Korwinów

IV Powiatowy Konkurs Literacki "Koniecznie przeczytaj!"

2021-03-31

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim ”Koniecznie przeczytaj!” na recenzję wybranej książki. Organizator: Powiat Częstochowski przy współpracy Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.
Konkurs ten organizowany jest po raz czwarty i na przestrzeni ostatnich trzech lat cieszył się dużym zainteresowaniem. Prace konkursowe okazały się niezwykle interesujące, a najlepsze z nich publikowane są w biuletynie „Częstochowskie Wieści Powiatowe”.
Cele konkursu:
- rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych,
- zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej,
- promocja czytania i wartościowej literatury,
- rozwijanie wyobraźni.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4, do 3600 znaków) lub w wersji elektronicznej.
Kryteria oceny: twórczy charakter pracy, zgodność z tematyką, poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Laureatom nagrody rzeczowe z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) w naszym kraju, przesłane zostaną pocztą.
Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 1 kwietnia do 24 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) do Biblioteki Publicznej w Częstochowie:
Al. NMP 22
42-202 Częstochowa
promocja@biblioteka.czest.pl
z dopiskiem na kopercie: IV Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Laureaci zostaną także powiadomieni telefonicznie, najpóźniej do 4 czerwca 2021 r.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Sylwia Góra – Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Publicznej w Częstochowie,
Al. NMP 22
tel. 34 360 56 27
promocja@biblioteka.czest.pl
Informacje na temat konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XXIV Sesja Rady Gminy Poczesna

2021-03-29

 

W dniu 30 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie 14:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok. Informacja o planie działań na rok 2021.
8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna” na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 grudnia 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poczesna.
17. Wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Zmiana na czas letni

2021-03-27

 

28 marca 2021 roku nastąpi zmiana z czasu zimowego na letni. W nocy z soboty (27 marzec) na niedzielę (28 marzec) przestawić należy zegarki z godziny 2:00 na 3:00.
W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego. Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego.

Autor: Redakcja

 

Zamknięcie SPSZOK w Sobuczynie

2021-03-26

 

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie, w związku z ogłoszonymi w dniu 25.03.2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów kolejnymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania placówek handlowych informuje, że od dnia 29.03.2021 r. do 10.04.2021 r. zostaje zamknięty Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie. W okresie tym nie będą również odbierane przez pracowników CzPK Sp. z o. o. od mieszkańców miasta Częstochowy odpady elektroniczne i elektryczne (elektrośmieci).
Jednocześnie informujemy, że okres ten może zostać wydłużony z uwagi na dynamiczną sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa covid-19.

Źródło: CzPK w Sobuczynie

 

Po XXIII Sesji Rady Powiatu

2021-03-25

 

Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w trybie zdalnym, Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały.
Radni zapoznali się z informacją Komendy Miejskiej Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2020 roku. Jak wynika z Krajowej mapa zagrożeń, na terenie powiatu w 2020 r. odnotowano 100 przestępstw mniej niż 2019 r. Wszyscy dzielnicowi spełniają wymóg poświęcenia 75% czasu pracy na pracę w terenie. KMP wykazała się w roku ubiegłym czasem reakcji na poziomie 9,54, natomiast komisariaty na terenie powiatu, ze względu na duży obszar działania, posiadają czas reakcji powyżej 10 min. Najwyższą wykrywalność wykroczeń szczególnie uciążliwych legitymuje się komisariat w Blachowni.
Corocznie najwięcej uwagi i dyskusji poświęconych jest bezpieczeństwu na drogach. Jak wynika z danych spadła liczba wypadków, kolizji i rannych, ale niestety wzrosła liczba zabitych o 50% (z 12 w 2019 r. do 18 w 2020 r.). Wzrosła również liczba zdarzeń z udziałem pieszych, w 2020 r. było ich 42. Minimalnie obniżyła się liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów, w 2019 r. było ich 57, natomiast w 2020 r. – 43. Najwięcej wypadków śmiertelnych (3) było w gminach Mykanów i Lelów. Do największej liczby zdarzeń dochodzi na terenie gmin: Mykanów, Poczesna, Kruszyna i Kłomnice. Na drogach powiatu doszło do 239 zdarzeń z udziałem obiektów (zwierząt oraz zaparkowanych samochodów) na drogach.
Komenda Miejska Policji w Częstochowie wraz ze starostwem prowadziła dwie duże kampanie informacyjne. "Wspólnie przeciwko przemocy", która miała na celu uświadomić czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje oraz wskazać kierunki pomocy osobom nią dotkniętą oraz "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie". Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, jakie konsekwencje niesie za sobą życie w wirtualnym świecie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.