Korwinów

 

POSIEDZENIE RADY SOŁECKIEJ W KORWINOWIE, DN. 05.09.2013 R.

 


W dniu 5 września 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Korwinowie odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej. Zebranie prowadził p. Marek Morzyk (Sołtys wsi Korwinów). Rada Sołecka stawiła się w następującym składzie: p. Paweł Grabowski, p. Bartosz Lesiński, p. Jadwiga Łapcik. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: p. Krzysztof Ujma (Wójt Gminy Poczesna), p. Andrzej Patorski (Radny powiatowy), p. Iwona Choła (Radna), p. Adam Morzyk (Radny) i p. Sylwia Lesińska (mieszkanka Korwinowa).

 

Porządek zebrania był następujący:

 1. Kwestia drzew przy placu zabaw w Korwinowie.
 2. Sprawa zorganizowania Zebrania Wiejskiego.
 3. Budżet gminy na rok 2014.
 4. Spotkanie w sprawie programu „Odra”.
 5. Przejęcie budynków PKP.
 6. Sprawy różne.

 

W pierwszym punkcie spotkania zebrani poruszyli sprawę posadzonych na wiosnę tego roku sadzonek klonów i jarzębin przy ulicach Okólnej i Ceramicznej. Niestety część drzew obumarła i należy w ich miejsce posadzić nowe.

 

Potem rozmawiano o zasadności zwołania w najbliższym czasie Zebrania Wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. O takowe wnioskował do Urzędu Gminy Sołtys i Rada Sołecka po ostatnim zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 5.08.2013 r.

Według obecnego na spotkaniu p. Krzysztofa Ujmy – Wójta Gminy, nie ma potrzeby zwoływania teraz zebrania dla mieszkańców. Wystarczy, że zebranych zostanie co najmniej 15 podpisów mieszkańców pod wnioskiem o przyznanie i przeznaczenie funduszu sołeckiego.

 

W trzecim punkcie spotkania p. Marek Morzyk zapytał wójta gminy o możliwość przyznania w przyszłym roku środków pieniężnych z budżetu gminy na poprawę nawierzchni dróg w sołectwie Korwinów.

P. Ujma poinformował zebranych o bieżących i planowanych inwestycjach na terenie Gminy Poczesna oraz w Sołectwie Korwinów. I tak jeszcze w tym roku remontowana będzie ulica Spadkowa oraz kładka pieszo – rowerowa na rzece Warcie między Korwinowem a Słowikiem. Natomiast inne propozycje budżetowe Sołtys i Rada Sołecka może formalnie zgłosić do Urzędu Gminy.

 

W następnym punkcie p. Krzysztof Ujma poinformował zebranych, że w dniu 13.09.2013 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Poczesnej odbędzie się spotkanie w sprawie programu „Odra”.

 

Dalej p. Ujma zapoznał obecnych z propozycją przejęcia przez gminę budynku starej kasy biletowej w Korwinowie od PKP. Wspomniał także o propozycji przyłączenia do Gminy Poczesna bloków kolejowych w lesie (tzw. Korwinów Bloki lub Mirów Bloki) pozostających aktualnie w obrębie Gminy Olsztyn.

 

W ostatnim punkcie zebrania zgłaszano zapytania do Wójta Gminy. Poruszono między innymi następujące sprawy:

 • odbioru nieczystości z posesji, w tym śmieci wielkogabarytowych oraz działanie SPSZOK w Sobuczynie,
 • uprzątnięcie przed zimą zapchanych kratek ściekowych w drodze powiatowej,
 • odnowienie sufitu w świetlicy wiejskiej w Korwinowie,
 • coraz bardziej niszczona i zaśmiecona altanka przy placu zabaw
 • „przeniesienie się” młodzieży z altanki do budynku strażnicy – stodoły przy ul. Ceramicznej, prośba o zwrócenie uwagi na wandalizm w tym budynku.

 

 

Sprawozdanie sporządził Sekretarz Rady Sołeckiej, dn. 06.09.2013 r.


www.korwinow.com

www.korwinow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor / Foto: Bartosz Lesiński

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-12-05 Św. Mikołaj w Korwinowie i Słowiku


2021-11-20 Zakończenie Sezonu Speedrowerowego 2021


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.