Korwinów

 

ZEBRANIE WIEJSKIE WE WSI KORWINÓW, DN. 20.III.2013 R.

 

 

20 marca 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Korwinowie odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Korwinów.

Udział w spotkaniu wzięło 18 mieszkańców oraz: p. Krzysztof Ujma (Wójt Gminy Poczesna), p. Andrzej Lech (Wice Wójt Gminy Poczesna), p. Iwona Choła (Radna), p. Adam Morzyk (Radny).


Mieszkańcy przyjęli proponowany porządek zebrania:

  1. Bezpieczeństwo – spotkanie z Dzielnicowym.
  2. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Radnych, Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  3. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Korwinów w sprawie zaopiniowania projektu zmiany statutu sołectwa.
  4. Przedstawienie prac związanych z realizowanymi inwestycjami na terenie sołectwa.
  5. Omówienie sposobu wprowadzenia ustawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Poczesna.
  6. Sprawy różne.


W pierwszym punkcie zebrania mł. asp. Robert Skorek - Dzielnicowy z rejonu Korwinowa, Huty Starej A, Huty Starej B, Nowej Wsi, Słowika, Wrzosowej - informował o działaniach, jakie podejmowane są na terenie Sołectwa Korwinów. Nie odnotowano tutaj poważnych przestępstw. Policjanci podejmowali interwencje domowe oraz interwencje w sprawach włamań i kradzieży mienia.

Zgłoszone na spotkaniu przez mieszkańców sprawy dotyczyły:

  • przypadków notorycznego palenia w piecu odpadami parafiny lub plastikiem,
  • głośnych spotkań młodzieży na niezagospodarowanych działkach, na których piją alkohol i palą papierosy, przez co stwarzają zagrożenie pożarowe,
  • procederu nielegalnego wylewania ścieków do rowu, co powoduje podtapianie sąsiedniego budynku mieszkalnego,
  • problemu ogromnego ruchu przez wieś samochodów ciężarowych i osobowych, które „objeżdżają” korek na DK1.Ponadto mieszkańcy prosili o zwiększenie liczby patroli wieczorem, zwłaszcza w bocznych uliczkach.

Przypomniano, że każda osoba ma prawo udać się na komisariat i poprosić o rozmowę oraz pomoc policjanta. Jeżeli ktoś jest świadkiem przestępstwa czy wykroczenia, nie należy przejść obojętnie obok, ale poinformować odpowiednie władze. Każdy obywatel ma prawo zgłosić potrzebę interwencji, oczywiście jeżeli jest ona zasadna.


W następnym punkcie spotkania Sołtys Marek Morzyk przedstawił problemy, którymi zajmował się Sołtys, Rada Sołecka oraz Radni w ciągu ostatnich dwóch lat. Opowiedział o sprawach zgłaszanych do urzędu gminy przez radnych i Sołtysa, między innymi o: remontach dróg, niedoborach w oświetleniu, braku wiat przystankowych, moście, funduszu sołeckim oraz o wielu innych ważnych dla mieszkańców kwestiach.

Radna Iwona Choła odpowiedziała na pytania dotyczące braku świetlicy środowiskowej w Korwinowie. Gmina daje młodzieży wiele sposobów na spędzanie wolnego czasu, dostępne są miejsca takie jak: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji oraz świetlice środowiskowe, hala sportowa przy szkole w Poczesnej, biblioteki, boiska sportowe i place zabaw. Młodzież może korzystać z różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych, zarówno sportowych jak i kulturalnych. Jeśli natomiast chodzi o utworzenie świetlicy środowiskowej w Korwinowie, to nie było do tej pory odpowiedniego zainteresowania zajęciami ze strony młodzieży.

Pan Marek Morzyk zachęcał również mieszkańców do udziału w comiesięcznych spotkaniach z Radnymi (p. Iwona Choła i p. Adam Morzyk), w każdy ostatni piątek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Korwinowie. Każda osoba mająca sprawę do naszych reprezentantów w Radzie Gminy może przyjść i podzielić się swoimi problemami oraz poprosić o pomoc.


