Korwinów

 

ZEBRANIE WIEJSKIE WE WSI KORWINÓW, DN. 13.11.2013 R.

 

 

13 listopada 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Korwinowie odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Korwinów.
Udział w spotkaniu wzięło 13 mieszkańców Korwinowa oraz: p. Krzysztof Ujma (Wójt Gminy Poczesna), p. Andrzej Lech (Wice Wójt Gminy Poczesna), p. Renata Smędzik (Sekretarz Gminy Poczesna), p. Iwona Choła (Radna), p. Adam Morzyk (Radny) oraz przedstawiciele firmy „Teren” – projektanta planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli proponowany porządek zebrania:

  1. Informacja o działalności Poczty Polskiej S.A.
  2. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Korwinów w sprawie zmiany granic Gminy Poczesna.
  3. Dyskusja nad rozwiązaniami planistycznymi zaproponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - VII obejmującego sołectwa: Korwinów, Słowik oraz fragment sołectwa Wrzosowa - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  4. Sprawy różne.

 

W pierwszym punkcie zebrania Naczelnik Urzędu Pocztowego w Poczesnej p. Anna Cichecka przedstawiła zebranym ofertę placówki pocztowej. Ponadto poinformowała o istotnym problemie, na jaki często napotykają listonosze, czyli braku skrzynki na przesyłki przy posesjach. Brak takowej skutkuje zostawianiem listów na przykład w bramach czy furtkach domostw, co z kolei powoduje niebezpieczeństwo utraty przesyłki, zanim dotrze do adresata. Pani Naczelnik zachęcała mieszkańców do montowania choćby najprostszej skrzynki na listy przy wejściu na posesję dla bezpieczeństwa przesyłek oraz własnej wygody.

 

Następnie przeprowadzone zostały konsultacje w sprawie zmiany granic Gminy Poczesna. Zebrani dyskutowali nad propozycją przyłączenia do Gminy Poczesna bloków kolejowych w lesie (PKP Mirów Bloki) pozostających w obrębie terytorialnym Gminy Olsztyn. Rozważano różnego rodzaju „za” i „przeciw”. Odczytana została wstępna opinia Gminy Poczesna w tym temacie. Zdecydowana większość mieszkańców była negatywnie nastawiona do pomysłu przejęcia przez Gminę Poczesna bloków kolejowych, przede wszystkim ze względu na ogromne koszty, jakie nasza gmina musiałaby ponieść po przyłączeniu budynków. W głosowaniu nad tą propozycją 12 mieszkańców opowiedziało się przeciwko przyłączeniu bloków do Gminy Poczesna, jeden mieszkaniec wstrzymał się od głosu.
Opinia gminy i mieszkańców, zostanie przedstawiona do Rady Ministrów, która w formie rozporządzenia podejmie decyzję odnośnie zmian granic gmin.

 

W trzecim punkcie spotkania dyskutowano nad rozwiązaniami planistycznymi zaproponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje dotyczyły strefy VII obejmującej sołectwa: Korwinów, Słowik oraz fragment sołectwa Wrzosowa - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Mieszkańcy Korwinowa wnieśli szereg uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań planistycznych.

 

W czwartym punkcie zebrania wiejskiego rozmawiano o sprawach różnych. Poruszono miedzy innymi kwestie takie jak:
- program przeciwpowodziowy ODRA na terenie gminy Poczesna,
- remont ulicy Stacyjnej,
- wandalizm na placu zabaw,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

 

Sprawozdanie sporządził Sekretarz Rady Sołeckiej, dn. 14.11.2013 r.

 

www.korwinow.com

www.korwinow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor / Foto: Bartosz Lesiński


Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-12-05 Św. Mikołaj w Korwinowie i Słowiku


2021-11-20 Zakończenie Sezonu Speedrowerowego 2021


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.