Korwinów

Darmowe szkolenia w JOWES

2018-03-20

 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Prawo zamówień publicznych
23 marca, w godz.  11:00 – 17:00
Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
W ramach szkolenia:
- Bezpłatne 1 – dniowe  szkolenie  z najlepszą kadrą. Szkolenie prowadzone będzie przez wysokiej klasy specjalistów. W trakcie szkolenia chcemy przygotować Państwa do samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych.
- Warsztaty praktyczne dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Indywidualne warsztaty – stworzenie oferty pod konkretny przetarg oraz symulacja procesu udziału w postępowaniu przetargowym.
- Monitorowanie po odbytym szkoleniu  złożonej oferty poprzez  otrzymanie indywidualnego opiekuna wspomagającego proces rozpatrywania oferty.
- Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Excel jako narzędzie wspomagające zarządzanie organizacją
23/03/2018 - 26/03/2018, w godz. 09:00 - 15:00
Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny
Program szkolenia zawiera następujące obszary tematyczne: interfejs programu, wprowadzanie danych, formatowanie komórek, zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu. wprowadzanie formuł, wprowadzanie funkcji, dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza, wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki, kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek, adresowanie komórek, wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy, filtrowanie danych, sortowanie danych.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o przyniesienie laptopów.

Sprawozdawczość Finansowa NGO 2017
22 marca 2018, godz. 14:00
Mobilny Punkt JOWES, ul. Focha 19/21 w Częstochowie
Szkolenie adresowane jest do pracowników, członków, osób powiązanych z organizacjami trzeciego sektora / ekonomii społecznej, które są odpowiedzialne za sporządzanie oraz składanie do właściwych instytucji rządowych/samorządowych/państwowych odpowiednich sprawozdawczych dokumentów finansowych/niefinansowych poszczególnych organizacji.
Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności dotyczących prawidłowości wypełnienia właściwych dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Szkolenie poprowadzi Pan Mariusz Kowasz, specjalista z zakresu rozliczania projektów europejskich realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej z wykorzystaniem finansowania środków unijnych.
Zajęcia, prowadzone w oparciu o najnowsze metody dydaktyczne, mają charakter głównie treningowo - warsztatowy oraz pozwalają uczestnikom i prowadzącemu na prowadzenie swobodnych dyskusji, wzajemną wymianę praktycznych informacji oraz doświadczeń w obrębie finansowania organizacji trzeciego sektora.   
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Rejestracja na poszczególne szkolenia poprzez formularze na stronie internetowej www.jowes.pl

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lokal 3
42-202 Częstochowa
tel. (34) 325 71 42
strona: www.jowes.pl
e-mail: jowes@jowes.pl

Źródło: JOWES

 

Pierwszy dzień wiosny 2018

2018-03-19

 

We wtorek, 20 marca, rozpocznie się astronomiczna wiosna. Zwyczajowo początek wiosny świętujemy 21 marca, kiedy topimy marzanny, żegnając w ten sposób zimę i witając upragnioną wiosnę.
Dlaczego astronomiczna wiosna rozpoczyna się 20 marca, a kalendarze jako pierwszy dzień wiosny wskazują dopiero 21 marca? Różnica między kalendarzowym a astronomicznym początkiem wiosny jest związana z ruchem Słońca. Astronomiczna wiosna na półkuli północnej zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej, gdy Słońce przekroczy punkt Barana na równiku niebieskim. Od tego momentu wszystkie kolejne dni są dłuższe niż noce, aż do czerwcowego przesilenia letniego. W 2018 roku wiosna przychodzi więc dzień wcześniej niż to wskazują kalendarze i przez kolejne lata, aż do roku 2047, wiosnę będziemy witać właśnie 20 marca.

Autor / Foto: Redakcja

 

2018-03-17 Prezentacja Stołów Wielkanocnych

2018-03-19

 

W minioną sobotę (17.03.2018 r.) w Hali Sportowej w Poczesnej, odbyła się Prezentacja Stołów Wielkanocnych. Impreza miała charakter regionalny, a wzięły w niej udział gminy z powiatów: częstochowskiego (Olsztyn, Poczesna, Janów, Konopiska, Mstów, Przyrów, Blachownia, Dąbrowa Zielona), lublinieckiego (Kochanowice), kłobuckiego (Wręczyca Wielka), myszkowskiego (Koziegłowy) oraz pajęczańskiego (Nowa Brzeźnica). Prezentacja Stołów Wielkanocnych to przegląd potraw wielkanocnych, ozdób świątecznych, pięknie nakrytych stołów, zwyczajów i obrzędów oraz świetna okazja do zaprezentowania twórczości ludowej.
Po części oficjalnej, serdecznych życzeniach i przemówieniach zaproszonych gości, poświęcone zostały potrawy przez ks. bp Antoniego Długosza, podzielono się wielkanocnym jajkiem, a następnie rozpoczęła się degustacja potraw. Niewątpliwą atrakcją imprezy były występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Wrzosowianie.
Tego dnia na fantastycznie przygotowanych stołach królowały potrawy i ozdoby znane wszystkim z okresu Świąt Wielkiej Nocy. Oczywiście całość można było nie tylko podziwiać, ale także degustować i kupować. Na wszystkich wystawionych Stołach Wielkanocnych widać było ogromne zaangażowanie i wiele pracy włożonej w przygotowane wspaniałych potraw i ozdób, a przede wszystkim chęć szerzenia pięknych polskich tradycji wielkanocnych.


Zobacz galerię


Autor / Foto: S & B Lesińscy

 

Konsultacje w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze

2018-03-17

 

Zarządzenie nr URO.0050.369.2018.RK Wójta Gminy Poczesna z dnia 12.03.2018 r. w sprawie: konsultacji nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poczesna.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr 342/XLIII/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 233, poz. 3449) zarządza się, co następuje:
§1
Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji nad uchwałą w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poczesna.
§2
Projektowana zmiana uchwały dostępna będzie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w Urzędzie Gminy Poczesna w pokoju nr 39.
§3
1. Konsultacje będą w formie otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 9.00, sala nr 16 Urzędu Gminy Poczesna.
2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do projektu uchwały.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Źródło: UG Poczesna

 

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

2018-03-16

 

W najbliższą niedzielę, 18.03.2018 r. o godzinie 15:30, w sali widowiskowej MOK w Łazach (ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy) odbędzie się Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "Piękna, Ludowa, Ojczysta" w ramach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległosci.
Podczas koncertu wystąpią: ZPiT Koziegłowy, ZPiT Poraj, ZF Wrzosowianie, ZPiT Zawiercie, ZTL Niezapominajka Łazy. Zespoły zaprezentują układy taneczne, pieśni, przyśpiewki oraz stroje z różnych regionów etnograficznych naszego kraju a także przedstawią Tańce Polskie w formie towarzyskiej. Wstęp wolny.

Źródło: www.moklazy.pl

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:

 

Indywidualny i Drużynowy Puchar Polski w speedrowerze

 

Bieg o Puchar Św. Floriana Strażacka 10-ka

 

(KA)prawym łokiym w krainie metamorfików, granitoidów i wód termalnych

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.