Korwinów

XXX Sesja Rady Powiatu

2021-11-04

 

XXX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się 5 listopada 2021 r. (piątek), o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, referent Przewodniczący Rady A. Kubat.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Częstochowskiego do określania podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, referent Przewodniczący Rady A. Kubat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK. Ostalski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 roku wniesionej w interesie publicznym, referent przewodniczący rady A.Kubat.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
19. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2020 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski.
20. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2020/2021, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski.
21. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych za 2020 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat.
22. Informacja Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2020 rok, referent starosta K. Smela.
23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
24. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
25. Zamknięcie obrad XXX Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

XXXI Sesja Rady Gminy Poczesna

2021-11-03

 

W dniu 4 listopada 2021 r. (czwartek), o godzinie 16:00, w Urzędzie Gminy Poczesna, sala nr 16, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Poczesna.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
6. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

Wszystkich Świętych

2021-10-31

 

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, zachęcamy do chwili refleksji i przeczytania wiersza.

 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych

Święto Tych, których wśród nas już nie ma.

Odeszli od nas, niektórzy zbyt wcześnie,

Lecz to było zakodowane, nie do przewidzenia.

 

Przypomnijmy Ich sobie, kiedy tu byli pomiędzy nami,

Odtwórzmy te postacie w naszych myślach i sercach.

Przywołajmy z pamięci Ich uczynki dobre,

Zasługują na to wszyscy, a szczególnie Ci bliscy.

 

Zapalmy Im znicze, zanieśmy kwiaty,

Lecz przede wszystkim zmówmy za Nich pacierz.

Pamiętajmy o zmarłych z rodziny, sąsiadach i znajomych,

Naszych kolegach oraz wrogach i wielu zaginionych.

 

Nie tylko przy tym święcie o Nich pamiętajmy,

Bo jeśli częściej Ich wspominać będziemy

I gdy na nas przyjdzie czas – Tam dołączymy,

Będą tacy co nas znali, oni także będą o nas pamiętali.

 

Choć nie wszyscy możemy odwiedzić naszych zmarłych,

Ustroić Ich groby pięknymi lampionami i wiązankami,

Najważniejsza jest nasza modlitwa i pamięć,

Bo reszta to marność świata nad marnościami.

 

Źródło: www.elunia.pl

 

Zmiana na czas zimowy

2021-10-30

 

Zmiana z czasu letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 30 października na niedzielę 31 października 2021 r. Wtedy należy przestawić zegarki o godzinę do tyłu: z godziny 3:00 na 2:00.
W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu zimowego.
Czas zimowy będzie obowiązywał do 27 marca 2022 roku, kiedy to ponownie nastąpi zmiana na czas letni.

Autor: Redakcja

 

Akcja "Hiena" i "Znicz"

2021-10-29

 

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, częstochowska Straż Miejska ze zwiększoną częstotliwością zaczyna patrolować okolice częstochowskich nekropolii w ramach akcji „Znicz”. Z piątku na sobotę rozpocznie akcję „Hiena”. Funkcjonariusze zadbają o zachowanie spokoju i porządku publicznego przy cmentarzach, gdyż w czasie święta dochodzi do częstszych niż zwykle kradzieży i wykroczeń.
- W tych dniach niestety uaktywniają się osoby kradnące wiązanki i cenne znicze. Dlatego w ramach działań „Hiena” strażnicy miejscy będą prowadzić wzmożone kontrole, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych aż do wtorku, 2 listopada do godz. 22 - informuje Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie.
Podczas akcji „Znicz” strażnicy miejscy będą współpracować z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz funkcjonariuszami z częstochowskich komisariatów. Wspólne patrole odbywać się będą w okolicach częstochowskich nekropolii, a także w innych rejonach miasta.
Straż Miejska przypomina też o tymczasowej reorganizacji ruchu, która zostanie wprowadzona w okolicach cmentarzy. Całe ulice, albo wybrane odcinki ulic będą wyłączone z ruchu dla pojazdów i zamienione w trakty dla pieszych. Dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie i bezwzględnie się do niego stosować.
Straż Miejska w Częstochowie ostrzega też przed tzw. „kieszonkowcami”, którzy z pewnością będą chcieli wykorzystać tłok w środkach komunikacji miejskiej. Pilnujmy swoich portfeli, dokumentów i telefonów komórkowych.

Źródło: Straż Miejska w Częstochowie

Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:2021-09-04 Indywidualny Puchar Polski Młodzików, Kadetów i Kobiet


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie


Na początek sezonuPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.