Korwinów

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

2019-10-12

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020:
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Źródło: Krajowa Izba Kominiarzy

 

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

2019-10-10

 

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 28
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Częstochowa
Liczba mandatów: 7
Zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz miasta na prawach powiatu: Częstochowa

Lista numer 1 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. KIEPURA Henryk - przedstawiciel władzy samorządowej - starosta - Wręczyca Wielka - członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
2. SMELA Krzysztof - przedstawiciel władzy samorządowej - starosta - Wierzchowisko - członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
3. GMITRUK Stanisław - ekonomista - Częstochowa - członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
4. DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław - prezes - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
5. KUBAT Andrzej - lekarz - Własna - członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
6. SOCHA-KORENDO Anna Marta - przedstawiciel władzy samorządowej - radna - Poraj - członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
7. GRUS Anna Barbara - lekarz - Lubliniec - nie należy do partii politycznej
8. KUMOR Monika Aleksandra - prawnik - Koziegłowy - nie należy do partii politycznej
9. MŁYŃSKA Edyta Jolanta - dyrektor szkoły - Koniecpol - nie należy do partii politycznej
10. KOTYNIA Krystian - przedstawiciel władzy samorządowej - burmistrz - Zajączki Drugie - członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
11. CYRULIK Jerzy Józef - nauczyciel - Herby - nie należy do partii politycznej
12. LISEK Iwona Izabela - wyższy urzędnik samorządowy - Rudnik Mały - nie należy do partii politycznej
13. NOWICKA Anna - dyrektor szkoły - Kłobuck - nie należy do partii politycznej
14. DZWONNIK Michał Olaf - pracownik administracyjny - Rędziny - nie należy do partii politycznej

Lista numer 2 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. GIŻYŃSKI Szymon Stanisław - poseł - Częstochowa - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
2. BURZYŃSKA Lidia Ewa - nauczyciel - Skrzydlów - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
3. TREPKA Mariusz Wiesław - inżynier organizacji i planowania produkcji - Moczydło - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
4. GAWRON Andrzej Janusz - poseł - Kochanowice - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
5. FAJER Monika - kierownik agencji doradztwa finansowego - Częstochowa - członek partii politycznej: Solidarna Polska
6. DEREJCZYK Piotr - politolog - Wapiennik - nie należy do partii politycznej
7. KAPTACZ Anna Janina - prezes - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
8. MAJ Tomasz - kierownik ds. marketingu i sprzedaży - Lgota Mała - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
9. LANGE Łukasz Artur - dyrektor generalny - Olsztyn - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
10. RUKSZA Paweł Jan - przedstawiciel władzy samorządowej - Częstochowa - członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina
11. PIETRULEWICZ Magdalena Anna - prawnik - Wręczyca Wielka - nie należy do partii politycznej
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta - nauczyciel - Poraj - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
13. SOWA Andrzej Piotr - przedstawiciel władzy samorządowej - Częstochowa - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
14. ZALESKA Urszula - nauczyciel - Częstochowa - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Lista numer 3 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. WOLSKI Zdzisław - lekarz medycyny - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
2. NIESMACZNY Zbigniew Paweł - inżynier hutnik - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
3. KĘPSKI Rafał Tadeusz - przedstawiciel władzy samorządowej - Myszków - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. KOTKOWSKA Ewelina Tacjana - doradca zawodowy - Kłobuck - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. IŻYŃSKA Małgorzata - ekonomista - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
6. KOT Łukasz Tadeusz - menedżer produktu - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
7. KSIĄŻEK Ewa Katarzyna - księgowa - Korzonek - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
8. JURECZKO Rafał Krzysztof - księgowy - Pietrzaki - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
9. LEWANDOWSKA Ewa - kierownik działu kadr i płac - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
10. ŁAPETA Paweł Piotr - rolnik - Baby - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
11. GÓRNA Joanna Janina - nauczyciel akademicki - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria - przedstawiciel władzy samorządowej - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
13. KAREWICZ Marlena Sonia - nauczyciel - Częstochowa - członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej
14. GOŁDA Marcin Antoni - pedagog - Częstochowa - członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia

Lista numer 4 KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. SKALIK Włodzimierz Bogdan - przedsiębiorca - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
2. PAWLIKOWSKI Jacek Adam - przedsiębiorca - Częstochowa - członek partii politycznej: Korwin
3. ADAMOWICZ Bogusław Józef - psycholog organizacji - Częstochowa - członek partii politycznej: Ruch Narodowy
4. BIEGAS Bartłomiej Michał - inżynier mechanik - Skrzydlów - nie należy do partii politycznej
5. KLIMCZAK Paweł - przedsiębiorca - Cykarzew Północny - nie należy do partii politycznej
6. SUROWIEC Zofia -inżynier rolnik - Nowa Wieś - nie należy do partii politycznej
7. RYNKIEWICZ Władysława Bożena - doradca zawodowy - Katowice - nie należy do partii politycznej
8. POLAK Agata Aneta - przedsiębiorca - Kłobuck - nie należy do partii politycznej
9. PIĄTEK Barbara Ewa - historyk - Cykarzew Północny - nie należy do partii politycznej
10. MUSIALIK Cecylia Iwona - ekonomista - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
11. MATUSIAK Grażyna Teresa - ekonomista - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
12. ERMER Katarzyna Anna - kucharz - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
13. GAWENDA Rafał Adrian - specjalista do spraw logistyki - Wyrazów - nie należy do partii politycznej

