Korwinów

Grzybobranie

2022-09-28

 

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju SŁOWIKOR oraz OSP Słowik zapraszają mieszkańców Korwinowa i Słowika na Grzybobranie, które odbędzie się 1 października 2022 roku (sobota). Rejestracja na zawody na terenie OSP Słowik. Przewidziane nagrody w dwóch kategoriach: największy okaz oraz najcięższe zbiory. Program zawodów:
7:00-7:30 rejestracja zawodników
7:30-10:30 czas zbiorów
10:30-11:00 ocena zbiorów
11:15 ogłoszenie wyników
W trakcie imprezy organizatorzy zapewniają ognisko integracyjne oraz pieczonki.

Źródło: Tablica informacyjna

 

Jura - obszary transgeniczne

2022-09-27

 

Wójt Gminy Poczesna oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zapraszają na wystawę fotografii Sławomira Jodłowskiego "Jura - obszary transgeniczne". Wystawa odbędzie się 30.09.2022 r. (piątek), o godzinie 18:00, w GCKIiR w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

XL Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2022-09-26

 

XL Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek), o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XL Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent dyr. PUP P. Urbaniak.
8. Sprawozdania z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referenci: kierownicy nadzorów wodnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Koniecpol zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP 1091 S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu, referent dyrektor PZD A.Pakuła.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
14. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
15. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
16. Zamknięcie obrad XL Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XL Sesja Rady Gminy Poczesna

2022-09-24

 

W dniu 28 września 2022 roku (środa), o godzinie 15:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas szkół podstawowych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 118/XIV/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Pierwszy dzień jesieni 2022

2022-09-23

 

Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.
Według kalendarza jesień zawsze rozpoczyna się 23 września.
Pierwszy dzień jesieni astronomicznej i kalendarzowej w 2022 roku przypada w tym samym terminie, czyli 23 września.

Źródło: www.wikipedia.org

Foto: Redakcja

 

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:Nawłociowa Pasieka dzieciom - Na złość

Nawłociowa Pasieka dzieciom - Podkurzacz

Nawłociowa Pasieka dzieciom - Rabusie


Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.