Korwinów

XXX Sesja Rady Gminy Poczesna

2021-09-27

 

W dniu 28 września 2021 roku (wtorek), o godzinie 14:00, w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna, odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Poczesna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas szkół podstawowych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Nowa Wieś, Kolonia Poczesna, Huta Stara B.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie obrad.
W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna proszę osoby zainteresowane o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem www.poczesna.pl/sesja

Źródło: UG Poczesna

 

XXIX Po Sesji Rady Powiatu

2021-09-24

 

Czwartkowa (23.09.2021 r.) XXIX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego, po raz pierwszy od wdrożenia reżimu sanitarnego związanego z pandemią, odbyła się w pełni w formie stacjonarnej. Radni w wystąpieniach podkreślali swoje zadowolenie z możliwości przeprowadzenia sesji w tradycyjny sposób.
Rozpoczęcie procedowania wg porządku obrad poprzedziło oficjalne przekazanie podziękowań za współorganizację tegorocznych Dożynek Powiatowych na ręce wice Wójta Gminy Kłomnice Adama Śliwakowskiego. Gośćmi XXIX sesji byli również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Piotr Urbaniak, który poinformował Radę o obecnej sytuacji na rynku pracy i wskazał działania podejmowane przez PUP ukierunkowane na łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Częstochowski oraz przedstawiciel PGW Wody Polskie, który złożył sprawozdanie z działalności swojej jednostki.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Grzybobranie

2021-09-23

 

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju "Słowikor" oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Słowiku zapraszają mieszkańców Słowika i Korwinowa na Grzybobranie, które odbędzie się 25.09.2021 r. Miejsce: Teren OSP Slowik.
Przewidziano nagrody w dwóch konkurencjach:
1. Najcięższe zbiory
2. Największy okaz
Program Grzybobrania:
7:00 - 7:30 Rejestracja zawodników
7:30 - 10:30 Czas zbiorów grzybów
10:30 - 11:00 Ocena zbiorów
11:15 - Ogłoszenie wyników
W trakcie imprezy organizatorzy zapewniają ognisko integracyjne z kiełbaskami i pieczonkami.

Źródło: Tablica ogłoszeń UG

 

XIX Wojewódzki Konkurs Architektura Mojego Krajobrazu

2021-09-23

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej oraz Technikum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie zapraszają do udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie "Architektura Mojego Krajobrazu".
Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Województwa Śląskiego.
W kategorii "malarstwo" obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III SP,
II grupa – klasy IV-VI SP,
III grupa – klasy VII-VIII SP,
IV grupa – klasy ze szkół średnich.
W kategorii "fotografia" (V grupa) konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę malarską lub fotografię nieprzekraczającą 50 x 70 cm. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres,  numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. Do pracy należy załączyć zgodę RODO (do pobrania ze strony kulturapoczesna.pl).
Prace należy składać/nadsyłać do 11.10.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (do dwóch tygodni) o dacie i godzinie uroczystego podsumowania, które odbędzie się w GCKIiR w Poczesnej.
Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu: Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78.

Źródło: GCKIiR w Poczesnej

 

Pierwszy dzień jesieni 2021

2021-09-22

 

Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.
Według kalendarza jesień zawsze rozpoczyna się 23 września.
Pierwszy dzień jesieni astronomicznej i kalendarzowej nie zawsze jednak przypada na ten sam termin. Tak jest i w tym roku. Pierwszym dniem jesieni astronomicznej w 2021 roku jest 22 września, czyli dzień wcześniej niż początek jesieni kalendarzowej.

Źródło: www.wikipedia.org

Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-09-04 Indywidualny Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Kobiet


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie


Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.