Korwinów

 

POSIEDZENIE RADY SOŁECKIEJ W KORWINOWIE, DN. 18.01.2012 R.

 

 

W dniu 18 stycznia 2012 roku w świetlicy wiejskiej w Korwinowie odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej. Zebranie prowadził p. Marek Morzyk (Sołtys wsi Korwinów). Rada Sołecka stawiła się w następującym składzie: p. Bartosz Lesiński, p. Jadwiga Łapcik, p. Marzena Polaczkiewicz. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli radni p. Iwona Choła i p. Adam Morzyk.

 

Zebranie Rady zostało zwołane w kontekście debaty publicznej w dniu 19 stycznia w Urzędzie Gminy nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna.

Głównym celem spotkania było zebranie uwag mieszkańców sołectwa do uwzględnienia w w/w projekcie.

 

Sołtys i Rada Sołecka ustalili następujące propozycje zmian:

1.       Usunąć planowany teren pod zabudowę w zapisie dotyczącym terenów zielonych na obszarze „Glinianki” ponieważ:

  • leży on pod liniami wysokiego napięcia,
  • jest w sprzeczności z planami o ustaleniu na tym terenie zieleni parkowej,
  • plan z takim zapisem (Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korwinów - Osiedle”) został już uchylony przez Radę Gminy Poczesna w dn. 31.03.2011 roku.

2.       Objąć strefą zieleni zbiornik wody stojącej na wschód od planowanej strefy zabudowy mieszkaniowej.

3.       Przeznaczyć pod zabudowę teren na południe od planowanej drogi przez obszar „Glinianki”.

4.       Zaplanować budowle hydrotechniczne (wały przeciwpowodziowe) w celu ochrony wsi Korwinów i Słowik przed powodzią.

5.       Zaplanować miejsce parkingowe przy stacji PKP w Korwinowie z wiatą dla oczekujących na pociąg lub autobus oraz rowerzystów.

6.       Uzupełnić w spisie obiektów objętych ochroną konserwatorską w zespole parkowym budynki: „Spółki” (ul. Okólna 12) i „Stodoły – Strażnicy” (ul. Ceramiczna).

7.       Zaplanować pasy wyłączenia i włączenia się do ruchu na drodze DK-1 dla ul. Młyńskiej.

8.       Zaplanować przejście bezkolizyjne (nadziemne lub podziemne) przez drogę DK-1 w rejonie obecnego przejścia dla pieszych do ul. Kopalnianej w Nowej Wsi.

 

 

Sprawozdanie sporządził Sekretarz Rady Sołeckiej, dn. 19.01.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor / Foto: Bartosz Lesiński

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.