja powodziowa w powiecie częstochowskim

2017-04-28

 

W czwartek (27 kwietnia 2017 r.) ze względu na niekorzystną sytuację hydro-meteorologiczną oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzece Warta starosta częstochowski Krzysztof Smela ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie pięciu gmin (Kamienica Polska, Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Poczesna). Dzisiaj rano stan pogotowia powodziowego w wprowadził także burmistrz Koniecpola w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Pilica w Wąsoszu (gm. Koniecpol).
W czwartek, gdy ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego w naszym powiecie, przekroczenia stanów ostrzegawczych były stosunkowo niewielkie. Dzisiaj wody w rzekach przybywa szybko. I tak np. o godz. 4.00 poziom Warty w Poczesnej sięgał 160 cm, o godz. 8.00 – 165 cm, a około godziny 11. – 175,5 cm, co oznacza, że do stanu alarmowego (177 cm) brakowało zaledwie 1,5cm. Przed godziną 13.00 Warta w Poczesnej przekroczyła stan alarmowy osiągając poziom 183 cm i nadal jej poziom szybko się podnosi.
W Mstowie o 4 rano poziom wody sięgał 158 cm, cztery godziny później – 162 cm, a o godz. 11. podniósł się do 166 cm (stan alarmowy – 170 cm). Tuż przed godz. 13. do stanu alarmowego w Mstowie brakowało zaledwie 1 cm.
Problem mogą mieć także mieszkańcy gminy Kamienica Polska, przez którą przepływa rzeka Kamieniczka. W normalnej sytuacji wody z Kamieniczki wpływają do Warty, ale gdy poziom wody w Warcie jeszcze się podniesie, woda z Kamieniczki będzie się cofała i zalewała okoliczne tereny.
W chwili obecnej nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i ich dobytku. Jedyne niewielkie podtopienia dotyczą pojedynczych odcinków dróg w miejscowości Jaskrów (gm. Mstów) i w Łęgu (gm. Kruszyna).
Biorąc pod uwagę tempo przybierania rzek, a także opady deszczu, które z przerwami trwać mają do jutrzejszego poranka, nie można wykluczyć, że jeszcze dziś zajdzie konieczność ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego w kilku gminach.
Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego starostwa na bieżąco monitorują stan Warty korzystając z danych przekazywanych przez nasze stacje hydro-meterologiczne znajdujące się w Mstowie, Kolonii Poczesnej i w Łęgu (gmina Poczesna). Oprócz tego sprawdzają sytuację w terenie kontrolując miejsca najbardziej newralgiczne, w których od lat wiadomo, że woda wylewa się z koryta rzeki nawet przy niezbyt wielkim podniesieniu się poziomu rzeki. Sprawdzają także, czy osoby mające pozwolenie na spiętrzanie wody podnieśli zapory, by woda mogła swobodnie spływać.

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na obszarze powiatu częstochowskiego oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Warcie, Starosta Częstochowski ogłosił z dniem 28.04.2017 roku od godz. 15.00 aż do odwołania stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłaszany jest wtedy, gdy poziom wody wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego (nie mylić z alarmowym) i nadal się podnosi. Pogotowie przeciwpowodziowe wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem gotowości do działania służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom powodzi. W praktyce oznacza to, że służby te sprawdzają stan i ilość sprzętu niezbędnego doprowadzeniu akcji przeciwpowodziowej, ustalają harmonogramy dyżurów itp. Prowadzi się również wzmożoną obserwację stanów wód i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Foto: Redakcja

 

Zarządzenie Wojewody Śląskiego

2017-04-28

 

Zarządzenie Nr 1/2017 Wojewody Śląskiego z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przewidywane silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych zarządzam, co następuje:
§1 Ogłaszam z dniem 28.04.2017 r. od godz. 09:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego województwa śląskiego.
§2 Zobowiązuję wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z ww. terenów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.
§3
1. Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do niezwłocznego powiadomienia właściwych starostw i służb o treści niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję starostów do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin o treści niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie od chwili podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.
Podpisano: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

2017-04-27

 

Zarządzenie nr UR0.0050.268.2017.RS Wójta Gminy Poczesna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
Na podstawie art. 31a i art. 7 ust.1 pkt 1,14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. z 2017 poz.209./ zarządza się, co następuje:
§1 W związku z utrzymującymi się opadami deszczu i systematycznym wzrostem poziomu wody na rzece Warcie oraz przekroczeniem stanu ostrzegawczego z dniem 27 kwietnia 2017r. od godz. 12.00 wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe dla sołectw: Kolonia Borek, Zawodzie, Słowik, Korwinów aż do odwołania.
§2 W związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym należy w szczególności:
- podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
- posiadać siły i środki w gotowości do użycia,
- monitorować poziom wody w rzece Warta,
- zabezpieczyć dyspozycyjność osób funkcyjnych.
§3 W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§4 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Poczesna.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.
Podpisano: Wójt Gminy Poczesna mgr inż. Krzysztof Ujma.

Źródło: UG Poczesna

 

Święto Konstytucji 3 Maja

2017-04-26

 

Wójt Gminy Poczesna zaprasza na Gminne Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się 3 maja 2017 roku (środa) w Kościele Parafialnym we Wrzosowej.
Program uroczystości:
10:45 - zbiórka na placu przed Obeliskiem,
- odśpiewanie Hymnu Państwowego,
- przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Poczesna,
- złożenie kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej,
11:10 - Msza Święta za Ojczyznę,
- część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół we Wrzosowej.

Źródło: UG Poczesna

 

Informacja MZDiT

2017-04-24

 

MZDiT w Częstochowie przypomina, że zgodnie z komunikatem dotyczącym wyjątków w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2017 roku, w następujących dniach w całej sieci komunikacyjnej obowiązywać będą rozkłady:
1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy – rozkłady niedzielne
2 maja (wtorek) – Święto Flagi Państwowej – rozkłady sobotnie
3 maja (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja – rozkłady niedzielne.

Źródło: MZDiT w Częstochowie
Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Bogactwo geologiczne Korwinowa 

 

Drzewa urosną, szyszki i tak spadną... czyli zdrowy rozum

 

Pierwsi osadnicy - rodzina Ujmów

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.