Korwinów

Konkurs dla organizacji pozarządowych Mój Głos, Moja Europa

2019-04-25

 

Mój Głos, Moja Europa - 2000 euro na działania statutowe.
Uwaga: termin zgłoszeń tylko do 30 kwietnia 2019 r.!
Chcesz poprawić jakość powietrza w Twojej miejscowości, zrealizować marzenia dzieciaków z okolicy, pokazać młodzieży, że warto się angażować społecznie czy też zaktywizować seniorów?
Weź udział w konkursie MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA, zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Przedmiotem Konkursu jest wybór organizacji pozarządowej (fundacji lub stowarzyszenia), która wspiera rozwój lokalnych społeczności, grup obywateli, poprzez pomoc m.in. w zdobywaniu wiedzy, edukacji obywatelskiej, rozwijaniu pasji, rozwoju osobistym i której działania statutowe są zbieżne z wartościami promowanymi przez Komisję Europejską w ramach kampanii "EUandME". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w miejscowościach do 200 000 mieszkańców.
Nagrodą w konkursie jest 2 000 euro na działania statutowe i projekty związane z rozwojem lokalnych społeczności. Zasady konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.mojglos.euin.pl.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I (23 - 30.04.2019) - Nominacje:
zgłoszenie organizacji pozarządowej do konkursu. Nominacje mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty.
NGOsy mogą też zgłaszać się same / prosić o nominację od zaprzyjaźnionych fundacji, lokalnych mieszkańców / obywateli / instytucji. Do II etapu zakwalifikowane zostanie 5 NGOsów, które uzyskają największą liczbę nominacji.
Organizację pozarządową można nominować w jednej z 5 kategorii, która najbardziej pasuje do obszaru działań/projektów realizowanych przez organizację:
• Mobilność (praca i życie za granicą, nauka, leczenie, podróże, sposób transportu)
• Zrównoważony rozwój (technologia, ochrona przyrody, zielone społeczeństwo, walka ze zmianami klimatu, zdrowe jedzenie)
• Umiejętności i biznes (prawa socjalne, firma, edukacja, praca)
• Cyfrowy świat (dane osobowe, internet)
• Prawa (prawa obywatela, prawa konsumenta, prawa podstawowe)
Etap II (11 - 22.05.2019) - Głosowanie:
zwycięzcą Konkursu zostanie organizacja pozarządowa, która w etapie II uzyska największą liczbę głosów. Głosować będzie można poprzez stronę internetową Konkursu www.mojglos.euin.pl oraz w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, podczas pikniku europejskiego (11.05.2019).
Konkurs został ogłoszony z okazji obchodów Dnia Europy (9 maja 2019) oraz prowadzonej przez Komisję Europejską kampanii "EUandME".
 
Źródło: www.mojglos.euin.pl

 

VI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2019-04-24

 

VI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019, o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wręczenie pamiątkowych medali na okoliczność realizacji zadań obronnych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Informacja o stopniu zaawansowania prac nad utworzeniem kierunku lekarskiego w Uniwersytecie im. Jana Długosza, referent rektor A.Wypych-Gawrońska.
9. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2018 roku, referent Komendant Policji D. Atłasik.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku, referent Powiatowy Lekarz Weterynarii E. Stachowiak.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K.Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2018 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koniecpolu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Złotym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2018 roku, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu, referent sekretarz powiatu H. Sobel.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kłomnice zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi, referent dyrektor PZD B. Zalewska.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent Przewodniczący Rady A. Kubat.
23. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
24. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
25. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
26. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

V Sesja Rady Gminy Poczesna

2019-04-23

 

W dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się V Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2018 rok oraz informacja o planie działania na 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2018 rok oraz informacja o planie działania na 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2018 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2018 rok oraz informacja o planie działania na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do prowadzenia zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap VI końcowy”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 38/IV/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 14 marca 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39/IV/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 14 marca 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna.
17. Wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Wielkanoc 2019

2019-04-20

 

Zdrowych, radosnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Smacznego jajka, mokrego Dyngusa

oraz odpoczynku

w rodzinnym gronie

życzy Szanownym Czytelnikom

Redakcja Gazety Internetowej

www.korwinow.com

 

Kalendarz zawodów speedrowerowych w 2019 roku

2019-04-19

 

Kalendarz zawodów speedrowerowych organizowanych przez klub PKS „Victoria" Poczesna w 2019 roku:
1.05.2019 r. (ŚR) Mistrzostwa Par Okręgu Południowego Młodzieżowców (do lat 23) oraz Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Południowego Młodzieżowców (do 23 lat)
12.05.2019 r. (ND) Turniej z okazji 10-lecia Speedrowera w Poczesnej (Turniej otwarty dla amatorów / Indywidualne Mistrzostwa Poczesnej / Pokazy speedrowera)
1.06.2019 r. (SB) Drużynowe Mistrzostwa I Ligi oraz Drużynowy Puchar Okręgu Południowego
20.06.2019 r. (CZ) Indywidualny Puchar Okręgu Południowego Żaków oraz Mistrzostwa Par Okręgu Południowego Żaków
6.07.2019 r. (SB) Indywidualny Puchar Polski Żaków (do lat 12) - III runda    
30.07.2019 r. (WT) Mistrzostwa Świata (eliminacje, repasaże)
31.07.2019 r. (ŚR) Mistrzostwa Świata (eliminacje, repasaże)    
18.08.2019 r. (ND) Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Południowego Juniorów oraz Mistrzostwa Par Okręgu Południowego
29.09.2019 r. (ND) Drużynowy Puchar Polski oraz Drużynowy Puchar Polski Juniorów (do lat 18) - IV runda
Miejsce wszystkich zawodów: tor speedrowerowy w Bargłach, ul. Śląska 84 (za OSP).

Źródło: PKS Victoria Poczesna
Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:Grand Prix Żaków i Młodzików w speedrowerze

Sobótka Korwinowska
 

Spotkanie autorskie z Cezarym Janem Lisem

 

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.