Korwinów

Media bez wyboru

2021-02-10

 

Media bez wyboru.

 

XXII Sesja Rady Powiatu

2021-02-08

 

XXII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 (czwartek), godzinie 10:00 w trybie zdalnym.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXII Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent komendant PSP bryg. Marek Radosz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K.Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027”, referent naczelnik wydz. OŚ M. Stępień.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym, referent sekretarz H.Sobel.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2020 rok, referent naczelnik wydziału ZO A. Ujma.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2020 rok, referent naczelnik wydziału. ZO A. Ujma.
14. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2020 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
15. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w 2020 roku:
a) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referent przewodniczący A. Wochal
b) sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referent przewodnicząca B. Lara
c) sprawozdanie Komisji Budżetu, referent przewodnicząca M. Dziura
d) sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, referent przewodnicząca M. Kosielak
e) sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, referent przewodniczący M. Chudzik
f) sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, referent przewodniczący G. Dyner
g) sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, referent przewodniczący A. Jaruga.
16. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w II półroczu 2020 roku, referent skarbnik K. Toczko.
17. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat, referuje naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski.
18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
19. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
20. Zamknięcie obrad XXII Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

2021-02-04

 

Prezes KRUS Aleksandra Hadzik ogłasza rozpoczęcie XI Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym całego przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Rolniczy Przegląd Techniczny.
Jak co roku Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat:
- zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym,
- pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,
- popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowanego przez KRUS.
Tegoroczne hasło konkursowe ma obrazować wiedzę jaką zdobyły dzieci uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych
w gospodarstwach rolnych.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:
- I grupa: klasy 0-III szkoły podstawowej,
- II grupa: klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 31 marca 2021 r.
Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są w OR KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Źródło: www.krus.gov.pl

 

Paliwo rolnicze 2021

2021-02-01

 

1 lutego 2021 roku rozpoczyna się I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2021 rok. W bieżącym roku stawka zwrotu do 1 litra wynosi 1 zł. Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Każdy, kto jest producentem rolnym - użytkownikiem, właścicielem, posiadaczem, dzierżawcą gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego - w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu - tj. 100 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.
Wnioski wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów:
- w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. (faktury VAT za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
- w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (faktury VAT za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Foto: Redakcja

 

XXIII Sesja Rady Gminy Poczesna

2021-01-25

 

W dniu 26 stycznia 2021 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Poczesna – Sesja Nadzwyczajna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
5. Zakończenie obrad.
W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna, osoby zainteresowane proszone są o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem: www.poczesna.pl/sesja

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

PKS Victoria Poczesna vs LKS Szawer Leszno

Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.