Dalej przystąpiono do konsultowania proponowanych zmian w Statucie Sołectwa Korwinów. P. Marzena Polaczkiewicz czytała aktualny Statut Sołectwa oraz proponowane zmiany, natomiast wszelkie niejasności tłumaczył p. Adam Morzyk.

Do zmian w Statucie Sołectwa szereg uwag i poprawek zgłosił p. Andrzej Patorski (Radny powiatowy i mieszkaniec Korwinowa).

Swój sceptycyzm co do Statutu wyraził p. Marek Morzyk wyjaśniając, że Sołectwo nie posiada osobowości prawnej i traktowane jest tylko jako jednostka pomocnicza przez Wójta i Radę Gminy. Skutkuje to nie wykonywaniem wniosków i sugestii Rady Sołeckiej i Sołtysa.

Wszystkie poprawki do Statutu zgłoszone przez mieszkańców mają zostać rozpatrzone przed ostatecznym zatwierdzeniem Statutu.


W czwartym punkcie zebrania wiejskiego wójt gminy p. Krzysztof Ujma oraz wice-wójt p. Andrzej Lech przypomnieli o inwestycjach wykonanych na terenie Sołectwa Korwinów takich jak: remont drogi powiatowej z chodnikiem, budowa mostu na rzece Warcie, oświetlenie placu zabaw. Rozmawiano także o planowanych na przyszłość inwestycjach, między innymi o bieżących potrzebach (wiaty przystankowe, uzupełnienie oświetlenia, tablica informacyjna, kosze na placu zabaw), a także o inwestycjach długofalowych w postaci: dróg dojazdowych do nowego mostu, remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa, przebudowy oraz zmiany organizacji ruchu na ul. Krętej, planowanej budowie kanalizacji w obszarze zalewowym (m.in. w Korwinowie) i oczyszczalni w Słowiku oraz przystąpieniu Gminy Poczesna do programu „Odra” (zabezpieczenie przeciwpowodziowe od Poraja do Częstochowy, polegające na budowie wału przeciwpowodziowego po zachodniej stronie Warty, a polderu po stronie wschodniej).

Wójt powiadomił mieszkańców, że będzie dążył do tego, aby jeszcze w tym roku rozpisać przetarg na wykonanie projektu kanalizacji. Natomiast dokumentacja do programu „Odra” jest już w trakcie przygotowywania.


Kolejną sprawą był omówienie sposobu wprowadzenia ustawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Poczesna.

Wójt poinformował o uchwalonym przez Radę Gminy podatku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącym 5 zł od osoby za odpady posortowane (w czterech różnych workach i kosz z pozostałymi odpadami). W wypadku niezadeklarowania sortowania odpadów cena wyniesie 10 zł od osoby.


W ostatnim punkcie zebrania dyskutowano o sprawach różnych, między innymi o: sortowni w Kolonii Borek, nagminnym wylewaniu nieczystości do rowów, odśnieżaniu dróg i chodników, imprezie lokalnej „Sobótka Korwinowska”.

Mieszkańcy poruszali ważne dla nich kwestie, a w niektórych wypadkach prosili o interwencję wójta.

Również w tym punkcie Sołtys zaproponował uzupełnienie składu Rady Sołeckiej oraz podjęcie uchwały o utworzenie Parku Wiejskiego na terenie placu zabaw i Glinianki. Ze względu na późną porę zebranie zakończono, przekładając podjęcie wyżej wymienionych uchwał na następne zebranie.Sprawozdanie sporządził Sekretarz Rady Sołeckiej, dn. 21.III.2013 r.

 

www.korwinow.com

www.korwinow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.korwinow.com

www.korwinow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor / Foto: Bartosz Lesiński

 

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-12-05 Św. Mikołaj w Korwinowie i Słowiku


2021-11-20 Zakończenie Sezonu Speedrowerowego 2021


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

 

Polecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.