Korwinów

VII Sesja Rady Gminy Poczesna – Sesja Nadzwyczajna

2019-07-02

 

W dniu 4 lipca 2019 roku (czwartek) o godzinie 7:30 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Poczesna – Sesja Nadzwyczajna
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
7. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Teatrzyk dla dzieci w CH Auchan

2019-06-29

 

Co się stanie, gdy mała dziewczynka zdecyduje się wejść do zapomnianego sklepu pełnego magii? Odpowiedź poznają wszystkie dzieci, które 30 czerwca zasiądą przed sceną teatralną w Centrum Handlowym Auchan Poczesna. Na widzów czeka moc przygód i poszukiwanie Księgi Baśni. Wstęp wolny!
Magiczny sklepik prowadzony przez słynną czarodziejkę od dawna świeci pustkami. Nikogo już nie interesuje magia. Sytuację zmieni jednak mała dziewczynka, która zdecyduje się wejść do środka. Jak potoczą się jej losy dowiedzą się wszystkie dzieci, które 30 czerwca zasiądą przed sceną teatralną w Centrum Handlowym Auchan Poczesna. Mali widzowie wspólnie z bohaterką wyruszą w pełną przygód teatralną podróż.
Czy mimo niebezpieczeństw i trudów podróży bohaterce uda się odnaleźć starą Księgę Baśni, która uratuje sklepik i magię przed całkowitym zapomnieniem? Dziewczynka spotka po drodze wiele bajkowych postaci i będzie musiała rozwiązać trudne zagadki. Potrzebna będzie nie lada odwaga, wyobraźnia, a także pomoc małych widzów!
Teatrzyk pt. „Magiczny sklepik” odbędzie się 30 czerwca 2019 r. w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10 w Nowej Wsi koło Częstochowy. Przedstawienie zostanie odegrane dwukrotnie, o godz. 15.00 i 17.00. Wstęp bezpłatny!

Źródło: CH Auchan

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego z absolutorium i wotum zaufania

2019-06-28

 

Stosunkiem głosów: 16 za, 8 wstrzymujących się przy jednym Radnym nieobecnym, Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu po przedstawieniu i debacie nad Raportem o stanie powiatu za 2018 r.
Rada Powiatu udzieliła również absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r. Stosunkiem głosów: 16 za, 8 wstrzymujących się przy jednym Radnym nieobecnym
Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.
Kolejnym ważnym tematem omawianym na sesji była uchwała w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy Autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Radni domagają się całkowitego dofinansowania odbudowy dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w wyniku objazdu przebudowywanej DK-1. Uzasadniając swoje stanowisko stwierdzają, że parametry dróg lokalnych nie są dostosowane do zwiększonego ruchu samochodów, szczególnie ciężarowych, a niedawno wybudowane szybko ulegają dewastacji. Uchwała zostanie przekazana: Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Posłom i Senatorom z okręgu częstochowskiego, prezydentom, starostom, burmistrzom i wójtom miast i gmin przyległych do odcinka A-1.
Informację na temat stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2018 r. przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Dariusz Nowicki. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat podziękował za skrupulatność pracowników Powiatowej Stacji Sanitaro - Epidemiologicznej w Częstochowie. Jednocześnie przewodniczący przyłączył się do apelu, aby nie unikać szczepień dzieci oraz korzystać z programów jakie oferuje Powiat Częstochowski, np. szczepień przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

VI Otwarte Mistrzostwa Poczesnej Samorządowców w Badmintonie

2019-06-27

 

Wójt Gminy Poczesna, Fundacja Narodowy Badminton w W-wie, Starostwo Powiatowe w Cz-wie, Szkoła Podstawowa w Poczesnej, LUKS „JEDYNKA" Cz-wa/ABRM Poczesna zapraszają na "POCZESNA JURA CUP" VI Otwarte Mistrzostwa Poczesnej Samorządowców w Badmintonie oraz I Otwarte Mistrzostwa Poczesnej w Parabadmintonie o Puchar Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy pod honorowym patronatom Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona
Ramowy plan minutowy:
9.30 zbiórka, ew. zapisy, rozgrzewka
9.45 losowanie (jeśli będą in. zgłoszenia)
9.55 oficjalne otwarcie zawodów
10.00 początek gier
16.00 planowane zakończenie zawodów.
Udział mogą zgłosić byli i obecni: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni, posłowie, senatorowie, wojewodowie, marszałkowie, starostowie, kierownicy i pracownicy jednostek rządowych i samorządowych, nauczyciele placówek oświatowych i kulturalnych oraz uczelni wyższych, dziennikarze. Przewidziana jest klasyfikacja amatorów i „amatorów raz do roku".
Turniej parabadmintona na wózkach kat. WH-l/WH-2, gry singlowe kobiet i mężczyzn (junior, senior) oraz gra deblowa open.
Termin: sobota, 29 czerwca 2019 roku, Hala sportowa w Poczesnej, ul. Szkolna 2, Kol. Poczesna.

Źródło: UG Poczesna

 

VII Sesja Rady Powiatu

2019-06-26

 

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek), o godzinie 10:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2018 roku, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.
8. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok, referent skarbnik K. Toczko.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2018 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko;
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2018 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A. Wochal;
c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2018 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;
e) dyskusja;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K.Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Częstochowskiego, referent skarbnik K. Toczko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Częstochowskiego, od dnia 1 września 2019 roku, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VI/45/2019 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022, referent naczelnik wydz. ZO R. Gębuś.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, referent wicestarosta J. Miarzyński.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, referent sekretarz H. Sobel.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent członek zarządu H. Kasiura.
22. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
23. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
24. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Pałac i park w Korwinowie
 


Wernisaż wystawy Julii Zawadzkiej "Przemijanie" 


W obiektywie Julii - galeria autorska


Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.