Lista numer 5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. LESZCZYNA Izabela Dorota - nauczyciel - Częstochowa - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
2. SZEWIŃSKI Andrzej - urzędnik - Konopiska -członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
3. SALWIERAK Marta Maria kierownik projektu - Częstochowa - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
4. ROZPONDEK Halina Leokadia -bibliotekoznawca - Częstochowa - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
5. PODBIOŁ Gabriel Jan - nauczyciel - Lubliniec - nie należy do partii politycznej
6. URBAŃSKA Jolanta Małgorzata - nauczyciel akademicki - Częstochowa - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
7. KABUS Dominik Bogusz - nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne - Częstochowa - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
8. MANISZEWSKA Marzena Monika - pielęgniarka - Bystrzanowice - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
9. STEFAŃCZYK Tomasz Artur - prezes - Częstochowa - nie należy do partii politycznej, popierany przez partię polityczną: Partia Zieloni
10. BIERNAT Marcin - dyrektor handlowy - Częstochowa - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria - nauczyciel akademicki - nauki techniczne - Częstochowa - członek partii politycznej: Inicjatywa Polska
12. ŚWITAŁA Marcin - menedżer sportu - Nierada - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
13. CIURA Edyta Wiesława - dyrektor generalny - Konradów - nie należy do partii politycznej
14. LASECKI Jarosław Wacław - menedżer produktu, rolnik - Myszków - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Lista numer 8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. MARANDA Marcin -nauczyciel historii - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
2. SPIECHOWICZ Mariusz Michał - dyrektor rozwoju biznesu - Rudniki - nie należy do partii politycznej
3. KLAMEK Grażyna Marianna - ekonomista - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
4. POGODA Mariusz Józef - inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne - Kamieńskie Młyny - nie należy do partii politycznej
5. ZAMORA Adam - kierownik biura - Żarki - nie należy do partii politycznej
6. BOGUS Beata - technik ekonomista - Jezioro - nie należy do partii politycznej
7. SOCHA Wojciech Stanisław - kierownik budowy - Konopiska - nie należy do partii politycznej
8. MIZGALSKI Zbigniew Stanisław - inżynier mechanik - technologia mechaniczna - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
9. KOSARGA Krystyna Jadwiga - rolnik - Brzeziny Nowe - nie należy do partii politycznej
10. SŁAWEK Łukasz Mateusz - inżynier mechatronik - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
11. PTAK Piotr Mateusz - inżynier elektronik - Miedźno - nie należy do partii politycznej
12. STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława - pracownik kancelaryjny - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
13. STRACH Piotr Paweł - kierownik działu transportu - Częstochowa - nie należy do partii politycznej
14. CZAJA Magdalena Mirosława - organizator obsługi sprzedaży wysyłkowej - Częstochowa - nie należy do partii politycznej

Kandydaci do Senatu w okręgu nr 68

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Częstochowa
Liczba mandatów: 1
Zasięg: obszary powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
Numer na liście - Nazwisko i imiona - Zawód - Miejscowość zamieszkania - Komitet - Przynależność do partii politycznej lub poparcie
1. BANAŚ Łukasz Jan - dyrektor generalny - Częstochowa - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
2. KAJKOWSKI Tomasz Paweł - kierownik biura - Krzepice - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY - nie należy do partii politycznej
3. KUBAT Krzysztof Piotr - rolnik - Latosówka - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO - nie należy do partii politycznej
4. MAJER Ryszard Bogdan - parlamentarzysta - Częstochowa - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Źródło: www.wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/

 

III Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka

2019-10-09

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej serdecznie zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie "Cztery Pory Roku Oczami Dziecka". Cele konkursu: zapoznanie z pięknem polskiej przyrody; pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci; przegląd różnorodnych technik plastycznych; prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu częstochowskiego. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac, po jednej w każdej kategorii: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1. Technika wykonania jest dowolna (forma płaska – rysunek, malarstwo, kolaż), format prac A3 lub A4.
Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejone z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.
Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność. Nagrodzeni zostaną laureaci w pięciu oddzielnych kategoriach: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub mailowo. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyda kalendarz z pracami laureatów na rok 2020.
Termin nadsyłania/składania prac: do 31.10.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy wysłać/dostarczyć na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Pl. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
z dopiskiem „III Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”
Pytania dotyczące konkursu można kierować: gokdabrowazielona@interia.pl lub
promocja@czestochowa.powiat.pl, tel. (34) 32 29 123.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

2019-09-28 Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków i Kobiet

2019-10-07

 

Aleks Radło drugi, Patryk Chwał trzeci, Piotr Kweczke czwarty w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaków do lat 10!

Czytaj artykuł

Autor: Damian Krzyczman
Foto: Marcin Biś

 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim

2019-10-05

 

Wójt Gminy Poczesna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej zapraszają na spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim - pisarzem, sportowcem, maszerem, fotografem, redaktorem naczelnym, autorem książki "23 kilometr".
Spotkanie odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku (poniedziałek), o godzinie 17:00, w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, przy ul. Modrzewiowej 3.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Zrzutka.pl - Pomoc dla Eli i Jacka


Pomagam.pl - Dom dla Asi

 


Najczęściej czytane:


Promocja książki "Legendy Jury"

Pałac i park w Korwinowie


Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie" Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.