Korwinów

Wyniki w ponownym głosowaniu w wyborach Wójta Gminy Poczesna

2024-04-22

 

Wyniki w ponownym głosowaniu w wyborach Wójta Gminy Poczesna
Nr / Nazwisko i imiona / Nazwa komitetu / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / SOSNA Artur Wiesław / KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ ARTURA SOSNY / 2 848 / 53,17% / Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania
4 / WILK Justyna Jolanta / KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JUSTYNY WILK - NOWA GMINA POCZESNA / 2 508 / 46,83%

Źródło: www.wybory.gov.pl

Foto: Redakcja

 

Ostatnia Sesja Rady Powiatu

2024-04-19

 

Czwartkowa (18.04.2024 r.) Sesja miała wyjątkowy charakter, była to ostatnia Sesja w bieżącej kadencji Rady Powiatu Częstochowskiego. Oprócz bieżących spraw i sprawozdań nie zabrakło podsumowania minionych 5 lat, które okazały się być niezwykle owocne dla naszego Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

LV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2024-04-17

 

LV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. (czwartek), o godzine 09:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, w sali nr 32.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2023 roku, referent komendant miejski policji D Kiedrzyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2024 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2023 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2023 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2024 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania referent przewodniczący rady A. Kubat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, referent przewodniczący rady A. Kubat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2023 roku, referent członek zarządu L. Smolarski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hymnu Powiatu Częstochowskiego i zasad jego używania, referent członek zarządu L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2024-2026, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
18. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
19. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków za 2023 rok z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
20. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
21. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
22. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
23. Uroczyste zakończenie VI kadencji Rady Powiatu Częstochowskiego.
24. Zamknięcie obrad LV Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Ekologiczna Zagroda 2024

2024-04-16

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2024”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie Konkursu. Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy. W przypadku braku zgłoszenia przez Wójta/Burmistrza Gminy w terminie do 6 maja 2024 r., zgłoszenia dokonuje się przy udziale pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej, pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Do konkursu każda z gmin powiatu częstochowskiego zgłasza 1 zagrodę. Zajęcie I, II, III miejsca powoduje ograniczenie w możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest Regulamin Konkursu oraz więcej informacji dostępne na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Akcja społeczna #sadziMy 2024

2024-04-11

 

Lasy Państwowe przeprowadzą kolejną edycję akcji społecznej pod nazwą #sadziMy. Akcja skierowana jest do wszystkich obywateli i ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody. W ramach inicjatywy zaplanowano ogólnopolską akcję, w trakcie której Lasy Państwowe zapewniają bezpłatne udostępnienie społeczeństwu sadzonek oraz prowadzą działania promocyjne.
Ideą akcji jest, by chętni odbierający drzewka sadzili je samodzielnie, na gruntach znajdujących się poza zarządem Lasów Państwowych, przyczyniając się do zadrzewiania kraju i podnoszenia lesistości. Akcja prowadzona jest we wszystkich nadleśnictwach w kraju.
Nadleśnictwo Herby serdecznie zaprasza do włączenia się do tej inicjatywy. Sadzonki drzew można będzie odbierać w dniu 12 kwietnia 2024 roku, w godzinach 09:00 - 15:00. Miejsce odbioru sadzonek: Plac przed izbą edukacyjną Nadleśnictwa Herby (42-284 Herby, ul. Lubliniecka 6). Telefony kontaktowe: 607 350 766, (34) 357 40 09.
Informacje o akcji: www.lasy.gov.pl/sadzimy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.