Korwinów

 

Cegielnia „Korwinów”

 

 

Moim zamiarem jest uchylić Czytelnikom rąbka tajemnicy o przemyśle, który rozwinął się na tere­nie gminy Poczesna w początkach XX stulecia, głów­nie za sprawą prze­chodzącej tędy dro­gi żelaznej: Kolei Warszawsko - Wie­deńskiej.

 

W 1901 roku Towa­rzystwo Akcyjne Zakładów Ceramicz­nych „Korwinów”, mając na względzie wysokie parametry tutejszego surowca, wzniosło budynki fabryki „Korwinów” w miejscowości o tej samej nazwie.

 


W niedługim czasie potem „To­warzystwo” jako właściciel powoła­ło zarząd w składzie: Karol Adamiec­ki, Henryk Wacław Dzierzgowski i Bronisław Załęski. Dyrektorem zarządzającym mianowany został Karol Adamiecki, kierownikiem technicz­nym zaś Stanisław Nowicki. Siedziba powołanego zarządu mieściła się w Warszawie, ul. Wiejska 11, tel. 25-51.

 

Niemal od samego początku członkowie zarządu, mając na wzglę­dzie szybki przyrost swojego kapita­łu wprowadzili do produkcji szeroki asortyment tzw. wyrobów własnych.

Były to cegły licówki w kolorach: czer­wonym, różowym, cielistym, żółtym i bia­łym, a ponadto cegła pierścieniowa do komi­nów, cegła sklepieniowa, cegła klinkierowa i studniowa oraz dachówki i sączki (dreny).

 

Na wyposażeniu parku maszynowego cegielni znajdował się m.in. silnik parowy na 58 HP.

 

Towarzystwo Ak­cyjne w ósmym roku swej działalności dysponowało kapitałem zakładowym 200.000 rubli, zaś przybliżony obrót roczny wahał się w gra­nicach 80.000 rubli.

 

Oprócz krajo­wych odbiorców, około 20% stano­wił eksport, głow­nie na teren chłon­nego rynku carskiej Rosji.

 

Dystrybucją i sprzedażą wyro­bów z Korwinowa zajmowało się „biu­ro sprzedaży”, mieszczące się w Warszawie, ul. Boduena 9, tel. 33-07, reprezentowane przez Zygmunta Święcickiego - jako główne­go przedstawiciela.

 

Cegielnia „Korwinów”, jako zna­ny już producent wyrobów ceramicz­nych na tym terenie, skorzystała z nadarzającej się okazji, aby zarekla­mować swoje wyroby. Wzięła więc udział jako wystawca w Ogólnopol­skiej Wystawie Przemysłowo - Rolniczej zorganizowanej na terenie po­bliskiej Częstochowy w 1909 r. Ad­res cegielni zamieszczany we wszyst­kich reklamach i ogłoszeniach w ory­ginalnej pisowni brzmiał następują­co: „Częstochowa Korwinów. Gu­bernia Piotrkowska, powiat Często­chowa, poczta Częstochowa, miej­scowość Korwinów”.


 

Do czasów nam współczesnych przetrwała cegielnia „Korwinów”, której niekwestionowanym symbo­lem pozostał wysoki komin i kilka ce­glanych bu­dynków zbudowanych, jak mówi popular­ne powiedze­nie powtarza­ne w kręgach starszych lu­dzi: „nie ma to jak z dobrej przedwojennej cegły”.

 

PS. I co dalej ze sławną cegielnią?

 

 

Autor: Mirosław Zwoliński  -  o Autorze

Foto: Sylwia Lesińska

 


2012-02-11

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-09-04 Indywidualny Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Kobiet


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie


Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.