Korwinów

LVIII Sesja Rady Gminy Poczesna - Sesja Nadzwyczajna

2024-02-06

 

W dniu 6 lutego o 2024 roku (wtorek) o godzinie 16:30, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Poczesna - Sesja Nadzwyczajna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/LVII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Poczesna na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
8. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Stan pogotowia przeciwpowodziowego

2024-02-05

 

Zarządzenie NR UR0.0050.632.2024.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) i art.19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) zarządzam, co następuje:
§1 W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego poziomu wody na rzece Warcie z dniem 5 lutego 2024 r. wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw: Kolonia Borek, Zawodzie, Słowik, Korwinów, aż do odwołania.
§2 W ramach wprowadzonego pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:
1. Utrzymywać sprzęt i wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w bezpośredniej gotowości do użycia.
2. Monitorować zagrożone tereny oraz poziom wody w rzece Warta.
3. Zapewnić gotowość sił i środków przeciwpowodziowych do ich niezwłocznego użycia.
4. Zabezpieczyć dyspozycyjność osób funkcyjnych.
5. Uruchomić przeciwpowodziową akcję ratowniczą w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz mienia.
§3 W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§4 Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obywatelskich i obrony cywilnej.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Źródło: UG Poczesna

 

Paliwo rolnicze 2024

2024-02-03

 

Jak co roku, także w 2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Wnioski można składać w urzędach miast i gmin.
Obowiązują dwa terminy na wniosek o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2024 roku. Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:
- w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
Uwaga: od 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Foto: Redakcja

 

Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2024

2024-02-02

 

Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego dniu 24 stycznia 2024 roku przyjął uchwałę nr 175/483/VI/2024 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 000,00 zł. W ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 ze środków z budżetu Województwa Śląskiego można realizować zadania polegające na:
- działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.
Nabór wniosków o pomoc finansową będzie trwał do dnia 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 18 października 2024 r. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl.

Źródło: www.slaskie.pl

 

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

2024-02-01

 

Od listopada 2022 r., przez równy rok, mieliśmy przyjemność publikować bajkę terapeutyczną w odcinkach z serii "Nawłociowa Pasieka Dzieciom" autorstwa p. Ewy Zawadzkiej. Namawialiśmy Was, Szanowni Czytelnicy, do czytania bajki dzieciom, a dzieci do ilustrowania bajki. I tak powstały setki fantastycznych rysunków do poszczególnych odcinków bajki. My wybraliśmy co prawda tylko nieliczne, aby pokazać Wam na łamach naszej Gazety, jaką frajdę sprawić może wspólne czytanie oraz rysowanie.
Korzystając z okazji, za naszym pośrednictwem, Pani Ewa Zawadzka w szczególności dziękuje wychowawcom i dzieciakom z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach i ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie, które to szkoły z ogromnym zaangażowaniem wykonywały ilustracje do każdego odcinka.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
Mamy też informację, że 52 odcinki bajki z serii "Nawłociowa Pasieka Dzieciom" będą w przyszłości dostępne w wersji drukowanej! Ogólnopolskie wydawnictwo wyda ponad 300-stronicową książkę z bajkami i profesjonalnymi ilustracjami stworzonymi do nich przez studentki Politechniki Częstochowskiej. Z założenia ilustracje będą do kolorowania przez dziecko, by mieć naprawdę fajną pamiątkę, czyli książkę w swojej biblioteczce z "własnymi" ilustracjami. Mamy nadzieję, że książka "Opowieści z Nawłociowej Pasieki" będzie dostępna w księgarniach jeszcze w tym roku.
Wstępne opinie recenzentów są bardzo dobre, ale p. Ewa jako debiutant, część kosztów wydania swojej pierwszej książki musi ponieść z własnej kieszeni. Zachęcamy zatem Szanownych Czytelników do wsparcia wydania książki. Pomoóc można dokładając własną "cegiełkę" na zorganizowanej w tym celu zrzutce pod adresem internetowym www.zrzutka.pl

Zobacz galerię

Autor: Redakcja

Foto udostępniła Ewa Zawadzka

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.